Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum nr 1 w Łasinie ID grupy: 96/77 mp_g1 Opiekun: Dorota Rusoń Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: JESTEM W RUCHU Semestr/rok szkolny: IV/2011/2012 …………………………………………………….

3 Jestem w ruchu

4 Ruch to jedna z ważniejszych czynności życiowych większości organizmów
W jakim celu organizmy poruszają się? W jaki sposób organizmy poruszają się? aby zdobyć pokarm złapać ofiarę uciec znaleźć partnera do rozrodu zmienić miejsce bytowania na bardziej korzystne kroczą pływają latają pełzają biegają skaczą koziołkują

5 Układ ruchu człowieka :
Szkielet Stawy i więzadła Mięśnie Układ bierny ruchu Układ bierny ruchu Układ czynny ruchu

6 Budowa szkieletu człowieka
Szkielet osiowy Szkielet kończyny dolnej i górnej

7 Rodzaje połączeń kości
Ścisłe - szwy Pół ścisłe - dyski Ruchome - stawy

8 Układ mięśniowy to czynny element układu ruchu
Mięśnie człowieka utworzone są z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej, która pracuje zależnie od naszej woli, włókna mięśniowe się szybko kurczą, ale też szybko męczą.

9 Czy wiesz, że… Tylko 25 % energii powstającej podczas skurczu mięśni to energia mechaniczna. Pozostała część to ciepło. Dlatego gdy jest zimno mamy dreszcze, czyli szybkie skurcze mięśni. Dostarczają one odpowiedniej ilości ciepła i umożliwiają utrzymanie stałej temperatury ciała.

10 Jak pracują mięśnie ? Mięśnie kurcząc się mogą powodować ruch kończyny. Gdy zginamy rękę, możemy ją wyprostować, ponieważ mięśnie pracują w parach. Jeden jest zginaczem, a drugi prostownikiem. Triceps to prostownik, a biceps to zginacz.

11 Choroby aparatu ruchu Skolioza Lordoza Kifoza
Powstaje gdy kręgosłup jest nierównomiernie obciążony. Jest to boczne skrzywienie kręgosłupa. Wykształca się, gdy siedząc, pochylamy całe ciało do przodu. Jest to nadmierne wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej ku przodowi. Prowadzi do niej częste garbienie , jest to wygięcie kręgosłupa do tyłu w części piersiowej. Tzw. okrągłe plecy

12 Zerwanie ścięgna Achillesa
Choroby aparatu ruchu Płaskostopie Zerwanie ścięgna Achillesa Nieleczone prowadzi do uszkodzeń stawów między kośćmi stopy. Może nastąpić poprzez nagłe uderzenie w napięte ścięgno (np. kopnięcie podczas gry w piłkę nożną przy stopie obciążonej i zgiętej podeszwowo).

13 krzywica osteoporoza Spowodowana mała ilością witaminy D3. Objawem są wykrzywione kończyny, nieprawidłowy kształt żeber, co utrudnia wentylację płuc. Polega na stopniowym zaniku substancji mineralnych budujących kości.

14 Co to jest ruch? Ruch jest to zmiana położenia ciała względem układu odniesienia odbywająca się w czasie.

15 ELEMENTY RUCHU Tor ruchu – linia zakreślona przez poruszające się ciało. Tor może być linią krzywą, linią prostą, okręgiem, elipsą itp. Droga – długość toru zakreślonego w czasie Δt przez poruszające się ciało. tor droga

16 Przemieszczenie – jest to wielkość wektorowa o początku i końcu trwania ruchu.

17 Szybkość, prędkość Szybkość w ruchu prostoliniowym jest równa stosunkowi drogi do czasu, w którym ta droga została przebyta. v=s/t gdzie: v – szybkość, s – droga, t – czas Prędkość – wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem wektora przemieszczenia. Prędkość jest to iloraz wektora przemieszczenia i czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło: → → v = r/t → → gdzie: v – wektor prędkości (prędkość), wektor przemieszczenia (przemieszczenie), t- czas, w którym nastąpiło przemieszczenie.

18 Wartość prędkości = szybkość
Szybkość średnia ( średnia wartość prędkości ) Szybkość średnią obliczamy jako iloraz całkowitej drogi i całkowitego czasu trwania ruchu. Vśr = Sc / tc gdzie: Sc – droga całkowita, tc - całkowity czas trwania ruchu Jak widać, wartość prędkości średniej w tym przypadku nie jest równa średniej symetrycznej.

19 przyspieszenie Przyspieszenie jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem przyrostu prędkości. Wartość przyspieszenia obliczamy według wzoru: a = Δv/t gdzie: Δv – przyrost prędkości ( Δv = v2 - v1 ), t - czas, w którym prędkość zmieniła się z v1 na v2. Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest 1m/s², jednostką pochodną często stosowaną jest również 1cm/s². Przyspieszenie wynosi 1m/s², gdy w czasie 1 sekundy prędkość wzrośnie o 1m/s.

20 Układ odniesienia – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała. Wybrany punkt często wskazuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych. y Układem odniesienia dla lecącego orła jest samochód umieszczony w początku układu współrzędnych x

21 Rodzaje układów odniesienia
jednowymiarowy dwuwymiarowy trójwymiarowy

22 RUCH Ze względu na kształt ruchu Ze względu na prędkość
ruch prostoliniowy ruch krzywoliniowy ruch jednostajny Wartość prędkości (szybkość) jest stała (v = const) ruch zmienny Prędkość Ulega zmianie (v ≠ const)

23 Jak wykorzystać znajomość parametrów ruchu
Ruch jednostajnie prostoliniowy Rozwiązanie Zadanie 1 Jaką drogę pokona człowiek w ciągu 3 min trwania ruchu, jeżeli porusza się po linii prostej ze stałą prędkością m/min Dane Szukane: S = ? V=36m/min T=3 min S=v • t S=36m/min • 3 m S=108 m Odp: Człowiek pokonał drogę 108 metrów .

24 Ruch jednostajnie przyspieszony
Nasze zadania Ruch jednostajnie przyspieszony Rozwiązanie Zadanie 2 Na podstawie wykresu oblicz z jaką prędkością porusza się sprinter na bieżni . Dane: Szukane: S=20 m V=? T= 2s V=s/t=20m/2s = 10m/s Odp: Sprinter porusza się z prędkością 10m/s .

25 Zadanie dotyczące ruchu niejednostajnego
Tomek wyruszył rowerem z Grębocina do Wąbrzeźna. W drodze co chwilę zerkał na prędkościomierz i odczytywał jego wskazania. Wyjeżdżając z Grębocina, rower często zatrzymywał się na przystankach i wtedy prędkość była równa 0 km/h. Na pewnym odcinku drogi Tomek zauważył, że prędkościomierz wskazuje 20 km/h. Rower poruszał się wówczas ze stałą prędkością, a więc jechał ruchem jednostajnym. Podczas całej podróży licznik wskazywał różne wartości: 30 km/h, km/h, 15 km/h. Podróż trwała 3h, a odległość z Grębocina do Wąbrzeźna wynosi km. Z jaką średnią prędkością jechał Tomek ?

26 Rozwiązanie zadania dotyczącego ruchu niejednostajnego.
Dane: Szukane: Objaśnienia: Sc = 30km Vśr = ? t = 3h Wzór: Vśr = Sc/t Obliczenia: Vśr = Sc/t = 30km/3h = 10km/h Sc – droga całkowita T – czas Vśr – prędkość średnia Odp.: Prędkość średnia wynosi 10 km/h.

27 Aktywność ruchowa wśród gimnazjalistów naszej szkoły
Aby się dowiedzieć jak wygląda aktywność ruchowa naszych kolegów i koleżanek, przeprowadziliśmy wśród 175 uczniów naszego gimnazjum, ankietę dotyczącą aktywności ruchowej. 175 uczniów to 79.5% całej społeczności uczniowskiej.

28 A oto wyniki ankiety

29 Dalszy ciąg wyników ankiety

30 Wyników ciąg dalszy

31 wNIoski dotyczące ankiety o aktywności ruchowej gimnazjalistów
Większość uczniów aktywnie spędza weekend . Większość uczniów preferuje jazdę rowerem , jako formę aktywnego spędzania wypoczynku . 90 % uczniów w naszej szkole ćwiczy na zajęciach W-F . Większość uczniów lubi zajęcia W-F . 50 % naszych uczniów gra w siatkówkę i piłkę nożną . Nasi uczniowie najbardziej lubią spacer , a najmniej sprint . Ulubionym zimowym sportem są sanki i łyżwy . Letnie ulubione sporty to rower ,pływanie i siatkówka plażowa . Większość naszych uczniów nie męczy się szybko podczas wysiłku fizycznego .

32 Wizyta na basenie Z ankiety wynikało, że uczniowie naszego gimnazjum rzadko bywają na basenie i słabo pływają. Dlatego postanowiliśmy wybrać się na basen i dokonać pomiarów czasu przepłynięcia dystansu 75 metrów przez kilku uczniów . BYŁO CIĘŻKO

33 A oto wyniki zebrane podczas wizyty na basenie
Zawodnik Ciśnienie krwi przed pokonaniem dystansu 75 metrów Wynik pomiaru czasu na dystansie 75 metrów Ciśnienie krwi po przepłynięciu dystansu 75 metrów Zawodnik 1 108/77 1 min. 44,3 s 144/83 Zawodnik 2 132/95 1 min.40,06 s 162/86 Zawodnik 3 133/74 2 min. 45,5 s 142/115

34 Wnioski z przeprowadzonych badań na basenie
U każdego z zawodników po przepłynięciu 75 metrów nastąpił duży wzrost ciśnienia skurczowego krwi, natomiast tylko u zawodnika nr 3 bardzo wzrosło ciśnienie rozkurczowe.

35 Nasz rajd pieszy Pielgrzymka na trasie Łasin-Rywałd W dniu 10 września 2011r. Nasza grupa projektowa przyłączyła się do pielgrzymów maszerujących z Łasina do Rywałdu na trasie około 25km. Podczas drogi dokonywaliśmy pomiarów tętna i ciśnienia krwi na kilku odcinkach trwania rajdu pieszego.

36 Skala mapy Jak pokazać duży obszar terenu na małej kartce papieru?
Trasa rajdu Łasin - Rywałd Należy użyć skali , która w odpowiedni sposób pomniejszy nam dany teren. Mamy do dyspozycji trzy rodzaje skal: mianowaną liczbową liniową Aby wyznaczyć trasę naszego rajdu użyliśmy mapy w skali liczbowej 1:200000, tzn., że 1 cm na mapie to 2 km w rzeczywistości w terenie.

37 Oto jak maszerowaliśmy i dokonywaliśmy pomiarów
Za chwilę ruszamy Start W drodze

38 Parametry ciśnienia u nastolatki
A my dalej w drodze Pomiary po 8 km Parametry ciśnienia u nastolatki Pomiary po 15 km

39 Tabela pomiarów ciśnienia krwi i Tętna (wyniki zebrane podczas rajdu pieszego)
OSOBA + WIEK POMIAR W MIEJSCOWOŚCI POCZĄTKOWEJ RAJDU (ŁASIN) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 7KM (SŁUP) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 13KM (LINOWO) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI KOŃCOWEJ RAJDU PO 22KM (RYWAŁD) OSOBA 1 13LAT 120/50 ciśnienie 122/89 100/71 111/77 110 tętno 98 100 OSOBA 2 14LAT 131/85 121/64 99/69 112/89 118 96 104 OSOBA 3 119/81 126/82 134/59 121/85 Ciśnienie 75 61 92 74

40 OSOBA + WIEK POMIAR W MIEJSCOWOŚCI POCZĄTKOWEJ RAJDU (ŁASIN) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 7KM (SŁUP POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 13KM (LINOWO) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI KOŃCOWEJ RAJDU PO 22KM (RYWAŁD) OSOBA 4 15LAT 140/87 120/85 111/76 133/88 135 97 112 122 OSOBA 5 130/76 144/118 104/68 135/89 90 128 115 OSOBA 6 106/57 125/94 129/101 96 111 116 OSOBA 7 113/80 106/77 131/74 120/83 80 84 73 OSOBA 8 155/89 122/91 127/84 157/81 91 86 85

41 OSOBA + WIEK POMIAR W MIEJSCOWOŚCI POCZĄTKOWEJ RAJDU (ŁASIN) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 7KM (SŁUP) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 13KM (LINOWO) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI KOŃCOWEJ RAJDU PO 22KM (RYWAŁD) OSOBA 9 16LAT 147/92 126/110 144/118 131/95 98 90 94 108 OSOBA 10 139/96 126/83 126/92 87 99 92 OSOBA 11 20LAT 131/89 118/81 106/75 96/63 93 107 104 115 OSOBA 12 24LATA *BIERZE LEKI NA NADCIŚNIENIE 155/99 159/103 171/113 63 84 OSOBA 13 28LAT 161/95 185/108 154/98 167/114 106

42 OSOBA 14 29LAT 127/75 126/91 106/77 128/87 85 80 83 78 OSOBA 15 45 LAT
OSOBA + WIEK POMIAR W MIEJSCOWOŚCI POCZĄTKOWEJ RAJDU (ŁASIN) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 7KM (SŁUP) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI PO 13KM (LINOWO) POMIAR W MIEJSCOWOŚCI KOŃCOWEJ RAJDU PO 22KM (RYWAŁD) OSOBA 14 29LAT 127/75 126/91 106/77 128/87 85 80 83 78 OSOBA 15 45 LAT 198/126 209/120 201/129 172/115 84 94 92 OSOBA 16 45LAT 171/83 155/111 169/99 141/98 110 139 119 132

43 Wnioski z przeprowadzonych badań
1. Przed wyruszeniem (miejscowość Łasin, temp.15°C) . Większość osób dorosłych miała podwyższone ciśnienie skurczowe i rozkurczowe . U połowy nastolatków ciśnienie było lekko podwyższone . Pomiary takie mogą być wynikiem wyzwalających się emocji przed rozpoczęciem rajdu. 2. Po przebyciu 8km (miejscowość Słup, temp. 19°C. U większości młodzieży ciśnienie nieznacznie spadło natomiast u dorosłych większości wzrosło. Tętno utrzymywało się w tendencji spadkowej jedynie u osoby nr 16 drastycznie wzrosło z wartości 110 do 139.

44 Dalsza część wniosków z pomiarów w czasie rajdu
3. Po przebyciu 15 km (miejscowość Linowo, temp. 22ºC) U większości wahania ciśnienia były nieznaczne z tendencją spadku, lecz u osoby nr 16 ciśnienie krwi zaczęło bardzo rosnąć. Tętno u osób po 3 etapie wzrosło, może to być spowodowane wzrostem temperatury powietrza oraz marszem pod górkę. 4. Finisz po 25 km (miejscowość Rywałd, temp. 18ºC) U większości osób ciśnienie i tętno wzrosło, maszerujący odczuwali zmęczenie. PODSUMOWANIE: z przeprowadzonych badań wynika, że pomiary ciśnienia i tętna po 1 etapie były najbardziej unormowane (emocje zaczęły opadać), jednak duże różnice w pomiarach po 15 km i 25 km mogły być wynikiem zmęczenia i osłabienia a także wzrostem temperatury powietrza.

45 I miejsce : czas 9,18 s II miejsce : czas 9,53 s
Oto wyniki biegu dziewcząt na 60 metrów zebrane w trakcie trzech lat nauki w naszym gimnazjum (rocznik 1996) Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 I miejsce : czas 9,18 s II miejsce : czas 9,53 s III miejsce : czas 9,56 s I miejsce : czas 9,11 s II miejsce : czas 9,40 s III miejsce : czas 9,42 s I miejsce : czas 9,26 s II miejsce : czas 9,60 s III miejsce : czas 9,66 s

46 I miejsce : I miejsce : czas 3:05 min czas 3:40 min
Oto wyniki biegu dziewcząt na 800 metrów zebrane w trakcie trzech lat nauki w naszym gimnazjum (rocznik 1996) Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 I miejsce : czas 3:05 min II miejsce : czas 3:10 min III miejsce : czas 3:13 min I miejsce : czas 3:20 min II miejsce : czas 3:21 min III miejsce : czas 3:22 min I miejsce : czas 3:40 min II miejsce : czas 3:41 min III miejsce : czas 3:53 min

47 8,40 s 7,91 s 7,47 s Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011
Oto wyniki biegu najlepszego zawodnika naszej szkoły na 60 metrów chłopców, który był mistrzem powiatu Grudziądzkiego w trakcie trzech lat nauki w gimnazjum (rocznik 1996) Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 8,40 s 7,91 s 7,47 s

48 Czy warto być Aktywnym Ruchowo ?
Cóż to za pytanie! O czym jednak należy pamiętać dzięki temu że jesteśmy aktywni ruchowo dotleniamy układ nerwowy i go regenerujemy ćwiczenia fizyczne poprawiają ogólne samopoczucie człowieka walczymy z nadwagą i otyłością ruch pozytywnie wpływa na wydajność układu krążenia i wentylację płuc aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca Przypadki zbyt intensywnego treningu, niewłaściwie rozłożonego w czasie, mogą doprowadzić do tzw. przetrenowania. Jego objawami są: zmniejszony apetyt, trudności z zasypianiem, stałe uczucie wyczerpania, zniechęcenie do dalszych ćwiczeń, a u dziewcząt nawet zatrzymanie miesiączki.

49 Więcej Ruchu Panie Brzuchu !!!!!

50 bibliografia 1.Atlas samochodowy – Auto Nawigator 2009, wyd. Kompas 2.www.winiaryjedzsmacznieizdrowo.pl 3.Puls życia 2 podręcznik dla gimnazjum – wyd. Nowa Era 4. Fizyka 2 podręcznik dla gimnazjum – wyd. Nowa Era 5. Wademekum Biologia dla gimnazjum – wyd. Operon

51


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google