Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012
Szkoła Podstawowa im. J. Wilkowskiego Zalesie Śląskie

2 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2011/2012
Do sprawdzianu przystąpiło 15 uczniów klasy VI – jeden uczeń zwolniony. Sprawdzian odbył się zgodnie z procedurą i bez zakłóceń. Jeden uczeń posiada aktualną opinię PPP, 1 uczeń w trakcie badań w PPP. Dwóch uczniów chorych na cukrzycę, ich stan zdrowia wpływa na ograniczenie koncentracji uwagi, samopoczucia. Uczniowie ci bywają senni, apatyczni. Często opuszczali zajęcia szkolne, ma to wpływ na ich wyniki nauczania.

3 Na 16 uczniów w klasie, 6 uczniów z problemami (tj. 37% klasy).

4 Wyniki uczniów naszej szkoły:
Sprawdzian 2012 SP Zalesie Śl. Gmina Leśnica Woj. Opolskie 20,6 22,5 22,2 Sprawdzian 2011 19,6 25,1

5

6 Sprawdzian 2012 napisany został na poziomie niżej średnim, natomiast sprawdzian 2011 napisany był na poziomie niskim. Można zauważyć wzrost wyników sprawdzianu w porównaniu z poprzednim rokiem. W skali staninowej jest wzrost o 3 stopnie.

7 WYNIKI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ
W punktach Liczba Procent Najniższy 0-9 1 8% Bardzo niski 10-12 Niski 13-16 3 20% Niżej średni 17-20 2 13% średni 21-25 5 30% Wyżej średni 26-29 Wysoki 30-32 0% Bardzo wysoki 33-35 Najwyższy 36-40

8

9 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (8)
ŁATWOŚĆ SPRAWDZIANU ORAZ ŚREDNIA PUNKTÓW DLA SZKOŁY ORAZ PORÓWNANIE NASZYCH WYNIKÓW Z WYNIKAMI DLA GMINY Oddział A Gmina Województwo Czytanie (10) 5,3 6,0 6,1 Pisanie (10) 5,8 5,6 5,7 Rozumowanie (8) 3,3 4,1 Korzystanie z informacji (4) 2,3 2,8 2,7 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (8) 3,9 4,0 3,6 Ogólnie (40)

10 Osiągnęliśmy w porównaniu z wynikami gminy:
W czytaniu niższą średnią (o 0,7 punktów) W pisaniu wyższą średnią (o 0,2 punktów) W wykorzystywaniu wiedzy w praktyce niższą średnią (o 0,1 punktów) W rozumowaniu niższą średnią (o 0,8 punktów) W korzystaniu z informacji niższą średnią (o 0,5 punktów)

11 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów
Wskaźnik Wartość wskaźnika Komentarz Liczba piszących sprawdzian 15 93% uczniów klasy szóstej Łatwość zestawu zadań 4 Sprawdzian okazał się dla uczniów (w skali staninowej) średnio trudny Średnia arytmetyczna (M) 20,6 Statystyczny uczeń uzyskał 20,6 punktów na 40 możliwych .Oznacza to, że statystyczny uczeń naszej szkoły opanował 51,5% czynności mierzonych na sprawdzianie . Najwyższy wynik 34 Taki wynik uzyskał 1 uczeń, co stanowi 8% badanych. Najniższy wynik 9 Taki wynik uzyskał 1 uczeń Rozstęp 25 Uczniowie uzyskiwali wyniki od 9 do 34 punktów. Różnica między najwyższym a najniższym wynikiem wyniosła 25 punkty.

12 Informacja o liczbie uczniów w szkole
Do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 81 uczniów. 78 uczniów posiadało deklarację dotyczącą języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

13 Dane demograficzne na kolejne lata
W roku szkolnym 2012/2013 do klasy I zostało przyjętych 10 dzieci. W roku szkolnym 2013/2014 planuje się przyjęcie 10 uczniów, W roku 2014/2015 – 20 uczniów, W roku 2015/ uczniów.

14 Dane dotyczące zatrudnienia personelu pedagogicznego i obsługi szkoły
personel pedagogiczny – 10,02 w przeliczeniu na etaty obsługa – 3,6 etatu

15 Środki pozyskane na programy edukacyjne
Dzięki funduszom pochodzącym z projektu Unii Europejskiej zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 5483,54zł. Z budżetu zakupiono pomoce oraz wyposażenie pracowni na kwotę 11692,07 zł. Otrzymano darowizny od Rady Rodziców na kwotę 3789,56 zł.

16 Sukcesy uczniów naszej szkoły

17 W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J
W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim podjęli działania, zmierzające do poprawy wyników umiejętności objętych standardami egzaminacyjnymi. We wszystkich klasach na bieżąco badano przyrost wiedzy. Dało to przejrzysty obraz wiedzy uczniów, co pozwoliło z kolei na podejmowanie konkretnych działań, zmierzających do poprawy jakości nauczania.

18 Na wszystkich lekcjach zwiększono ilość działań zmierzających do podniesienia umiejętności logicznego myślenia , umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz umiejętności pisania. Przyniosło to pozytywne efekty. Nasza szkoła uzyskała najwyższe wyniki w gminie i województwie w zakresie pisania (5,8 pkt). Sukcesem były wyniki wykorzystywania wiedzy w praktyce, gdzie nasza szkoła zdobyła 3,9 punkty, gmina 4 punkty, województwo 3,6 punkty. Wzrosły umiejętności logicznego myślenia. Zadania typowo matematyczne również wypadły lepiej niż w ubiegłym roku.

19 Na sprawdzianie ogólnopolskim nasza szkoła uzyskała wynik 20,6 punktów
Na sprawdzianie ogólnopolskim nasza szkoła uzyskała wynik 20,6 punktów. Podniosło to nasze wyniki w staninie o 3º. Obecnie jest to skala 4 niżej średni punktów. Statystyczny uczeń uzyskał 20,6 punktów na 40 możliwych. Oznacza to , że uczeń naszej szkoły opanował 51,5% czynności mierzonych na sprawdzianie.

20 Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wzięli udział w wielu konkursach:
- Gminny Konkurs Matematyczny – II miejsce, - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny- „Kangur 2012”.Kategoria Żaczek – wyróżnienie, - Gminna Olimpiada Matematyczna kl. I-III : * IV miejsce-36,5/41 max * V miejsce 36/41 max *II miejsce,

21 Gminny Konkurs Recytatorski
* klas I-III : Wyróżnienie II miejsce III miejsce * klas IV-VI: III miejsce,

22 Gminny Konkurs „Zapobiegamy pożarom”
Klasy I-III (I i II miejsce) Klasy IV-VI (dwa I miejsca oraz III miejsce),

23 Powiatowy konkurs „ PCK uczy, pomaga, ratuje”
Wyróżnienie

24 Wojewódzki Konkurs fotograficzny- „Pies- Mój Przyjaciel”
Wyróżnienie

25 Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej
III miejsce

26 Gminny Konkurs Literacki „Ziemia, to piękno musi trwać”
II miejsce

27 Eliminacje gminnej olimpiady z j. niemieckiego
Trzech uczniów powyżej 60% punktów

28 Konkurs Recytatorski Jugend tragt Gedichte vor
Etap gminny - III miejsce

29 Konkurs J. Niemieckiego ”Der die das Kenner“
Etap wojewódzki- dwóch uczniów 70% punktów

30 Biegi przełajowe – etap powiatowy III miejsce - etap wojewódzki XX miejsce

31 Chłopcy – III miejsce Dziewczęta – I miejsce
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – turniej piłkarski – etap gminny Chłopcy – III miejsce Dziewczęta – I miejsce

32 Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – etap powiatowy
Dziewczęta – II miejsce Chłopcy – VII miejsce

33 Czwórbój LA – etap gminny
Dziewczęta – II miejsce

34 III Turniej Mini Piłki Nożnej w Zalesiu Śląskim
II miejsce

35 Podczas roku szkolnego uczniowie wzięli udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: akcji zbierania korków dla chorej dziewczynki z Opola, zbiórce artykułów dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Kędzierzynie Koźlu, zbiórkach PCK,

36 Członkowie Kółka Artystycznego wystąpili podczas obchodów 15 -lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Sławęcicach.

37 Występ podczas obchodów 15. -lecia DPS w Sławięcicach

38 Szkoła uczestniczyła w akcji „Makulatura równa się kultura fizyczna”
Szkoła uczestniczyła w akcji „Makulatura równa się kultura fizyczna”. Za zbiórkę makulatury i puszek otrzymaliśmy sprzęt sportowy w postaci sześciu piłek do piłki siatkowej

39 „Gorączka złota” Po raz kolejny zdobyliśmy Puchar PCK za I miejsce w akcji „Gorączka złota”

40 I miejsce w akcji „Góra grosza” Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle

41 Dzięki współpracy z PCK udało nam się zdobyć paczki świąteczne dla czterech najuboższych rodzin, obiady dla dzieci (dwoje dzieci w okresie od października do grudnia 2011) oraz jeden darmowy wakacyjny wyjazd na kolonie w Sulejowie.

42 Inwestycje, remonty W roku szkolnym 2011/2012 wykonano budowę parkingu na terenie szkoły.

43 Parking

44 Pracownia komputerowa wzbogaciła się o 3 nowe komputery

45 Pracownia edukacji wczesnoszkolnej wzbogaciła się o laptop


Pobierz ppt "Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google