Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning
dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego ul. Peryferyjna 15B, Kielce

2 W drodze do społeczeństwa informacyjnego
Postęp technik informacyjnych a edukacja – przekazywanie i przetwarzanie informacji, Zapotrzebowanie na wiedzę – narastająca ilość informacji, ciągłość zmian, IT szansą odejścia od encyklopedyzmu w edukacji oraz wyrabiania umiejętności ciągłego kształcenia się i radzenia z pojawiającymi się zasobami informacji.

3 E-learning wypadkową 3 zagadnień:
Technologii, w skład której wchodzą infrastruktura oraz systemy informatyczne. Treści szkoleniowej, obejmującej nie tylko kursy e-learningowe, ale wszelkie inne materiały, dane, informacje i komunikaty wchodzące w skład procesu edukacyjnego. Usługi zdalnego nauczania są to wszelkie działania obejmujące aktywności związane z uruchomieniem, wsparciem oraz rozwojem procesów e-learning w podmiocie edukacyjnym.

4 Zarządzanie wiedzą w e-learning
Narzędzia e-learning tworzone są w oparciu o metodologię obiektów wiedzy learning objects, Możliwość zdefiniowania i wykreowania komponentów wiedzy, a następnie grupowania ich w obiekty wiedzy, Struktura ta pozwala na dzielenie się obiektami wiedzy i łączenia ich w celu stworzenia wykładu bądź kursu – maksymalna elastyczność i łatwe wdrożenie e-learningu do procesu dydaktycznego.

5 Zarządzanie wiedzą Proces zmiany wiedzy istniejącej w organizacji (często trudnej do sparametryzowania – wiedza pracowników) do postaci elektronicznej, Gromadząc wiedzę należy określić co jest informacją, jak odbywa się proces pozyskania informacji, do jakiej dziedziny nauki należy dany temat.

6 Integracja systemu zarządzania wiedzą z systemami istniejącymi w organizacji
Internet, intranet – nośniki informacji o przedsiębiorstwie i trzon systemu zarządzania wiedzą, Klient poczty elektronicznej, Narzędzia do komunikacji synchronicznej, Firmowe listy dyskusyjne, FAQ – najczęściej zadawane pytanie – bazy wiedzy podstawowej.

7 Gromadzenie informacji w różnych formatach i postaci,
Systemy zarządzania wiedzą to mechanizmy bazujące na aplikacjach internetowych umożliwiające: Tworzenie łańcuchów wiedzy – określających przepływ wiedzy w procesach (optymalizacja kanałów dostarczających specjalistyczną wiedzę pracownikom), Gromadzenie informacji w różnych formatach i postaci, Zapobieganie wypływania wiedzy z organizacji podczas rotacji pracowników, Szybki dostęp do wiedzy (mechanizmy wyszukiwawcze), Kontrola jakości i aktualności wiedzy w bazach, Integracja z działającym systemem w organizacji,

8 Podział systemów informatycznych w zarządzaniu e-learning
Zaleta systemów – integracja technik multimedialnych, Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pracownika na własnym stanowisku, Brak dodatkowych kosztów szkolenia (delegacja), Możliwość nauki w domu o dowolnej porze, Dostosowanie tempa szkolenia do predyspozycji pojedynczego uczącego się.

9 Kompleksowe procesy e-learningu
Zarządzanie zasobami treści, Dystrybucja materiałów szkoleniowych, Zarządzanie procesem szkoleń, Zarządzanie ludźmi w procesie szkoleń, Udostępnianie treści szkoleniowej online, Śledzenie procesu edukacyjnego, Raportowanie wyników szkolenia, Zdalna komunikacja i współpraca.

10 Klasy platform e-learning
LMS (Learning Management System) System Zarządzania Szkoleniami, Zorientowane na ludzi – zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami, zarządzanie szkoleniami, testowanie systemów LCMS (Learning Content Management System) System Zarządzania Zawartością Szkoleniową, Zorientowane na wiedzę – zarządzanie treścią szkoleniową i narzędzia autorskie VCS (Virtual Clasroom System) System do Zarządzania Zdalną Komunikacją i Współpracą Synchroniczną Zorientowane na komunikację – prowadzenie prezentacji na odległość oraz zdalnej komunikacji i współpracy

11 LMS – zarządzanie szkoleniami oraz ludźmi w procesie nauczania
Hurtowa dystrybucja wiedzy (poprzez umieszczenie tradycyjnych szkoleń w formie elektronicznej), Kontent – biblioteka kursów online, Usługi – mentorskie, eksperckie, wdrożeniowe (śledzące proces nauczania, analityczne i raportujące, związane z treścią szkoleniową – tworzenie elementów treści, dystrybucji treści szkoleniowej, mechanizmy interakcji – chat, listy dyskusyjne), Infrastruktura, narzędzia.

12 LMS – 5 rodzajów funkcji Funkcje zarządcze – LMS wspomaga pracę działu szkoleń w zakresie planowania, projektowania, uruchamiania, realizacji i analizowania procesu szkoleniowego, Funkcje śledzące proces nauczania – rejestrowanie danych związanych z aktywnością osób szkolonych w procesie nauczania,

13 LMS – 5 rodzajów funkcji Funkcje analityczne i raportujące - dostarczanie przekrojowych danych na temat wszelkich działań szkoleniowych, Funkcje związane z treścią szkoleniową – platforma służąca do dystrybucji kursów online, Funkcje wspierające prowadzenie szkoleń zdalnych – interakcja z użytkownikiem.

14 LCMS – system zarządzania treścią szkoleniową
To rozwiązanie informatyczne używane do projektowania, tworzenia, składowania i dostarczania spersonalizowanych materiałów szkoleniowych w postaci obiektów szkoleniowych (learning objects), System LCMS pozwala na uruchomienie w organizacji w pełni zarządzanego procesu zespołowej pracy nad budową szeroko pojętej treści szkoleniowej. Dobre rozwiązania klasy LCMS zapewniają obsługę workflow, pozwalają zarządzać kolejnymi wersjami zbudowanych komponentów.

15 VCS – systemy do prowadzenia prezentacji na odległość
Są to rozwiązania umożliwiające zarządzania i prowadzenie nauki na odległość w trybie synchronicznym. Rozwiązania tej klasy pozwalają na: Prowadzenie aktywności w trybie synchroniczym przy wykorzystaniu: wirtualnej tablicy, współdzielenia ekranu, współdzielenia aplikacji, przekazu audio lub wideo, chatu, Zarządzanie procesem nauczania synchronicznego, budowanie materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas szkoleń online, Integracja środowiska z innymi systemami innych klas.

16 Moodle – moduł administracja

17 Moodle - użytkownicy

18 Moodle - użytkownicy

19 Moodle – edycja treści

20 Moodle – edycja treści

21 Wnioski Najpopularniejsze rozwiązania e-learning – szkolenia asynchroniczne, Niezależność czasowa ich największą zaletą, Nakłady ponoszone na system determinują rozwój działalności e-learningowej przedsiębiorstwa, Wybór rozwiązań komercyjnych, open source bądź napisanie własnego autorskiego rozwiązania, Długotrwały i kosztowny proces tworzenia materiałów dydaktycznych.


Pobierz ppt "Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning"

Podobne prezentacje


Reklamy Google