Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3

4 R UCH W DZIEDZINACH NAUKI Astronomia Fizyka Socjologia Ruch obrotowy Ziemi - inaczej ruch wirowy Ziemi Ruch wsteczny - ruch ciała niebieskiego Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajny Ruch społeczny (socjologia) - znaczenie podstawowe Ruch naturalny ludności - termin socjologiczny

5 R UCH – W FIZYCE TO ZMIANA POŁOŻENIA CIAŁA ODBYWAJĄCA SIĘ W CZASIE WZGLĘDEM OKREŚLONEGO UKŁADU ODNIESIENIA.

6 Ze względu na kształt toru ruchu Ruch prostoliniowy ( torem ruchu jest linia prosta) Ruch krzywoliniowy ( torem ruchu jest linia krzywa) Ze względu na prędkość Ruch jednostajny ( wartość prędkości jest stała) Ruch zmienny (wartość prędkości ulega zmianie) KLASYFIKACJA RUCHÓW

7 R UCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY - RUCH W KTÓRYM CIAŁO POKONUJE JEDNAKOWE ODCINKI DROGI W TAKICH SAMYCH ODSTĘPACH CZASU, A TOREM JEST LINIA PROSTA. P RĘDKOŚĆ RUCHU JEST STAŁA.

8 R UCH NIEJEDNOSTAJNY, PODCZAS KTÓREGO PRĘDKOŚĆ CIAŁA ZMIENIA SWOJĄ WARTOŚĆ W MIARĘ UPŁYWU CZASU. D LA TEGO RUCHU CHARAKTERYSTYCZNE SĄ : Prędkość chwilowa Prędkość ciała w danej chwili; określa się jako iloraz przemieszczenia do bardzo małego przyrostu czasu, w którym ono nastąpiło. Prędkość średnia Iloraz całkowitej drogi i czasu trwania ruchu.

9 R UCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY - W KTÓRYM TOR JEST LINIĄ PROSTĄ, ODCINKI DROGI POKONYWANE W KOLEJNYCH SEKUNDACH MAJĄ SIĘ DO SIEBIE TAK JAK KOLEJNE LICZBY NIEPARZYSTE. W TYM RUCHU DROGA JEST WPROST PROPORCJONALNA DO KWADRATU CZASU, PRĘDKOŚĆ ROŚNIE WPROST PROPORCJONALNI E DO CZASU, A PRZYSPIESZENIE MA WARTOŚĆ STAŁĄ.

10 P ARAMETRY RUCHU DrogaPrędkośćCzasPrzyspieszenie wzór s = v * t v = s/tt = s/va=Δv/Δt jednostka 1mm/s1 sekunda m/s² symbol svta

11 R UCH W BIOLOGII

12 B IERNY APARAT RUCHU Czaszka Kość ramienna Żebra Kość łokciowa Kość promieniowa Kość udowa Kość strzałkowa Kość piszczelowa Obojczyk Mostek Kręgosłup Miednica Rzepka

13 B UDOWA KRĘGOSŁUPA Odcinek szyjny Odcinek piersiowy Odcinek lędźwiowy Odcinek krzyżowy Odcinek ogonowy

14 B UDOWA KOŚCI Okostna Nasada górna Jama szpikowa Szpik kostny Trzon Nasada dolna

15 P OŁĄCZENIA KOŚCI RodzajZakres ruchu Przykłady połączeń Szwynieruchomekości czaszki Chrząstkozrostypółruchomekości kręgosłupa Stawyruchomekości kończyn

16 S TAWY

17 S TAWY ( ŁAC. ARTICULATIO ) – RUCHOME POŁĄCZENIE MIĘDZY SKŁADNIKAMI SZKIELETU ( ZEWNĘTRZNEGO LUB WEWNĘTRZNEGO ). S TAWY WYSTĘPUJĄ U STAWONOGÓW ORAZ KRĘGOWCÓW.

18 R ODZAJE STAWÓW 1. Stawy jednoosiowe : -staw zawiasowy – staw łokciowy -staw obrotowy – staw promieniowo-łokciowy -staw śrubowy – staw zęba kręgu obrotowego 2. Stawy dwuosiowe : -staw eliptyczny – staw promieniowo-nadgarstkowy -staw siodełkowaty – staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka 3. Stawy wieloosiowe : -staw kulisty wolny – staw ramienny -staw kulisty panewkowy – staw biodrowy 4. Stawy nieregularne : -staw płaski – staw krzyżowo- biodrowy -staw mostkowo-obojczykowy chociaż ma on raczej charakter stawu kulistego 1 - kulisty, 2 - eliptyczny, 3 - siodełkowaty, 4 - zawiasowy, 5 - obrotowy.

19 C HOROBY APARATU RUCHU

20 Kifoza (łac. z gr. kyphosis ; gr. kyphos – garb ) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową, w postaci patologicznej potocznie nazywane garbem. U człowieka fizjologiczna kifoza występuje w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa.

21 C HOROBY APARATU RUCHU Lordoza (z gr. lordos zgięty) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną. U człowieka fizjologiczna lordoza występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa.

22 C HOROBY APARATU RUCHU Skolioza (łac. Scoliosis, z gr. skoliós – krzywy) – skrzywienie kręgosłupa, zwane często "bocznym skrzywieniem kręgosłupa". Wbrew nazwie, skolioza nie jest jedynie bocznym skrzywieniem, a trójpłaszczyznowym.

23 Z NACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

24 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KORZYSTNIE WPŁYWA NA MIĘŚNIE,KOŚCI, STAWY I NA PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA. PRZYSTOSOWUJE JE DO WYKONANIA PRACY FIZYCZNEJ DZIĘKI ZWIĘKSZANIU ICH MASY I WYTRZYMAŁOŚCI.

25 R OZWÓJ SPRAWNOŚCI MIĘŚNI I MUSKULATURY CIAŁA PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH :

26 1.W PIERWSZYM ( DO OK. TRZECIEGO ROKU ŻYCIA ) DZIECKO OPANOWUJE PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE ( UTRZYMANIE PIONOWEJ POSTAWY CIAŁA, CHODZENIE, BIEGANIE )

27 2. W DRUGIM ZWIĘKSZA SIĘ KOORDYNACJA I DOKŁADNOŚĆ RUCHÓW.

28 3. W TRZECIM NASTĘPUJE DALSZA KOORDYNACJA, SZCZEGÓLNIE W PRACACH WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI.

29 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google