Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 5 IM. ŚW. JANA KANTEGO W PRZEMYŚLU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 5 IM. ŚW. JANA KANTEGO W PRZEMYŚLU"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 5 IM. ŚW. JANA KANTEGO W PRZEMYŚLU
Prezentacja szkoły

2 Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego w Przemyślu
MIEŚCI SIĘ W STARYM, ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 17

3 Z kart historii naszej szkoły…
Budynek z przeznaczeniem na cele oświatowe powstał w latach 1891/92. W latach gmach naszej szkoły mieścił czteroklasową szkołę męską jako jedną z dwóch na terenie miasta Przemyśla. W latach 1905/1906 stworzono tu klasy filialne I Gimnazjum, a od roku szkolnego 1906/1907 zaczęło funkcjonować autonomiczne gimnazjum z polskim językiem nauczania. W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej mieściło się Gimnazjum oraz czteroklasowa szkoła pospolita męska im. św. Jana Kantego.

4 Z kart historii naszej szkoły…
W latach w budynku "Kantówki" działała siedmioletnia Szkoła Powszednia. W pierwszym roczniku powojennym uczęszczało do niej 517 uczniów, wykładało 11 nauczycieli. Była to wówczas najliczniejsza przemyska podstawówka. W 1947 roku Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego nadano numer 4. W latach powojennych w wyniku kolejnych reorganizacji czasowo w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej mieściły się Szkoła Zawodowa, a następnie Szkoła Podstawowa nr 10.

5 Z kart historii naszej szkoły…
Od 1991 w "Kantówce" zaczął tworzyć się Zespół Szkół Ekologicznych, w skład którego weszły III Liceum Ogólnokształcące i Policealne Studium Ochrony Środowiska. Zaś od 1999 roku po reformie szkolnictwa powstało obecne Gimnazjum nr 5

6 Z kart historii naszej szkoły…
Dnia roku przywrócono szkole imię patrona -Świętego Jana Kantego

7 Św. Jan Kanty - nasz Patron
Jan Kanty urodził się 25 czerwca 1390r. w Kętach niedaleko Oświęcimia. Od 1429r. przez ponad 50 lat pracował jako profesor Akademii Krakowskiej wykładając filozofię i teologię zapisując się w historii Uczelni jako człowiek światły, obdarzony niezwykłą wiedzą. Umarł 24 grudnia 1473r. W roku 1767 papież Klemens XIII kanonizując go napisał: „ Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu, ani obłudy: co myślał to i mówił .”

8 Hymn Szkoły Wśród szkolnych murów starych Młodości pieśń rozbrzmiewa.
W Kantówce naszej starej, Uczniowska brać wciąż śpiewa. Ref: My uczniowie złączeni w chór, Wznosimy głos wysoko, Śląc lotne słowa ponad ogrom chmur, Śnieżno białą opoką. U szkolnych progów starych, Ścian tablic krzeseł ławek, Będziemy wchłaniać wiedzę, Jak nam to nakazali. Ref: My ... Słowa: Jakub Szpak – absolwent Gimnazjum Muzyka: Paweł Walciszewski

9 Wizja szkoły „Wizją naszej szkoły jest pełny rozwój Ucznia, który będzie kreatywny, otwarty na potrzeby współczesnej rzeczywistości, potrafił samodzielnie zdobywać potrzebną mu wiedzę, rozwijać dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.”

10 Misja szkoły „Misją naszej szkoły jest stworzenie uczniowi możliwości pełnego zdobywania wiedzy, przygotowania do egzaminów gimnazjalnych, konkursów przedmiotowych oraz innych osiągnięć twórczych i sportowych.”

11 Misja szkoły „Misją naszej szkoły jest również prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa oraz eliminowanie anonimowości i integracja uczniów.”

12 Powyższe cele realizowane są przez grono pedagogiczne…
na czele z dyrektorem szkoły mgr inż. Haliną Wiśniewską współpracującą z grupą 27 wykwalifikowanych nauczycieli – spośród których - aż 13 posiada najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego, - 10 stopień nauczyciela mianowanego, - 3 stopień nauczyciela kontraktowego, - tylko 1 jest stażystą. co ważniejsze, wszyscy nauczyciele stale podwyższają swoje kwalifikacje, realizują kolejne stopnie awansu zawodowego.

13 Ale przede wszystkim… poza wysokimi kwalifikacjami kadra nasza jest zespołem młodym, pełnym zapału, złożonym z kreatywnych ludzi mających nowe, innowacyjne pomysły, których efektem są programy edukacyjne

14 Na świecie są różne szkoły…
…ale nasza jest wyjątkowa...

15 Dbamy o Wasz wszechstronny rozwój
Prawidłowy rozwój dziecka wymaga kształtowania i działania na wszystkie sfery człowieka. Nasze Gimnazjum dba o wszechstronny rozwój ucznia. Rozwój intelektualny Rozwój fizyczny Rozwój emocjonalny

16 Rozwój intelektualny…
Głównym zadaniem szkoły jest rzetelne przygotowanie naszych wychowanków do Egzaminu Gimnazjalnego i dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizujemy w klasach drugich i trzecich próbne egzaminy gimnazjalne mające na celu wdrożenie młodego człowieka do tej formy sprawdzania wiadomości. Nasza szkoła może się pochwalić bardzo wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.

17 Całościowy wynik egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007 w części matematyczno - przyrodniczej

18 Umiejętności stosowania terminów, pojęć i procedur – standard I - egzamin gimnazjalny w roku 2006/2007 część matematyczno - przyrodnicza

19 Umiejętności szukania i stosowania informacji – standard II - egzamin gimnazjalny w roku 2006/2007 część matematyczno - przyrodnicza

20 Umiejętności wykazania i opisywania faktów, zawiązków zależności – standard III - egzamin gimnazjalny w roku 2006/2007 część matematyczno - przyrodnicza

21 Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy – standard IV - egzamin gimnazjalny w roku 2006/2007 część matematyczno - przyrodnicza

22 Rozwój intelektualny…
W celu podniesienia jakości pracy, szkoła realizuje programy innowacyjne, zwiększając jednocześnie liczbę godzin, w zależności od potrzeb uczniów, rodziców i pasji nauczycieli: z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, biologii, matematyki, techniki, wychowania fizycznego, geografii,

23 Rozwój intelektualny…
Dbamy o rozwój zainteresowań i talentów uczniów oferując im zajęcia pozalekcyjne: z biologii, geografii, matematyki, koło Ligi Ochrony Przyrody, koło turystyczne, koło astronomiczne, koło dziennikarskie, koło teatralne.

24 Wymiany międzynarodowe
W ramach programu Socrates-Comenius nasza młodzież była we Francji Doskonaliła język angielski i uczyła się podstaw francuskiego.

25 Wymiany międzynarodowe
Corocznie młodzież naszej szkoły bierze udział w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych organizowanych na Ukrainie

26 Wymiany międzynarodowe
Jesteśmy w trakcie przygotowywania wymiany z młodzieżą z Węgier

27 Rozwój intelektualny…
Każdy uczeń mający kłopoty, może liczyć na fachową pomoc nauczycieli w ramach zajęć wyrównawczych. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego języka angielskiego języka niemieckiego matematyki Dodatkowo uczniowie, którzy mają problemy z nauką (bieżący materiał), korzystają z pomocy nauczycieli w ramach zajęć z uczniem słabym.

28 Pochwalmy się osiągnięciami w nauce
Finaliści ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Odważmy się być wolnymi” organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Laureaci konkursu historycznego „Twierdza Przemyśl”. Finaliści konkursu kuratoryjnego z historii 2006/2007r. Finaliści konkursu kuratoryjnego z biologii 2006/2007r. II i XIII miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie matematycznym „ALFIK” /2008r. III miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „EKO-planeta” /2007r.

29 Pochwalmy się osiągnięciami w nauce
Laureat konkursu wojewódzkiego z języka niemieckiego. Finalistka konkursu kuratoryjnego z chemii 2006/2007r. Laureat V ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego dla gimnazjalistów. Finalistka konkursu matematycznego 2006/2007. Laureat konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego 2005/2006. Finalista konkursu wojewódzkiego z języka angielskiego. II miejsce w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego FOX pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskieg.

30 Nie samą nauką żyje człowiek, dbamy też o Waszą sprawność fizyczną.
Rozwój fizyczny Nie samą nauką żyje człowiek, dbamy też o Waszą sprawność fizyczną.

31 Rozwój fizyczny poprzez… lekkoatletykę
Corocznie uczniowie szkoły zdobywają medale indywidualnie i drużynowo na terenie miasta Przemyśla, województwa i kraju

32 Rozwój fizyczny poprzez… zespołowe gry sportowe

33 Rozwój fizyczny poprzez… gimnastykę i aerobik

34 Rozwój fizyczny poprzez… pływanie
Nasi uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego uczą się i doskonalą techniki pływackie. Osiągają czołowe miejsca w zawodach wojewódzkich.

35 Rozwój fizyczny poprzez… sporty zimowe
W naszej szkole corocznie organizowane są wyjazdy na narty do Arłamowa, Ustrzyk Dolnych oraz na stok w Przemyślu.

36 Rozwój fizyczny poprzez… sporty zimowe
Nasi uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego jeżdżą na łyżwach. Reprezentują szkołę na zawodach miejskich i wojewódzkich.

37 Rozwój fizyczny poprzez… zajęcia pozalekcyjne
W naszym Gimnazjum co roku prowadzona jest działalność upowszechniająca różne formy kultury fizycznej. Przy Gimnazjum aktywnie funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5” z podstawową sekcją lekkoatletyczną. Nauczyciele regularnie prowadzą zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów z różnych dyscyplin sportowych. Przeprowadzają rozgrywki międzyklasowe oraz zawody międzyszkolne. Młodzież również uczestniczy w imprezach masowych organizowanych na terenie Miasta Przemyśla i poza nim.

38 Rozwój fizyczny… baza lokalowa
sala gimnastyczna przemyskie stadiony sportowe boisko szkolne teren spacerowy nad rzeką San pływalnia miejska lodowisko miejskie stok narciarski obozy sportowo - profilaktyczne

39 nasze największe osiągnięcia… Gimnazjada
W organizowanym od 2001r. corocznym współzawodnictwie sportowym na ponad 400 gimnazjów województwa podkarpackiego trzykrotnie zajęliśmy miejsce I jednokrotnie miejsca II, III i IV Trzykrotny udział w Finałach Centralnych w lidze lekkoatletycznej dziewcząt w Białymstoku. Udział w Finałach Centralnych w piłce koszykowej chłopców w Warszawie.

40 Rozwój emocjonalny… W ramach wszechstronnego rozwoju naszych uczniów organizujemy szereg uroczystości państwowych i szkolnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych.

41 Uroczystości o charakterze patriotycznym
Uczniowie w raz z pocztem sztandarowym uczestniczą w uroczystościach państwowych na terenie miasta.

42 Pasowanie na Gimnazjalistę

43 Dni patrona szkoły

44 Konkurs profilaktyczny „Uzależnieniom nie”

45 Gry i zabawy mikołajkowe

46 Szkolne Koło Caritas Organizujemy akcje charytatywne
Przygotowujemy przedstawienia na różne uroczystości Uczymy młodzież wrażliwości i miłości do drugiego człowieka Pamiętaj, może kiedyś tobie potrzebna będzie pomoc!

47 Wycieczki integracyjne dla klas pierwszych

48 Rajdy i wycieczki ogólnoszkolne
Wycieczka do wytwórni baniek choinkowych w Nowej Dębie

49 Rajdy i wycieczki ogólnoszkolne
Wycieczka do skansenu w Kolbuszowej

50 Rajdy i wycieczki ogólnoszkolne
Szalejemy w „Słowackim Raju”

51 Rajdy i wycieczki ogólnoszkolne
Spacerujemy po Pogórzu Przemyskim

52 Rajdy i wycieczki ogólnoszkolne
Gdy tylko spadnie śnieg organizujemy kuligi i zabawy na śniegu

53 Imprezy okolicznościowe
Światowy dzień walki z otyłością – uprawiamy jogging

54 Imprezy okolicznościowe
Światowy dzień walki z AIDS – rajd szkolny

55 Koło Turystyczno - Krajoznawcze „AZYMUT”
jesteśmy kółkiem działającym pod patronatem PTTK. wszyscy członkowie „Azymutu” są kreatywni i weseli, tworząc wspaniałą atmosferę, bierzemy udział w różnych konkursach, uczymy się organizowania imprez turystycznych, posługiwania się mapą i kompasem oraz innych ciekawych rzeczy,

56 Koło Turystyczno - Krajoznawcze „AZYMUT”
Organizujemy :    rajdy piesze,    rajdy rowerowe,    wycieczki,    spływy kajakowe, wyjścia i wyjazdy na narty, Nasze osiągnięcia : wygranie konkursu ogólnopolskiego pt. „Wycieczka z Klasą” organizowanego przez Travel Polska, w którym nagrodą była 3 dniowa wycieczka do Puszczy Białowieskiej

57 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2008/2009 przygotowaliśmy następującą propozycję edukacyjną dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej: Klasa matematyczno-fizyczna Klasa sportowo-matematyczna Klasa językowa język niemiecki język angielski Klasa humanistyczna

58 Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły?
Bo jesteśmy małą, bezpieczną szkołą, w której nikt nie jest anonimowy. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, co od lat potwierdzają wyniki egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie „Kantówki” odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie to także wspaniali sportowcy, którzy zdobywają liczne trofea. Młodzież rozwija swoje pasje i zainteresowania w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Absolwenci naszego Gimnazjum bez problemu dostają się do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Przemyślu i województwie (w roku szkolnym 2006/07 na 127 absolwentów aż 81 kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących).

59 I co dalej... Chcesz być wśród najlepszych? – wybierz Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu

60 GIMNAZJUM NR 5 IM. ŚW. JANA KANTEGO W PRZEMYŚLU
UL. GRUNWALDZKA 17 37 – 700 PRZEMYŚL TEL. (016)


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 5 IM. ŚW. JANA KANTEGO W PRZEMYŚLU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google