Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, pl Honorowe Krwiodawstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, pl Honorowe Krwiodawstwo."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl Honorowe Krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża Małgorzata Piwowarczyk Członek Prezydium Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Kraków, 26.03.201 r.

2 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl HISTORIA " Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

3 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku. Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację Honorowego Dawcy Krwi. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej służby krwi.

4 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl CO TO JEST KREW? tkanka, w krwioobiegu dorosłego, zdrowego człowiek krąży około 5-6 litrów, Krew składa się z: krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi osocza

5 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl krwinki czerwone transportują tlen do komórek ciała; osocze zawiera białka (w tym przeciwciała i czynniki krzepnięcia krwi) transportuje składniki odżywcze (np. glukozę); krwinki białe są jednym z elementów systemu obronnego skierowanego przeciwko czynnikom powodującym choroby; płytki krwi biorą udział w zatrzymywaniu krwawienia; inne: regulacja temperatury ciała, transport produktów przemiany materii i hormonów, rozprowadzanie substancji pokarmowych. ZADANIA KRWI

6 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl DLACZEGO KREW JEST POTRZEBNA nagła utrata powyżej 30% krążącej krwi przekracza wyrównawcze możliwości organizmu, prowadzi do wstrząsu i wymaga natychmiastowego leczenia krwią – transfuzji, nie ma innego leku który zastąpiłby krew, odpowiednia rezerwa w bankach krwi zabezpiecza pacjentów w czasie planowanych zabiegów, operacji a także w nagłych wypadkach.

7 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl GRUPY KRWI 0 + 31 % A + 32 % B + 15 % AB + 7 % 0 - 6 % A - 6 % B - 2 % AB - 1 %

8 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI 1.Dobry stan zdrowia, wyspany, wypoczęty. 2.Nie pij alkoholu na 2 dni przed oddaniem. 3.Zjedź lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek (unikaj tłuszczów). 4.Wypij nieco więcej płynów niż zwykle. 5.Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty).

9 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE -korzystanie poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych (legitymacja ZHDK) * Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art. 10 -tańsze leki (legitymacja ZHDK) * Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art. 43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużony Honorowy Dawca krwi lub Zasłużony Dawca Przeszczepu. -dzień wolny od pracy (zaświadczenie z RCKiK, TS WCKiK) * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. §12. -ulga podatkowa (zaświadczenie z RCKiK, TS WCKiK) – 6 % dochodu * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r., * Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, * Art. 26 ust. 1 pkt, 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

10 Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, e-mail: krakow@pck.org pl www.pck.malopolska.pl Odznaka Honorowa Zasłużony Honorowy Dawca Krwi * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" - Kryteria: po 5/6 litrach po 10/12 litrach po 15/18 litrach - Przyznaje: Polski Czerwony Krzyż na zlecenie Narodowego Centrum Krwi


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Okręgowy PCK ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 422 91 15, pl Honorowe Krwiodawstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google