Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwerter C.O program napisany w środowisku Borland Delphi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwerter C.O program napisany w środowisku Borland Delphi"— Zapis prezentacji:

1 Konwerter C.O program napisany w środowisku Borland Delphi
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Jacka Matulewskiego

2 Celem tej pracy dyplomowej było napisanie programu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, który dokonywałby przetworzenia danych pochodzących od firmy zewnętrznej dotyczących rozliczeń centralnego ogrzewania i stworzył pliki wg specyfikacji umożliwiającej zaimportowanie danych do systemu rozliczeń opłat czynszowych.

3 Schemat działania programu

4 Pliki wejścia: Dwie tabele baz danych Baza rozliczeń: Koper_Nr.dbf
Baza danych identyfikacyjnych: Obiekty.dbf

5 oraz zestaw plików tekstowych
Pliki wyjściowe: Baza dbf oraz zestaw plików tekstowych CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Mnożnikn.dbf – plik przedpłat Wy_sXXXXX.txt Wy_kXXXXX.txt – pliki sald i kosztów

6 Dostosowanie postaci plików do systemu opłat czynszowych
według podanej specyfikacji

7 Wykorzystanie komponentów środowiska Borland Delphi
BUTTON PAGE CONTROL DBNavigator DBEdit Table DataSource OpenDialog

8 Działanie programu opiera się na przetworzeniu zestawu danych
Działanie programu opiera się na przetworzeniu zestawu danych. Z jednej strony konieczny jest plik zawierający wynik rozliczeń centralnego ogrzewania oraz składniki tegoż rozliczenia, z drugiej natomiast niezbędny jest zestaw danych, którymi posługuje się czynszowy system obliczeniowy aby mógł on dokonać identyfikacji konkretnego rozliczenia dla danego mieszkania. Pierwszym zestawem czynności jest zatem wczytanie obu tych plików czyli Obiekty.dbf, zawierającego dane identyfikacyjne oraz Koper_Nr.dbf ze składnikami rozliczeń. Aby wykonać te czynności należy skorzystać z odpowiednio oprogramowanych przycisków. Efektem wczytania danych jest pojawienie się zakładek, na których dane z plików są pokazywane. Korzystanie z komponentu DBGrid daje nam możliwość przeglądania danych oraz modyfikowania ich. Dla ułatwienia można również skorzystać z wyszukiwania indeksu w tabeli rozliczeń. Po wczytaniu obu plików należy jeszcze wczytać szablon pliku Mnoznikn.dbf, który w trakcie obliczeń zostanie wypełniony danymi. Wczytany komplet plików pozwoli dokonać obliczeń. Jeśli nie wszystkie tabele są wczytane program nie da możliwości wykonać żadnej z czynności obliczeniowych komunikując użytkownika o konieczności uzupełnienia danych.

9 Pliki sald rozliczeń i kosztów tworzone są dla każdego budynku oddzielnie. W pliku Obiekty.dbf w kolumnie FLD1 dla każdego rekordu wpisany jest pięciocyfrowy kod budynku. Algorytm analizuje te właśnie numery i w momencie zmiany numeru budynku na inny zamykany jest plik poprzedniego budynku i tworzony nowy. System taki wymuszony jest koniecznością późniejszej analizy poprawności danych w systemie czynszowym.

10 Wszystkie czynności jakie są wykonywane przez program mają swoje odzwierciedlenie w zakładce Log file. Program sygnalizuje każdą czynność poprzez skrótowe komunikaty. Przykładowe zestawienie takich informacji poniżej: Konwerter baz DBF Spóldzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" w Toruniu (c) Piotr Skrzypczyk 2005 Plik aplikacji: C:\A\TEST3\test4c\Project1.exe Katalog roboczy: C:\A\TEST3\test4c Plik Obiekty.dbf wczytany Plik bazy rozliczeń c.o. C:\A\KOPER_12.DBF wczytany Plik - szablon C:\A\MNOZNIKN.DBF wczytany Data, od której mają obowiązywac przedplaty c.o.: Zakończono wypelnianie pliku Mnoznikn.dbf Ilosc budynkow: 9 nr budynku: 30006 nr budynku: 30036 nr budynku: 10015 nr budynku: 20072 nr budynku: 10025 nr budynku: 30047 nr budynku: 30042 nr budynku: 20039 nr budynku: 20015 Tworzenie plików z saldami rozliczeń i kosztami rozliczenia zakończone.

11 Podziękowania dla dra Jacka Matulewskiego za ogromną pomoc w napisaniu programu, cenne porady i przyjazne nastawienie 


Pobierz ppt "Konwerter C.O program napisany w środowisku Borland Delphi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google