Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIGISTER CSS spółka z o. o Katowice ul. Sobieskiego 27

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIGISTER CSS spółka z o. o Katowice ul. Sobieskiego 27"— Zapis prezentacji:

1 DIGISTER CSS spółka z o. o. 40-082 Katowice ul. Sobieskiego 27
Bezpieczna eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej - Ewidencja urządzeń w technice komputerowej SYSTEM EWIDENCJI, INFORMACJI I REJESTERACJI ZDARZEŃ UNI-VERS Notatki DIGISTER CSS spółka z o. o. Katowice ul. Sobieskiego 27 tel

2 (z późniejszymi zmianami)
REGULACJE PRAWNE Przepisy zawarte w punktach i Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28. czerwca 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (z późniejszymi zmianami)

3 HISTORIA SYSTEMU 1991 – BM-MASTER – DOS, Clipper
2000 – Uni-Vers – znakowy Unix 2001 – Uni-Vers – Visual 2005 – System nadzoru rynku - (WUG) Uni-Vers – SNAR - Java 2008 – Uni-Vers – Visual – Java

4 Technologia informatyczna Struktura Systemu

5 Technologia informatyczna Struktura hierarchiczna Systemów

6 Technologia bazy danych Relacyjna baza danych
Całość danych zlokalizowana w wybranym obszarze dyskowym Pełna kontrola integralności danych Transakcje wewnętrzne Unikatowy numer komputerowy – podstawą relacji pomiędzy tablicami Autonomiczna kontrola zgodności relacji (numerów komputerowych) RDBMS - Relational Database Management System

7 Szybkość i niezawodność bazy danych
Hibernate – translator pomiędzy bazą danych a systemem oprogramowania Możliwość zastosowania większości RBDMS Możliwość zastosowania technologii (RBDMS) objętych licencją GNU – np. MySQL Baza danych zlokalizowana na wysokowydajnym serwerze pod kontrolą systemu Unix Szybkość i niezawodność najwyższa z możliwych w aktualnym stanie technologii

8 Praca w technologii klient-serwer
System wykonany w całości w technologii Java Możliwość pracy w środowisku sieci lokalnej lub globalnej Część aplikacji wykonywana w środowisku klienta Operacje bazodanowe wykonywane w środowisku serwera Serwer jBoss zapewnia pracę w technologii klient- serwer

9 Jboss – serwer aplikacji
Jboss zlokalizowany jest na serwerze Jest odpowiedzialny za przepływ informacji pomiędzy klientem a serwerem Jest odpowiedzialny za wykonywanie na serwerze procedur wywołanych przez klienta Ochrona sesji zalogowanego użytkownika i zapobieganie jej przejęciu Bezpieczne przesyłanie hasła podczas logowania

10 Zadania ewidencyjne Systemu (1)
Ewidencja obiektów technologicznych zakładu górniczego wraz z ich parametrami techniczno- eksploatacyjnymi Ewidencja typów urządzeń eksploatowanych w zakładzie górniczym wraz z ich parametrami techniczno-eksploatacyjnymi wraz z danymi o dopuszczeniach WUG i orzeczeniach KDB, deklaracji zgodności WE, certyfikatów oraz świadectw jakości

11 Zadania ewidencyjne Systemu (2)
Ewidencja dowolnych urządzeń zainstalowa- nych w zakładzie górniczym w powiązaniu z obiektami  (w tym urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej), Rejestracja zdarzeń zaistniałych w trakcie eksploatacji urządzeń w tym kontroli i remontów. Prowadzenie ksiąg zdarzeń związanych z urządzeniami (kontroli i remontów) urządzeń

12 Zadania ewidencyjne Systemu (3)
Tworzenie karty ewidencyjnej (karty pracy) urządzenia Tworzenie harmonogramów zdarzeń związanych z urządzeniami w tym kontroli i remontów urządzeń Sprawdzanie prawidłowości terminów realizacji zdarzeń (w tym prowadzenia kontroli i remontów) zgodnie z  założonym harmonogramami i przepisami górniczymi

13 Zadania archiwizacji dokumentów
Tworzenie lokalnego archiwum dokumentów Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów i urządzeń Powiązanie archiwum i dokumentów z obiektami, urządzeniami, typami, kontrolami i innymi jednostkami informacyjnymi

14 Zadania prezentacyjne Systemu
Prezentacja graficzna obiektów i urządzeń Prezentacja zgromadzonej informacji o obiektach i urządzeniach w formie multimedialnej

15 Zadania opracowania danych
Raporty Harmonogramy i preliminarze zdarzeń (Kontrole) Zaległości i ostrzeżenia Wydruki w zadanym formacie

16

17

18

19 Pokaz wybranych ekranów Systemu


Pobierz ppt "DIGISTER CSS spółka z o. o Katowice ul. Sobieskiego 27"

Podobne prezentacje


Reklamy Google