Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rekomendacja Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem i bankiem a klientem na rynku polskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rekomendacja Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem i bankiem a klientem na rynku polskim."— Zapis prezentacji:

1 1 Rekomendacja Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem i bankiem a klientem na rynku polskim. I Forum Koordynatorów SEPA Marcin Wiśniewski I Grupa Robocza RBE ds. Standardów Wymiany Danych Klub Bankowca 25 czerwca 2009r.

2 Rozwój SEPA EBA Clearing– May 2009

3 Efekt? Wolumen komunikatów SEPA generują w większości same banki (cięcie kosztów), a nie ich klienci Komunikaty SEPA zawierają minimalną ilość danych (tyle co MT103) Klienci banków (SME, Korporacje) nadal nie są głównymi beneficjentami SEPA

4 Dlaczego? Bo nadal nie jest realizowany najważniejszy postulat
„… zwiększenie jakości kompleksowości usług, usługi dostosowane do różnych typów klientów, produkty dla grup niszowych, niższe koszty transferów”.

5 Przyczyna? Walutą nadal jest PLN
Wysokie koszty dostosowania systemów finansowo-księgowych do wymiany informacji z systemami bankowymi Mnogość formatów plików używanych przez banki Problemy z rekoncyliacją płatności w firmach

6 Gotowe rozwiązanie Wprowadzenie w Polsce jednego standardu wymiany komunikatów w relacji klient-bank Standardu spójnego z istniejącymi standardami komunikacji bank-bank Rezygnacja z jego lokalnych „mutacji”, których właścicielem jest pojedynczy dostawca oprogramowania Likwidacja dowolności zapisu danych dla pól specjalnych (np. pole :86: w MT 940, ZUS, US)

7 Jeden standard dla wielu systemów
ELIXIR SORBNET EuroELIXIR SORBNET Euro SEPA EuroELIXIR SWIFT Zlecenie wypłaty gotówki

8 Jeden plik dla wielu systemów
SWIFT ELIXIR Bank EuroELIXIR XCT XML EuroELIXIR SCT SORBNET SORBNET Euro

9 Jak to osiągnąć? Implementując pełen standard ISO 20022
Wybierając zestaw pól dla poszczególnych rodzajów zleceń Przygotowując dokumentację opisującą sposób prezentacji danych dla różnych rodzajów zleceń Rozpowszechniając te standardy wśród producentów oprogramowania Certyfikując dostawców oprogramowania Informując klientów bankowości elektronicznej o korzyściach płynących ze stosowania standardów

10 Dlaczego ISO 20022? Jest powszechnie akceptowanym standardem międzynarodowym Jest własnością publiczną Jest elastyczny i otwarty Został wybrany jako standard dla UE (SEPA) Wspiera go SWIFT

11 Zlecenie ZUS <Id> <OrgId>
<TaxIdNb> </TaxIdNb> <PrtryId> <Id> </Id> <Issr>R</Issr> </PrtryId> </OrgId> </Id> ……….. <RmtInf> <Strd> <RfrdDocInf>   <RfrdDocNb>S </RfrdDocNb>   </RfrdDocInf>   <AddtlRmtInf>67246/08/FBT/WAW</AddtlRmtInf>   </Strd>  </RmtInf> 120, ,15600, , ,””,” ”, Kowalski Jan|ul. Retmana 7| Warszawa ”,””,, , ” | R |S |67246/08/FBT/WAW”,””,””,”54”

12 Wyciąg :20: :25:PL :28C:237 :NS:22Zakłady Wytwórcze Kineskopów :60F:C030825PLN0,00 :61: CN142680,00NTRFNONREF// Przelew przychodzący wewnętrzny :NS:191259 :86:051<00Wpłata na rach.< <20F-RA 4762/2008 ZAPLATA ZA <21DOSTAWĘ KINESKOPÓW <22LIPIEC 2003 <27BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZORÓW <29GŁOGOWSKA 248 < < <32BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZ <33ORÓW < < POZNAŃ <63REF <TxDtls> <Refs> <InstrId> </InstrId> <EndToEndId> </EndToEndId> <TxId>OUT </TxId> </Refs> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>BLACKTRONIX FABRYKA TELEWIZORÓW</Nm> <PstlAdr>  <AdrLine>GŁOGOWSKA 248</AdrLine>  <AdrLine> POZNAŃ</AdrLine>  <Ctry>PL</Ctry> </PstlAdr> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>PL </IBAN> </Id> </DbtrAcct>   </RltdPties> <RmtInf> <Ustrd>Faktura 4762/2008</Ustrd> </RmtInf>

13 Korzyści z wprowadzenia standardu 1/3
Dla klientów: obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie będzie potrzeby użytkowania wielu systemów do komunikacji z systemami bankowości internetowej, pełna automatyzacja operacji księgowych - oszczędność czasu poprzez brak potrzeby konwertowania zleceń i wyciągów do wielu formatów wykorzystywanych przez banki, dostęp do nowoczesnych rozwiązań o zasięgu paneuropejskim, a w szczególności zautomatyzowanie procesu rozliczania faktur i e- faktur (pola przewidziane do przenoszenia identyfikatorów faktur – pole „End to End Identification”), możliwość zakupienia dowolnego systemu finansowo- księgowego dostępnego na rynku i niczym nie zakłócona komunikacja z systemem bankowości elektronicznej, pod warunkiem, że oba systemy będą zgodne z zaproponowanym standardem.,

14 Korzyści z wprowadzenia standardu 2/3
Dla przedsiębiorców – dostawców systemów finansowo- księgowych: jeden standard to niższe koszty utrzymania oferowanych systemów finansowo-księgowych, gwarancja niezawodnej komunikacji pomiędzy dowolnymi systemami bankowości elektronicznej i systemem finansowo- księgowym, gwarancja utrzymania standardu – system certyfikowania dostawców i banków, możliwość oferowania swoich systemów finansowo-księgowych w dowolnym kraju należącym do SEPA,

15 Korzyści z wprowadzenia standardu 3/3
Dla banków budowanie wizerunku banków, jako podmiotów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów – jeden spójny standard wykorzystywany w systemach bankowości internetowej – brak potrzeby konwersji wielu formatów plików do jednej ustrukturyzowanej postaci. redukcja kosztów pozyskania klientów strategicznych (brak potrzeby tworzenia wielu protez do systemu finansowo- księgowych wykorzystywanych przez tych klientów), możliwość pozyskiwania klientów z zagranicy, którzy wykorzystują standard SEPA, wdrożenie niniejszego standardu, jako opartego na międzynarodowym standardzie ISO jest gwarancją budowy stabilnej i długotrwałej platformy rozwoju bankowości internetowej.

16 Dziękuję za uwagę Marcin Wiśniewski tel. +48 667 895 581


Pobierz ppt "1 Rekomendacja Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem i bankiem a klientem na rynku polskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google