Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Prowadzenie: Agnieszka Łodygowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Prowadzenie: Agnieszka Łodygowska."— Zapis prezentacji:

1 Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Prowadzenie: Agnieszka Łodygowska

2 Logo ośrodka KSU 1. Usługi informacyjno – konsultacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów PK wsparcia finansowego na realizację projektów ze środków publicznych 2. Działania promocyjno - informacyjne Zadania Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

3 Logo ośrodka KSU Rozpoczęcie świadczenia usługi informacyjnej to ustalenie statusu i zakresu potrzeb Państwa jako klientów PK udzielenie kompleksowej usługi informacyjnej lub przekierowanie Państwa do właściwej instytucji

4 Logo ośrodka KSU rozpoczynanie i wykonywanie działalności gospodarczej lub rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów w 2007-2013 ze środków publicznych możliwości i zasady uzyskania usług specjalistyvcznych inne informacje Zakres i rodzaje usług informacyjnych świadczonych przez PK

5 Logo ośrodka KSU Informacje na temat rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnacji 1.Podejmowanie działalności gospodarczej - rejestracja działalności gospodarczej - wady i zalety różnych form prawnych działalności gospodarczej - dokumentacja niezbędna do rejestracji działalności gospodarczej - wskazanie obowiązków rejestracyjnych - możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) 2.Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstw 3. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

6 Logo ośrodka KSU Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych 1.Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania 2.Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu 3.Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

7 Logo ośrodka KSU Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych i korzystania: 1.z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym 2.z usług doradczych proeksportowych (działanie 6.1 PO IG) 3.z dofinansowanych szkoleń (baza danych usług szkoleniowych)

8 Logo ośrodka KSU Baza danych ofert szkoleniowych http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

9 Logo ośrodka KSU

10 Zapraszamy do Akademii PARP Która oferuje: bezpłatne szkolenia on-line dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wsparcie infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie i poprzez e-mail przez 12 godzin dziennie 6 dni w tygodniu dostęp do ekspertów merytorycznych – tutorów fora i czaty internetowe warsztaty regionalne http://www.akademiaparp.gov.pl

11 Logo ośrodka KSU

12 Fundusze pożyczkowe pożyczki udzielane mikro- lub małym przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty oprocentowanie nie niższe, niż stopa referencyjna określona przez komisję europejską, obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki maksymalna wysokość pożyczki = 120 000 PLN http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/lokalne_i_regionalne_fundusze_pozyczkowe

13 Logo ośrodka KSU Fundusze poręczeniowe poręczenia udzielane mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty poręczenia dotyczą wyłącznie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji kredytującej, z którą fundusz podpisał umowę o współpracy poręczany kredyt/pożyczka jest oprocentowany nie niżej, niż stopa referencyjna obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu/pożyczki wartość poręczenia - max 80 % wartości kredytu/pożyczki http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/fundusze_poreczen_kredytowych

14 Logo ośrodka KSU Inne informacje 1.Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży 2.Wskazanie instytucji (posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych)

15 Logo ośrodka KSU Formy świadczenia usług przez Punkty Konsultacyjne Usługa bezpośrednia w punkcie PK Dyżury poza siedziba punktu PK Usługa telefoniczna Usługa fax-em Usługa mailowa Usługa udzielona za pośrednictwem poczty Seminaria informacyjne dla grupy/grup przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania luki informacyjnej, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

16 Logo ośrodka KSU Polecamy usługi informacyjne świadczone w miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego jak również poza jego siedzibą podczas wyznaczonych dyżurów

17 Logo ośrodka KSU Mapa Punktów Konsultacyjnych w województwie mazowieckim

18 Logo ośrodka KSU Mapa Punktów Konsultacyjnych w województwie mazowieckim

19 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, godziny pracy 8.00 – 16.00 ul. Smocza 27, Warszawa Telefon: (0-22) 838 02 91, (0-22) 838 02 61 e-mail: punktinfo@fund.org.plpunktinfo@fund.org.pl Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Nowy Dwór Mazowiecki, Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Targowa 8 Telefon: (0-22) 775 28 91 dzień i godziny dyżurów: II czwartek miesiąca, godz. 10.00-14.00

20 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Grodzisk Mazowiecki, Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Stawowa 6 Telefon: (0-22) 755 57 82 dzień i godziny dyżurów: IV wtorek miesiąca, godz. 10.00-14.00 Mińsk Mazowiecki, ul. Dolna 3 Telefon: (025) 759 18 16 dzień i godziny dyżurów: IV czwartek miesiąca, godz. 10.00-14.00

21 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Otwock, Cech, Kołłątaja 1 Telefon: (0-22) 779 40 88, 779 49 01 dzień i godziny dyżurów: III wtorek miesiąca, godz. 10.00-14.00 Punkt Konsultacyjny Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ul. Andersa 6 00-201 Warszawa tel. (0-22) 887 64 20 /fax. (0-22) 887 64 22 e-mail: zpwim@zpwim.plzpwim@zpwim.pl

22 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Legionowo, ul. Sikorskiego 11 tel.(0-22) 767 96 08 dzień i godziny dyżurów: I wtorek miesiąca, godz. 9.00-15.00 Łomianki, Urząd Miejski, ul. Warszawska 71 pok. 17 tel. (0-22) 768 62 03 dzień i godziny dyżurów: II piątek miesiąca, godz. 9.00-15.00

23 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Punkt Konsultacyjny : Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 51 / 1a, 00-697 Warszawa tel. (0-22) 356 21 11 e-mail: biuro@inkubatory.plbiuro@inkubatory.pl

24 Logo ośrodka KSU www.ksu.parp.gov.pl

25 Logo ośrodka KSU Ważne adresy Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Telefon do Punktu Konsultacyjnego: (022) 838 02 91 fax.(022) 887 34 75 e-mail: punktinfo@fund.org.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informacyjne 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.ksu.parp.gov.pl

26 Logo ośrodka KSU Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Prowadzenie: Agnieszka Łodygowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google