Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Sobiecka-Górniak. Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać… Peter Rosegger.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Sobiecka-Górniak. Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać… Peter Rosegger."— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Sobiecka-Górniak

2 Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać… Peter Rosegger

3 Doświadczenia dziecka - z rodziny pochodzenia - z pieczy zastępczej Wiedza o doświadczeniach dziecka ułatwia budowanie więzi, ale nie jest jedynym warunkiem powodzenia procesu adopcji - czubek góry lodowej do budowania więzi z dzieckiem konieczne jest też przepracowanie przez kandydatów na rodziców adopcyjnych żałoby po nienarodzonym dziecku biologicznym i uznanie adopcji jako własnej, ale nie gorszej drogi rodzicielstwa. Zanim więź – najpierw bycie w relacji, często trudnej, frustrującej. Do zbudowania więzi konieczny czas, obecność i wytrwałość.

4 Doświadczenia dziecka z rodziny pochodzenia Doświadczenia przemocy ekonomicznej - Sylwia Doświadczenia przemocy psychicznej - Agnieszka Doświadczenia przemocy fizycznej - Natalia Doświadczenia przemocy seksualnej - Natalka Piramida potrzeb Maslowa: p. przetrwania, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, poczucia własnej wartości i samorealizacji. Doświadczenia przemocy zakłócają tworzenie więzi. Lęk przed skrzywdzeniem, prowokowanie do odrzucenia albo odrzucenie, aby nie być odrzuconym

5 Syndrom zaburzenia więzi (RAD) Reactive Attachment Disorder Wg Johna Bowlbyego przywiązanie między dzieckiem a matką, ta pierwotna więź, staje się wewnętrznym wzorcem innych relacji ze światem Zaburzenie więzi w pierwszych trzech latach życia dziecka powoduje trudności w budowaniu trwałych relacji

6 Syndrom zaburzonych więzi Emocjonalna prostytutka rozhamowanie-nadzwyczaj czarujące, kokietujące, ujmujące szczególnie do obcych, prawi komplementy, bezkrytycznie czułe wobec obcych, a nieczułe wobec rodziców,,Dziecko z lodu zahamowanie- zimne emocjonalnie, dalekie, obce, dystansujące się, unika dotyku, nie patrzy w oczy, nie przywiązuje się Inne cechy: potrzeba kontroli, skłonność do manipulacji, czujność, kłótliwość, impulsywność, brak zasad, unikanie zobowiązań, skłonność do kłamstwa, niszczenie mienia, kradzieże, okrucieństwo

7 Warunki sprzyjające wystąpieniu syndromu zaburzonych więzi u dziecka Niechciana ciąża Zażywanie alkoholu, narkotyków Przemoc wobec matki Depresja matki Zaniedbania opiekuńcze-brak reakcji na płacz Oddzielenie od głównego opiekuna Ciągły ból-kolka, przepuklina, nieżyt ucha Zmienne warunki opieki, wielokrotne zmiany miejsca pobytu

8 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej Problemy adaptacyjne- nagła, radykalna zmiana środowiska wychowawczego źródłem silnego stresu. Przykład Roberta Przebieg adaptacji i procesu wychowawczego zależy od efektywności wsparcia.

9 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d. Problemy emocjonalne - początkowo utrata poczucia bezpieczeństwa, tęsknota za bliskimi, idealizacja domu rodzinnego - myślenie życzeniowe, konfabulacje. Często na tym tle samoobwinianie się i zaniżone poczucie własnej wartości.

10 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d. Doświadczenia przemocy rówieśniczej -przemoc fizyczna- przemoc jedynym znanym sposobem osiągania zamierzonych celów. Ofiara staje się katem. -przemoc psychiczna- etykietowanie, obniżenie poczucia własnej wartości, trudności w nawiązaniu więzi. -przemoc seksualna- efekt erotyzacji zachowań przez łatwy dostęp do pornografii, niekontrolowany proces uświadamiania seksualnego, obserwacja zachowań seksualnych dorosłych.

11 Doświadczenia z pobytu w pieczy zastępczej, c.d. Problemy edukacyjne - wieloletnie braki w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych, nawyk wagarowania, brak znajomości technik uczenia się, brak ciekawości poznawczej i motywacji do nauki.

12 Skutki długotrwałego pobytu w pieczy zastępczej Niestabilność uczuciowa, niejednoznaczna przynależność dziecka oraz niejednolitość wzorców postępowania powoduje: Trudności w nawiązywaniu trwałych więzi Trudności w budowaniu poczucia tożsamości Kwestionowanie władzy nad sobą – brak autorytetów Postawę roszczeniową - mentalność gościa hotelowego Wyuczoną bezradność

13 Doświadczenia dziecka przyczyną trudnych emocji Ambiwalencja wobec rodziców - konfabulacje Dawanie przez dzieci rodzicom wielokrotnych szans na zmianę Problem zdrady rodziców Lęk przed rodziną - piecza zastępcza źródłem bezpieczeństwa. Wprowadzenie wzorca rodziny alternatywnej - rodzina zaprzyjaźniona (art. 96 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

14 Jestem bezpieczny ! Regres Jestem bezpieczny ! Regres Dziecko zaniedbywane w rodzinie pochodzenia, po umieszczeniu w rodzinie adopcyjnej i uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa, ulega procesowi regresji do niższych etapów rozwojowych, aby niejako dać sobie szansę na przeżycie beztroskiego dzieciństwa.

15 ,,Prześladowca w rodzinie Nieprzepracowane psychologicznie doświadczenia urazowe z rodziny pochodzenia mogą być rzutowane na nowych opiekunów. Dziecko odtwarza trudne doświadczenia, jakby dotyczyły teraźniejszości. Krzywdy doznane we wcześniejszym okresie przypisuje aktualnym opiekunom i,,karze ich za nie.

16 Wojciech Eichelberger twierdzi, że miłość u rodziców adopcyjnych rośnie powoli. Na jej powstanie potrzeba czasem kilka miesięcy, a nawet lat Im starsze dziecko, tym zazwyczaj więcej czasu jest potrzebne do zbudowania więzi Warto pamiętać ! Rodzina jest dla dziecka, a nie dziecko dla rodziny

17


Pobierz ppt "Grażyna Sobiecka-Górniak. Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać, i w której powinniśmy pisać… Peter Rosegger."

Podobne prezentacje


Reklamy Google