Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan szkoleń i doradztwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan szkoleń i doradztwa"— Zapis prezentacji:

1 Plan szkoleń i doradztwa
Joanna Długokęcka IMPACT International Sp. z o.o.

2 IMPACT International Sp. o.o.
Firma szkoleniowo – doradcza specjalizująca się w dwóch obszarach: Doradztwo organizacyjne – audyty funkcji personalnej, badanie kultury organizacyjnej, tworzenie strategii personalnej, opracowywanie modelu funkcji HR, badanie i profile kompetencji Zarządzanie i realizacja projektów rozwoju kapitału ludzkiego finansowanych z UE – różne warianty: zarządzanie projektami, eksperci kluczowi, rozliczanie projektów, szkolenia i doradztwo biznesowe oraz tzw. miękkie Firma działa od 2009 roku i została założona przez Joannę Długokęcką, doświadczonego menedżera projektów rozwoju kapitału ludzkiego, mającego na swoim koncie portfolio zrealizowanych projektów o wartości 62 mln zł, wszystkich dla PARP jako Klienta (6 dużych projektów rozwojowych). W projektach tych wzięło udział 20 000 osób.

3 Progresja Firma doradcza specjalizująca się we wspieraniu szeroko rozumianego rozwoju zawodowego i osobistego, zarówno osób na stanowiskach specjalistycznych, jak i menedżerskich. Kluczowe obszary specjalizacji to: projektowanie i wdrażanie w organizacjach modeli kompetencyjnych oraz narzędzi ich pomiaru; opracowywanie planów rozwoju zawodowego, projektowanie i dobór narzędzi umożliwiających realizację zainteresowań zawodowych i aspiracji; pomoc w autodiagnozie potencjału i opracowywaniu ścieżek rozwoju dla klientów indywidualnych; realizacja szkoleń warsztatowych z zakresu umiejętności miękkich. Założona została przez Marzenę Sadowską-Kawkę – psychologa - doradcę zawodowego, której 10-letnie doświadczenie zdobywane w organizacjach pozarządowych oraz biznesie stanowi główny filar działalności firmy.

4 Nasze know-how… Zespół ekspertów i trenerów dysponujący bogatym doświadczeniem, w realizacji projektów dla osób uruchamiających działalność gospodarczą, znający dogłębnie specyfikę tej grupy docelowej – ponad 30 projektów; Nasz zespół ma na swoim koncie realizację kilkunastu projektów dla grupy 45 +, w tym realizację jednego z największych projektów dla tej grupy docelowej Phare 2003 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia” o wartości ponad 8 mln złotych, z którego usług skorzystało 3 200 osób; Posiadamy także praktyczne doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych dla różnych grup docelowych.

5 Nasze zespoły Zespół doradców zawodowych:
Marzena Sadowska-Kawka, Mariola Jażdżyk Zespół doradców edukacyjnych: Marzena Sadowska- Kawka, Beata Rafałowska- Hilczer Zespół trenerów psychoedukacyjnych: Elżbieta Bieniek, Beata Rafałowska- Hilczer Zespół trenerów i doradców biznesowych Wojciech Waluk, Emilia Kansy-Słowińska, Grzegorz Rippel, Dorota Gawrońska-Wójcik, Katarzyna Kabzińska, Krzysztof Śliwiński, Ewa Zaborowska

6 Nasze podejście Indywidualne podejście do usług
Integracja szkoleń i różnych rodzajów doradztwa Zasada – 1 doradca przez cały czas trwania projektu (dla danego rodzaju doradztwa) Profil kompetencji przedsiębiorcy jako punkt wyjścia do diagnozy i autodiagnozy potencjału

7 Profil kompetencji przedsiębiorcy
1. Orientacja na klienta 2. Myślenie strategiczne i przedsiębiorcze 3. Myślenie operacyjne 4. Orientacja na zysk Kompetencje biznesowe 5. Zarządzanie relacjami interpersonalnymi 6. Wywieranie wpływu 7. Przywództwo Kompetencje społeczne 8. Decyzyjność 9. Zorientowanie na rezultat 10. Otwartość na zmianę i innowacyjność 11. Rozwiązywanie problemów Kompetencje osobiste 12. Orientacja na rozwój przedsiębiorstwa 13. Zarządzanie finansami małej firmy 14. Planowanie biznesu 15. Prawo w biznesie 16. Efektywna sprzedaż 17. Orientacja marketingowa Kompetencje twarde

8 Jaka grupa docelowa ? I Etap Projektu – 50 osób:
32 osoby nieaktywne zawodowo 5 osób bezrobotnych 13 osób zatrudnionych 5 osób niepełnosprawnych (z w/w) szkolenia i doradztwo – opracowanie biznes planu II Etap Projektu - 35 osób: zakładają własną firmę i utrzymują się na rynku przez 12 miesięcy

9 Cykl życia beneficjenta w projekcie
Szkolenia 1. Warsztat psychoedukacyjny: godz. 2. Szkolenie biznesowe: podstawy: godz. 3. Szkolenie biznesowe: zaawansowane: 20 godz. Doradztwo 1. Doradztwo zawodowe: godz./2 godz. 2. Doradztwo edukacyjne: godz. 3. Doradztwo biznesowe: godz./18 godz. Dotacja & wsparcie pomostowe 1. Dotacja: tys. zł 2. Wsparcie pomostowe: tys. zł

10 Rodzaje szkoleń w projekcie
Warsztaty psychoedukacyjne Szkolenia biznesowe podstawowe Szkolenia biznesowe zaawansowane kształtowanie umiejętności pracy w grupie wzmacnianie motywacji do podejmowania działań zawodowych na rzecz prowadzenia własnej firmy kształtowanie kompetencji uczenia się tworzenie planu rozwoju własnej firmy marketing sprzedaż zarządzanie finansami źródła finansowania działalności gospodarczej przygotowanie biznesplanu aspekty prawne prowadzenia działalności obsługa klienta strategie marketingowe księgowość i rozliczenia z ZUS i US budowa sieci kontaktów negocjacje promocja i budowa wizerunku informatyczne narzędzia wspomagające dział. gosp.

11 Rodzaje doradztwa w projekcie
Doradztwo edukacyjne zawodowe biznesowe ustalenie potrzeb edukacyjnych wyznaczanie i monitorowanie ind. celów edukacyjnych w projekcie dostosowanie metod uczenia się do ind. potrzeb diagnoza predyspozycji przedsiębiorczych dostosowanie profilu działalności do predyspozycji zwiększanie poziomu motywacji uczestników wyznaczanie obszarów rozwojowych pomoc w dopracowaniu koncepcji planowanej działalności oraz przygotowaniu biznesplanu pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych po zarejestrowaniu firmy

12 Plan szkoleń i doradztwa
Działanie 2011 2012 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10 11 12 01 02 03 04 1. Doradztwo zawodowe 1.1 Rekrutacja x 1.2 Motywacja zawodowa 2. Doradztwo edukacyjne 2.1Doradztwo edukacyjne 3. Warsztaty psychoedukacyjne 3.1 Warsztaty psychoedukacyjne 4. Szkolenia biznesowe 4.1 Szkolenia podstawowe 4.2 Szkolenia specjalistyczne 5. Doradztwo biznesowe 5.1 Rekrutacja 5.2 Doradztwo biznes plan 5.3 Doradztwo tematyczne

13 Rezultaty miękkie Zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań – 80 % uczestników Wzrost oceny możliwości osiągnięcia sukcesu w działalności gosp. – 80 % uczestników fazy II Nabycie/zwiększenie umiejętności opracowania biznesplanu – 100% uczestników Nabycie/zwiększenie umiejętności planowania rozwoju zawodowego – 80 % uczestników Nabycie/zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem firmy na rynku – 80 % uczestników fazy II

14 Rezultaty twarde 50 osób otrzyma wsparcie szkoleniowo-doradcze (27 K i 23 M) 35 osób otrzyma dotację na uruchomienie własnej działalności 35 osób otrzyma wsparcie pomostowe Zostanie utworzonych 35 miejsc pracy 35 osób otrzyma wsparcie szkoleniowo-doradcze po uruchomieniu firmy Przetestowany model inkubatora dojrzałej przedsiębiorczości

15 Jakie innowacje wnosi projekt ?
Profil kompetencyjny przedsiębiorcy – jako punkt odniesienia do działań szkoleniowo-doradczych Bogaty pakiet doradztwa godz./osoba i szkoleń – 100 godz./osoba Doradztwo edukacyjne – nowa formuła usług; duże możliwości kreatywnego działania – informal learning, uczenie się z wielu źródeł Przetestowanie modelu dojrzałej przedsiębiorczości – uwzględnienie specyfiki uczenia się grupy 45 +


Pobierz ppt "Plan szkoleń i doradztwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google