Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Sobiecka-Górniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Sobiecka-Górniak"— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Sobiecka-Górniak
Wpływ doświadczeń dziecka na budowanie więzi w rodzinie adopcyjnej jako warunek powodzenia procesu adopcji Grażyna Sobiecka-Górniak

2 „Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać…” Peter Rosegger

3 Doświadczenia dziecka z rodziny pochodzenia z pieczy zastępczej
Wiedza o doświadczeniach dziecka ułatwia budowanie więzi, ale nie jest jedynym warunkiem powodzenia procesu adopcji - ”czubek góry lodowej” do budowania więzi z dzieckiem konieczne jest też przepracowanie przez kandydatów na rodziców adopcyjnych żałoby po nienarodzonym dziecku biologicznym i uznanie adopcji jako własnej, ale nie gorszej drogi rodzicielstwa. Zanim więź –najpierw bycie w relacji, często trudnej, frustrującej. Do zbudowania więzi konieczny czas, obecność i wytrwałość.

4 Doświadczenia dziecka z rodziny pochodzenia
Doświadczenia przemocy ekonomicznej - Sylwia Doświadczenia przemocy psychicznej - Agnieszka Doświadczenia przemocy fizycznej - Natalia Doświadczenia przemocy seksualnej - Natalka Piramida potrzeb Maslowa: p. przetrwania, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, poczucia własnej wartości i samorealizacji. Doświadczenia przemocy zakłócają tworzenie więzi. Lęk przed skrzywdzeniem, prowokowanie do odrzucenia albo odrzucenie, aby nie być odrzuconym

5 Syndrom zaburzenia więzi (RAD) Reactive Attachment Disorder
Wg Johna Bowlby’ego przywiązanie między dzieckiem a matką, ta pierwotna więź, staje się wewnętrznym wzorcem innych relacji ze światem Zaburzenie więzi w pierwszych trzech latach życia dziecka powoduje trudności w budowaniu trwałych relacji

6 Syndrom zaburzonych więzi
„Emocjonalna prostytutka” rozhamowanie-nadzwyczaj czarujące, kokietujące, ujmujące szczególnie do obcych, prawi komplementy, bezkrytycznie czułe wobec obcych, a nieczułe wobec rodziców ,,Dziecko z lodu” zahamowanie- zimne emocjonalnie, dalekie, obce, dystansujące się, unika dotyku, nie patrzy w oczy, nie przywiązuje się Inne cechy: potrzeba kontroli, skłonność do manipulacji, czujność, kłótliwość, impulsywność, brak zasad, unikanie zobowiązań, skłonność do kłamstwa, niszczenie mienia, kradzieże, okrucieństwo

7 Warunki sprzyjające wystąpieniu syndromu zaburzonych więzi u dziecka
Niechciana ciąża Zażywanie alkoholu, narkotyków Przemoc wobec matki Depresja matki Zaniedbania opiekuńcze-brak reakcji na płacz Oddzielenie od głównego opiekuna Ciągły ból-kolka, przepuklina, nieżyt ucha Zmienne warunki opieki, wielokrotne zmiany miejsca pobytu

8 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej
Problemy adaptacyjne- nagła, radykalna zmiana środowiska wychowawczego źródłem silnego stresu. Przykład Roberta Przebieg adaptacji i procesu wychowawczego zależy od efektywności wsparcia.

9 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d.
Problemy emocjonalne - początkowo utrata poczucia bezpieczeństwa, tęsknota za bliskimi, idealizacja domu rodzinnego - myślenie życzeniowe, konfabulacje. Często na tym tle samoobwinianie się i zaniżone poczucie własnej wartości.

10 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d.
Doświadczenia przemocy rówieśniczej -przemoc fizyczna- przemoc jedynym znanym sposobem osiągania zamierzonych celów. Ofiara staje się katem. -przemoc psychiczna- etykietowanie, obniżenie poczucia własnej wartości, trudności w nawiązaniu więzi. -przemoc seksualna- efekt erotyzacji zachowań przez łatwy dostęp do pornografii, niekontrolowany proces uświadamiania seksualnego, obserwacja zachowań seksualnych dorosłych.

11 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d.
Problemy edukacyjne - wieloletnie braki w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych, nawyk wagarowania, brak znajomości technik uczenia się, brak ciekawości poznawczej i motywacji do nauki.

12 Skutki długotrwałego pobytu w pieczy zastępczej
Niestabilność uczuciowa, niejednoznaczna przynależność dziecka oraz niejednolitość wzorców postępowania powoduje: Trudności w nawiązywaniu trwałych więzi Trudności w budowaniu poczucia tożsamości Kwestionowanie władzy nad sobą – brak autorytetów Postawę roszczeniową - „mentalność gościa hotelowego” Wyuczoną bezradność

13 Doświadczenia dziecka przyczyną trudnych emocji
Ambiwalencja wobec rodziców - konfabulacje Dawanie przez dzieci rodzicom wielokrotnych szans na zmianę Problem „zdrady” rodziców Lęk przed rodziną - piecza zastępcza źródłem bezpieczeństwa. Wprowadzenie wzorca rodziny alternatywnej - rodzina zaprzyjaźniona (art. 96 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

14 Jestem bezpieczny ! Regres
Dziecko zaniedbywane w rodzinie pochodzenia, po umieszczeniu w rodzinie adopcyjnej i uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa, ulega procesowi regresji do niższych etapów rozwojowych, aby niejako dać sobie szansę na przeżycie beztroskiego dzieciństwa.

15 ,,Prześladowca” w rodzinie
Nieprzepracowane psychologicznie doświadczenia urazowe z rodziny pochodzenia mogą być rzutowane na nowych opiekunów. Dziecko odtwarza trudne doświadczenia, jakby dotyczyły teraźniejszości. Krzywdy doznane we wcześniejszym okresie przypisuje aktualnym opiekunom i ,,karze” ich za nie.

16 Wojciech Eichelberger twierdzi, że miłość u rodziców adopcyjnych rośnie powoli. Na jej powstanie potrzeba czasem kilka miesięcy, a nawet lat Im starsze dziecko, tym zazwyczaj więcej czasu jest potrzebne do zbudowania więzi Warto pamiętać ! Rodzina jest dla dziecka, a nie dziecko dla rodziny

17 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Grażyna Sobiecka-Górniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google