Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
Duże Koło Chemiczne 1LA Zespół Szkół UMK w Toruniu Kuba Skrzeczkowski

2 TERMOCHEMIA Wyliczanie entalpii, entropii i entalpii swobodnej na podstawie entalpii i entropii tworzenia. Wzór ∆𝐺=∆𝐻−∆𝑆∗𝑇 Korzystanie z danych entalpii żeby policzyć nieznaną entalpię i inne dane. Dodatek: cykle termochemiczne i o co tak naprawdę w nich chodzi? Prawo Hessa.

3 RÓWNOWAGI CIŚNIENIOWE
Umiejętność narysowania tabelki (tzw. bilans materiałowy reakcji). Zapis wzoru na K. Umiejętność przeprowadzenia tego wzoru na liczby moli. Równanie Clapeyrona. Rozwiązywanie zadań z równowag ciśnieniowych. Dodatek: Jak ze stałej ciśnieniowej policzyć stałą stężeniową?

4 RÓWNOWAGI STĘŻENIOWE Woda, iloczyn jonowy wody. Mocny kwas/zasada.
Słaby kwas/zasada. Bufory i ich przykłady. Roztwór amfiprotyczny. Wzór na sumę składników roztworu – wyprowadzenie. Dodatek: Jak naprawdę uwzględnić autodysocjację wody i dlaczego dotychczas robiliśmy to źle?

5 RÓWNOWAGI – ROZPUSZCZ. Iloczyn rozpuszczalności oraz oczywiście jego interpretacja. Wyliczenie rozpuszczalności molowej osadu i wykorzystanie tej wartości. Definicja rozpuszczalności gramowej (masa rozpuszczonego w 100 g wody!) Zmienność rozpuszczalności wodorotlenków podczas zmieniania p H. Dodatek: Jakościowy opis zmiany rozpuszczalności czyli gdybanie.

6 BILANSOWANIE REDOX Zapis równania połówkowego.
Wskazanie utleniacza, reduktora, utleniania i redukcji. Umiejętność zbilansowania reakcji redox w którym stopnie utlenienia zmieniają się nie tylko raz. Dodatek: Piryt i jego równania redox.

7 KINETYKA Definicja szybkości reakcji (2)
Wzory wiążące stężenie substratu w zależności od czasu. Wzory na czas połowicznego rozpadu Promieniotwórczość – kinetyka pierwszego rzędu. Dodatek: miareczkowanie H2O2 roztworem manganianu w kwasie.

8 ELEKTROCHEMIA Zapisać równania połówkowe i całkowite równanie w ogniwie. Znać równanie Nernsta dla T=298 K i w ogólnej wersji. Umieć obliczyć SEM ogniwa. Umieć obliczyć entalpię swobodną reakcji zachodzącej na ogniwie. Umieć obliczyć stałą równowagi tej reakcji. Umieć wyprowadzić wzory. Umieć sumować SEM reakcji. Dodatek: Jak policzyć inne dane chemiczne na podstawie potencjałów?

9 CHEMIA NIEORGANICZNA Amfoteryczność. Miareczkowanie tiosiarczanami. Barwy związków manganu i chromu. Glin i jego związki.


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google