Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

3 WSPARCIE PRACODAWCÓW PRZECHODZĄCYCH PROCESY ADAPTACYJNE I ICH PRACOWNIKÓW SZANSĄ STABILIZACJI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2009 r. – 30 czerwca 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwalnianych grupowo poprzez udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom (K/M) w wyniku przechodzenia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, związanych z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

5 Projekt realizowany jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z pięcioma podmiotami: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

6

7 7 ŚCIEŻKA DOSTĘPU:

8 KRYTERIA UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCÓW W PROJEKCIE: prowadzenie działalności na terenie województwa dolnośląskiego zgłoszenie do PUP zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

9 KRYTERIA UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W PROJEKCIE: osoba zgłoszona do zwolnienia grupowego przez przedsiębiorcę, która otrzymała wypowiedzenie – do czasu ustania stosunku pracy oraz osoba, która rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron (dotyczy również Programu Dobrowolnych Odejść) osoba zatrudniona na terenie województwa dolnośląskiego u przedsiębiorcy, który przystąpił do projektu, podpisanie deklaracji uczestnictwa przez osobę zwalnianą grupowo. Wsparciem nie może zostać objęta osoba już zwolniona, która przestała świadczyć pracę na rzecz przedsiębiorcy! Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

10 WARTOŚĆ PROJEKTU - 9 996 191,32 ZŁ, W TYM: Na realizację pakietu antykryzysowego przeznaczono 7 310 580,00 zł, co stanowi 73,13% wartości projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

11 PROPONOWANE FORMY WSPARCIA : szkolenia (269 os.) i poradnictwo zawodowe (550 os.), poradnictwo psychologiczne (80 os.), pomoc w zmianie miejsca pracy (jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy (50 os.) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie ponad 50 km od miejsca zamieszkania), pomoc w znalezieniu nowej pracy (jednorazowy dodatek motywacyjny (50 os.) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo indywidualne i grupowe (120 os.), środki finansowe na zakładanie działalności gospodarczej (72 os.), wsparcie pomostowe (72 os.)). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

12 PROJEKT PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ: - delegowania pracownika przez Przedsiębiorcę, który zwalnia grupowo na: szkolenia przekwalifikowujące doradztwo - wsparcie dla Przedsiębiorców, którzy chcą zmienić swój profil działalności: szkolenia doradztwo Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

13 DO PROJEKTU PRZYSTĄPILI: Fortis Bank Polska S. A. (oddział Lubin) Fabryka Porcelany Krzysztof S. A. DSE Draexlmaier Sp. z o.o. Zakłady Lniarskie Orzeł S. A. Jeromino Martins Dystrybucja S. A. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Mostostal S. A. Pol Miedź Trans Sp. z o.o. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

14 UDZIELONE WSPARCIE*: poradnictwo zawodowe: 253/550 osób (podstawowa forma wsparcia) szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności: 50/120 os. doradztwo indywidualne związane z zakładaniem dz. gosp.: 45/120 os. szkolenia zawodowe: 65 /269 os. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy: 3/50 os. jednorazowy dodatek motywacyjny: 5/50 os. * Stan na 6 września 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

15 Dziękuję za uwagę, Agata Zemska Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010

16 16


Pobierz ppt "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google