Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syntra West – Biuro projektów Syntra West Syntra West jest organizacją typu non-profit, oferującą szkolenia edukacyjne i zawodowe dla osób rozpoczynających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syntra West – Biuro projektów Syntra West Syntra West jest organizacją typu non-profit, oferującą szkolenia edukacyjne i zawodowe dla osób rozpoczynających."— Zapis prezentacji:

1 Syntra West – Biuro projektów Syntra West Syntra West jest organizacją typu non-profit, oferującą szkolenia edukacyjne i zawodowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trochę liczb 60 000 przeszkolonych osób rocznie 3000 trenerów około 220 pracowników

2 Syntra West – Biuro projektów Biuro projektów Uczestnicząc w projektach krajowych i międzynarodowych, Syntra West rozwija/szkoli oraz wspomaga: pomiary kompetencji w firmach rozpoczynających działalność oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach (MiŚP) know-how i innowacyjne metody, ich treści i instrumenty firmy w zarządzaniu projektami na poziomie krajowym i międzynarodowym Trochę liczb ponad 60 projektów

3 CEL Tworzenie szkoleń dotyczących kompetencji dla osób samozatrudnionych, bezrobotnych, pracowników MiŚP i absolwentów szkół. SEKTOR Restauracja i renowacja budynków Konserwacja urządzeń mechanicznych Instalacje grzewcze INNOTECH

4 CEL Rozwijanie ścieżki kariery zawodowej dla profesjonalistów wspomagających biznes. METODA Badanie dotyczące wspomagania biznesu w krajach europejskich Najlepsze praktyki Rozwój struktury kompetencyjnej Business Support Professional

5 CEL Wymiana i szkolenie praktykantów, młodzieży z północnej Francji i zachodniej Flandrii. SEKTORY Piekarniczy chleb i ciasto Restauracyjny kuchnia i obsługa Fryzjerski Kosmetyczny PAIN

6 CEL Szkolenie i coaching dla firm przez prowadzenie działalności gospodarczej (Belgia – Holandia). METODA Organizowanie działań sieciowych Stworzenie 4 modułów on-line: Badanie rynku Techniki sprzedaży Marketing relacji Umowy GO Market

7 CEL Tworzenie profilu kompetencji menedżerów/właścicieli MiŚP. METODA Ustalenie profilu kompetencji przy użyciu standardu/wzorca i za pomocą badania MiŚP Tworzenie narzędzia kompetencji MASTRA

8 CEL Stworzenie szkolenia dla osób zarządzających projektami Unii Europejskiej. METODA Stworzenie podręcznika dla trenerów Stworzenie podręcznika dla słuchaczy Testowanie przygotowanych materiałów EPMT

9 CEL Zapoznanie MiŚP z metodami zarządzania kompetencjami. METODA Stworzenie zestawienia narzędzi i informacji dotyczących zarządzania kompetencjami Zorganizowanie prezentacji objazdowych we Flandrii Bezpłatne doradztwo we wdrażaniu zarządzania kompetencjami w kilku MiŚP Compleet

10 CEL Połączenie istniejącego już modelu szkoleniowego dotyczącego kompetencji z rezultatami analiz istniejących praktyk w ośrodkach typu Assessment Center w Europie. METODA Badanie na podstawie dowodów empirycznych dot. funkcjonowania ośrodków typu Assessment Center Stworzenie narzędzi, instrumentów ułatwiających pomiar w oparciu o konstrukcję/strukturę/podstawę Zapewnienie przetestowania struktury i oprzyrządowania Trainframe

11 CEL Stworzenie szkolenia Innowacyjny Trener dla MiŚP, aby poinformować i wyczulić MiŚP na innowacyjne projekty i innowacyjne zarządzanie. METODA Badanie rynku Stworzenie programu, innowacyjnego planu i metod pracy z ekspertami innowacji Wyselekcjonowanie wizyt biznesowych Innovation Coach

12 CEL Rozwinięcie małej działalności turystycznej w celu rewitalizacji społeczności lokalnej w południowo-zachodniej Rumunii. METODA Projekt obejmował 25 właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Za pomocą szkoleń, indywidualnego podejścia i stworzenia centrum szkoleniowego, Syntra West doradza właścicielom w ich przedsiębiorczych działaniach. Organizowane są targi agroturystyczne w celu promowania działalności gospodarstw. CONTOUR

13 CEL Odnawianie/odświeżanie szkoleń dot. przedsiębiorczości we Flandrii, których bazę stanowią kompetencje. METODA Stworzenie przedsiębiorczego profilu Stworzenie narzędzia przedstawiającego kompetencje przedsiębiorcze Stworzenie szkoleń bazujących na kompetencjach dla przyszłych przedsiębiorców ENTRE

14 CEL Archiwizowanie i utrwalanie wiedzy oraz doświadczeń grupy +50 dot. kluczowych procesów w MiŚP – przekazanie wiedzy mniej doświadczonym pracownikom. METODA Stworzenie narzędzia ułatwiającego zarządzanie wiedzą Stworzenie narzędzia ICT do uzupełnień Szkolenie dla +50 na doradcę/coacha K+50

15 CEL Motywowanie i zwiększanie profesjonalizmu w zawodzie elektryka. METODA Zdefiniowanie ogólnego europejskiego profilu zawodowego w branży elektrycznej Stworzenie narzędzia ICT do przedstawiania ogólnych, technicznych i behawioralnych kompetencji dla zawodu elektryka Stworzenie przyjaznej strategii małych przedsiębiorstw w branży elektrycznej poprzez stworzenie materiałów informacyjnych dla pracodawców i ich pracowników STEP-IN

16 Entre 45+ CEL Zaoferowanie szkolenia dot. kompetencji przedsiębiorczych, indywidualne doradztwo dla bezrobotnych powyżej 45. roku życia, prowadzone przez uznanych przedsiębiorców. METODA Przedstawienie kompetencji przedsiębiorczych Coaching i szkolenie dot. przedsiębiorczości

17 Pod patronatem : Project Office Spoorwegstraat 48 8200 Brugge BELGIUM T: +32/50/403084 F: +32/50/702801


Pobierz ppt "Syntra West – Biuro projektów Syntra West Syntra West jest organizacją typu non-profit, oferującą szkolenia edukacyjne i zawodowe dla osób rozpoczynających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google