Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do gimnazjum

2 Historia Szkoły Historia szkoły zaczyna się od września 1955 roku. Otwarto w tym roku tzw. "Małą Szkołę" przy ul. Małopolskiej.    Pierwszą i jedyną nauczycielką klas I i II była pani H. Bohdanow. Po dwóch latach usilnych starań rodziców i nauczycieli w "szkółce" wyremontowano następne pomieszczenia, przystosowując je dla klas II i IV.  W 1982 roku rozpoczęto budowę nowego pawilonu. Budowę ukończono w 1985 roku, a nowy pawilon oddano do użytku na 50-lecie Ziemi Szczecińskiej.    Rok szkoła staje się: Zespołem Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

3 Patron Szkoły Patronem naszej szkoły jest kapitan żeglugi wielkiej Mamert Stankiewicz.  Podczas II Wojny Światowej walczył przeciwko Niemcom. W listopadzie 1939 roku jego statek został trafiony dwiema torpedami i zatonął. Kapitan Mamert Stankiewicz zmarł z zimna i wycieńczenia na angielskim statku ratującym rozbitków. Pochowano go w Wielkiej Brytanii na cmentarzu w Hartlepool.    W pamięci marynarzy, z którymi pracował, pozostał jako jedyny przełożony, który nigdy nie zadrasnął ich godności osobistej.

4 Integracja          Fundamentalną zasadą funkcjonowania naszej szkoły jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnic.   Uznajemy i odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby naszych uczniów, przyjmując różne style i tempa uczenia się oraz gwarantujemy każdemu odpowiednie wykształcenie dzięki właściwym programom nauczania, strategiom kształcenia, przygotowaniom organizacyjnym i wykorzystaniu zasobów. Integracja jest najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśnikami.

5 Nasza oferta klasy integracyjne (do 20 uczniów w klasie i 2 nauczycieli, w tym 1 pedagog specjalny) język angielski, język niemiecki; wykwalifikowani nauczyciele oraz: pedagodzy specjalni, logopeda, psycholog, rehabilitant, wspomagający rozwój i edukację dzieci zdrowych i zagrożonych nieprawidłowym rozwojem; programy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia pozalekcyjne np. LOP, koło teatralne, zespół wokalno-instrumentalny, koło plastyczne, koło rowerowe i inne; zajęcia dodatkowe wyrównujące poziom wiedzy, logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, organizujące czas wolny podczas ferii zimowych; budynek szkolny architektonicznie przystosowany do potrzeb dzieci z obniżoną sprawnością ruchową.

6 Grono Pedagogiczne Mamy wykształconą kadrę pedagogiczną która sprosta Waszym oczekiwaniom. U nas będziecie mogli rozwinąć swoje umiejętności, bowiem działa tu wiele kół zainteresowań: -Koło Europejskie -Liga Ochrony Przyrody -Koło Garncarskie -koła przedmiotowe (matematyczne, chemiczne, językowe, biologiczne, Informatyczne) -Szkolne Koło Sportowe Większość z nich jest finansowana z EFS w ramach projektu „Mosty do wiedzy” Będziecie mogli uczestniczyć w zajęciach na pływalni miejskiej lub lodowisku.

7 Uczniowie U nas: -nie będziesz anonimowy -nie istnieje zjawisko fali
-jest przyjazna atmosfera -uczestniczymy w wielu konkursach w których mamy finalistów rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich -zdobędziesz kolegów lub przyjaciół wrażliwych na otoczenie

8 Zapraszamy do gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi


Pobierz ppt "Zapraszamy do gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google