Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium II 28 września 2010 r. Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Co zrealizowano? Michał Baran.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium II 28 września 2010 r. Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Co zrealizowano? Michał Baran."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium II 28 września 2010 r. Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Co zrealizowano? Michał Baran

2 Okres realizacji 14.IX.2009- 16.XII.2011 Koszt realizacji 503.520 zł Finansowanie: 100% UE

3 Zad. 1. Zarządzanie projektem –informacja i promocja –ewaluacja

4 Zad. 2. Pomoc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych: –Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze –Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne –Wycieczki autokarowe

5 Zad. 3. Poradnictwo edukacyjno- zawodowe –doradztwo grupowe –doradztwo indywidualne

6 Zad. 4. Objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniem i patologiami społecznymi

7 Zakładane rezultaty Twarde: –w 2 gimnazjach zrealizowane zostaną programy rozwojowe na terenach miejskich, –300 uczniów skorzysta przynajmniej z jednego zadania w ramach projektu, –288 uczniów skorzysta w ramach pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań,

8 Zakładane rezultaty –240 uczniów skorzysta z ze wsparcia w ramach doradztwa zawodowego, –100 uczniów skorzysta z odbytych zajęć w ramach profilaktyki uzależnień, –zostanie zorganizowane 3 seminaria (inauguracyjne, w połowie projektu i końcowe), –powstanie www projektu, www.latwiejszystart.pl

9 Zakładane rezultaty –30% uczestników zajęć dodatkowych poprawi ocenę końcową o jeden stopień cn z jednego przedmiotu –30% uczestników zajęć wyrównawczych zagrożonych oceną niedostateczną osiągnie ocenę dopuszczającą cn z jednego przedmiotu –60% uczestników zadeklaruje zadowolenie i wzrost umiejętności.

10 Zakładane rezultaty miękkie –wzrost samooceny, pewności siebie, aspiracji, motywacji i chęci do nauki, –świadome wybory dalszej ścieżki edukacyjnej i rozpoznanie własnych predyspozycji, –rozwój zainteresowań uczniów, –wzrost świadomości nt. zagrożeń patologii społecznych i ich skutków w życiu człowieka.

11 300 uczniów skorzysta przynajmniej z 1 zadania w ramach projektu –329 uczniów skorzystało w roku 2009/2010 z co najmniej jednego zajęcia (niektórzy po kilka) –109,7%

12 288 uczniów skorzysta w ramach pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań –skorzystało 185 –64,2%

13 W ramach zadania 2 przeprowadzonych zostanie 2816 godzin lekcyjnych –przeprowadzonych zostało 1152 –40,9% 10 wyjazdów autokarowych –przeprowadzonych zostało 4 –40%

14 30% uczestników zajęć dodatkowych poprawi ocenę końcową o jeden stopień cn z jednego przedmiotu (90 uczniów) –Poprawiło 75 uczniów –83,3% zakładanych

15 30% uczestników zajęć wyrównawczych zagrożonych oceną niedostateczną osiągnie ocenę dopuszczającą cn z jednego przedmiotu (30 uczniów) –osiągnęło ocenę dopuszczającą 75 uczestników zajęć –250% zakładanych

16 60% uczestników zadeklaruje zadowolenie i wzrost umiejętności (180 uczniów) –zadeklarowało 258 –143,3% zakładanych

17

18 240 uczniów skorzysta z ze wsparcia w ramach doradztwa zawodowego –Skorzystało 238 –99,2%

19 100 uczniów skorzysta z odbytych zajęć w ramach profilaktyki uzależnień –Skorzystało 98 –98%

20 Zostanie zorganizowane 3 seminaria –Zorganizowano 2 –66,6%

21 Powstanie www projektu

22 Zakupy –2x laptop, 2x projektor multimedialny z ekranem –2x komputer stacjonarny + drukarka –oprogramowanie –pomoce dydaktyczne

23 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Seminarium II 28 września 2010 r. Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Co zrealizowano? Michał Baran."

Podobne prezentacje


Reklamy Google