Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malborskie Porozumienie Rad Rodziców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malborskie Porozumienie Rad Rodziców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Malborskie Porozumienie Rad Rodziców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

2 Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów, odnoś sukcesy, mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro – oskarżą cię o egocentryzm, czyń dobro, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć jednej nocy, buduj, mimo wszystko. napis na przytułku w Kalkucie.

3 III KONFERENCJA MALBORSKICH RAD RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Z KULTURĄ NA TY STYCZEŃ 2006

4 PRZEBIEG OBRAD 1. Powitanie wszystkich zebranych

5 PRZEBIEG OBRAD 2. Występ młodzieży KOŁO TEATRALNE DUET AeM

6 PRZEBIEG OBRAD 3. Praca warsztatowa Zespoły wyłoniono losowo (każdy uczestnik otrzymał teczkę z materiałami, na której była przyklejona figura)

7 Moderator wyjaśnił każdej grupie zadania do wykonania. Każda grupa otrzymała 3 zadania do przygotowania i zaprezentowania PRZEBIEG OBRAD 3. Praca warsztatowa

8 Prezentacja grup warsztatowych

9 Obok wspaniałej zabawy wszyscy chętnie dzielili się swoimi refleksjami i wnioskami PRZEBIEG OBRAD 3. Praca warsztatowa

10 W przerwie degustowano różnorodne potrawy przygotowane przez wszystkie rady rodziców. Pycha!!! DEGUSTACJA WYMIANA PRZEPISÓW

11

12 Po przerwie głos zabrali przedstawiciele wszystkich szkół nt. Co robimy i chcemy polecić innym. PRZEBIEG OBRAD 4. Prezentacja szkół

13 Podsumowanie Konferencji WNIOSKI

14 I KONFERENCJAPrawa rodzica w szkole WNIOSEK 1 organizować konferencje dla rodziców w każdym roku szkolnym

15 I KONFERENCJAPrawa rodzica w szkole WNIOSEK 2 w każdej szkole w widocznym miejscu umieścić wykaz placówek wspomagających pracę opiekuńczo- wychowawczą szkoły.

16 I KONFERENCJAPrawa rodzica w szkole WNIOSEK 3 następną konferencję poprowadzić metodą warsztatów

17 II KONFERENCJA Przemocy – stop WNIOSEK 1 przygotować i podać wszystkim malborskim rodzicom wykaz instytucji wyspecjalizowa- nych do udzielania pomocy ofiarom przemocy

18 II KONFERENCJA Przemocy – stop WNIOSEK 2 przeprowadzić szkolenia nt. przemocy i agresji dla wszystkich chętnych rodziców w swoich macierzystych szkołach

19 II KONFERENCJA Przemocy – stop WNIOSEK 3 wystąpić do Burmistrza miasta Malborka o powołanie Rady Oświatowej

20 II KONFERENCJA Przemocy – stop

21 III KONFERENCJA Z KULTURĄ NA TY

22 WNIOSEK 1 zgłosić pisemnie wniosek o utworzenie Rady Oświatowej przy Burmistrzu miasta Malborka

23 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 2 Przewodniczący Rad Rodziców powinni spotykać się częściej w różnych szkołach

24 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 3 Przekazać rodzicom w swoich szkołach refleksje i spostrzeżenia z przeprowadzonych warsztatów Z kulturą na Ty.

25 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 4 na następnym spotkaniu warsztatowym zająć się rolą rodziny

26 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 5 popularyzować dobre i kulturalne zachowanie

27 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 6 więcej wymagać od siebie, a dopiero wówczas od dzieci.

28 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 7 w sytuacjach konfliktowych przyjąć postawę wyczekującą, aby zdenerwowany rozmówca mógł się wyciszyć.

29 III KONFERENCJAZ KULTURĄ NA TY WNIOSEK 8 w trudnych, konfliktowych sytuacjach pomaga uśmiech

30 PO CO NAM KONFERENCJE? 1. Znoszenie barier szkoła-rodzic 2. Zintegrowanie się malborskich rodziców w dążeniu do powołania Rady Oświatowej 3. Możliwość spotkania władz oświatowych i kuratoryjnych z rodzicami (jedna z nielicznych) 4. Ciekawe pomysły innych Rad Rodziców 5. Wypracowane materiały do wykorzystania w każdej szkole

31 PO CO NAM KONFERENCJE? 6. Wspaniałe jedzenie 7. Wyszukane przepisy kulinarne 8. Nowi znajomi 9. Ciekawy wystrój szkoły 10. Zaprezentowanie możliwości teatralnych młodzieży 11. Dodatkowe, ciekawe konkursy dla młodzieży wspomagające proces wychowawczy

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Malborskie Porozumienie Rad Rodziców Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google