Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
OBLIGACJE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA GMINY SWARZĘDZ

2 OBLIGACJE – są papierami wartościowymi stanowiącymi zobowiązanie
Emitenta do wykupu obligacji (według wartości nominalnej) oraz wypłaty oprocentowania. Wyróżnia się trzy rodzaje obligacji: obligacje skarbowe – emitentem jest Skarb Państwa obligacje gminne (komunalne) – emitentami są gminy bądź związki gmin obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne) Poprzez emisję obligacji komunalnych gmina pozyskuje potrzebny kapitał na sfinansowanie inwestycji użyteczności publicznej.

3 ZALETY EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
krótki okres pozyskania środków (od podjęcia decyzji o emisji obligacji) – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt3 lit. j), możliwość zabezpieczenia finansowania na okres dłuższy niż jeden rok, gwarancja dojścia emisji do skutku i pozyskania środków, mniejsze koszty obsługi bankowej, tj. niższe prowizje i opłaty za usługi banku, „karencja” w spłacie kapitału, czyli wykup obligacji następuje po kilku latach od emisji, aspekt promocyjny – możliwość prezentacji emitenta samorządowego grupie inwestorów.

4 Podstawa: Uchwała budżetowa na 2010
PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY 2009 2010 2011 2012 DOCHODY WYDATKI DEFICYT Podstawa: Uchwała budżetowa na 2010

5 WYDATKI INWESTYCYJNE LATA 2010 - 2012
2010 – zł 2011 – zł 2012 – zł Podstawa opracowania: WPI na lata

6 PROPONOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA INWESTYCJI
Środki własne Kredyty Obligacje Środki zewnętrzne 2010 2011 2012 RAZEM Podstawa opracowania: WPI na lata

7 INWESTYCJE FINANSOWANE OBLIGACJAMI
Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – WPI Przedłużenie ulicy Planetarnej – WPI 21 Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ulicą Mała Rybacka – WPI 39 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Wieżowej i Zielińskiej w Gruszczynie – WPI 48 Budowa nawierzchni w ulicy Topolowej w Karłowicach – WPI 62 Przebudowa ulicy Warzywnej w Swarzędzu – WPI Przebudowa ścieżek nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj” – WPI Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich – WPI 24 Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 w Swarzędzu – zad. jednoroczne Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Łąkowej w Gruszczynie – WPI 50 Przebudowa skrzyżowania w ulicy Polnej, Średzkiej, Rakowickiej – WPI 67 Budowa drogi łączące ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – WPI Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim – WPI Podstawa opracowania: WPI na lata

8 INWESTYCJE FINANSOWANE KREDYTEM
Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ulicy Kwaśniewskiego – WPI Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – WPI Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim – WPI Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – WPI Podstawa opracowania: WPI na lata

9 INWESTYCJE FINANSOWANE ŚRODKAMI ZEWNĘTRZNYMI
Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego – WPI Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego – WPI 53 Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią – WPI Moje boisko – Orlik 2012 – WPI Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – WPI Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży – WPI Podstawa opracowania: WPI na lata

10 HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW
M-C DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT NARASTAJĄCO I Plan ,12 ,53 ,41 ,41 Wykonanie ,70 ,86 ,86 II ,12 ,05 ,06 ,35 ,77 ,30 ,53 ,69 III ,12 ,61 ,50 ,15 ,76 ,87 ,89 ,20 IV ,12 ,80 ,80 ,54 V ,12 ,60 ,49 ,03 VI ,12 ,39 ,28 ,31 VII ,42 ,00 ,59 ,90 VIII ,42 ,69 ,28 ,18 IX ,12 ,48 ,37 ,55 X ,12 ,13 ,02 ,57 XII ,12 ,91 ,80 ,37 XIII ,12 ,52 40 604,59 ,58

11 RELACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU * RELACJA DŁUGU DO DOCHODU **
RELACJA DŁUGU I SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU PRZY ZAŁOŻENIU 10-LETNIEGO OKRESU KREDYTOWANIA LATA FINANSOWANIE KREDYTEM FINANSOWANIE OBLIGACJAMI RELACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU * RELACJA DŁUGU DO DOCHODU ** 2010 5,89% 36,48% 2011 11,57% 39,29% 9,97% 2012 12,91% 36,57% 9,21% 40,27% 2013 13,55% 30,70% 8,62% 37,06% 2014 14,00% 23,12% 10,62% 32,60% 2015 12,02% 16,24% 10,74% 26,52% * spłata zadłużenia nie większa niż 15% dochodów ** dopuszczalne zadłużenie nie większe niż 60% dochodów


Pobierz ppt "JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google