Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Borkowo 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Borkowo 2011."— Zapis prezentacji:

1 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Borkowo 2011

2 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Gmina Pruszcz Gdański należy do województwa pomorskiego, oddalona jest o 10 km od Miasta Gdańska. Powierzchnia Gminy wynosi 14,270 ha, w jej skład wchodzą 33 wsie, które zamieszkuje ponad 18 tys. Mieszkańców. Gmina leży na obszarze dwóch krain geograficznych. Część wschodnia to Lewobrzeżne Żuławy Wiślane zwane również „Gdańską Holandią”. Część zachodnia Gminy to Pojezierze Kaszubskie . Borkowo 2011

3 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Urząd gminy znajduje się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 Wójtem gminy jest Pani Magdalena Kołodziejczak Borkowo 2011

4 Rada Gminy GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kowalski  Wiceprzewodniczący Tadeusz Bednarczyk                                                           Borkowo 2011

5 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Gminne Strony
Urząd gminy wydaje własne pismo pt. „Gminne Strony”, w którym znaleźć można wiele ciekawych informacji na temat aktualnych wydarzeń.                                                           Borkowo 2011

6 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Gminę zamieszkuje ponad 18 000 mieszkańców.
Największe miejscowości to Łęgowo, Straszyn, Rotmanka, Wiślinka. Borkowo 2011

7 Miejscowości Łęgowo GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Arciszewo Będzieszyn Bogatka
Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Łęgowo - druga co do wielkości wieś w gminie. Liczy 2164 mieszkańców. Jej historia sięga 1302 r. Kościół św. Mikołaja w obecnym kształcie został odbudowany w 1748 roku. Szczególną uwagę zwracają: barokowy, bogato zdobiony ołtarz główny oraz boczny ołtarz przedstawiający Mękę Pańską. Borkowo 2011

8 Straszyn Rokitnica GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Arciszewo
Będzieszyn Bogatka Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Straszyn - największa wieś gminy Pruszcz Gdański. Liczy 2962 mieszkańców. W okresie od 1910 do 1937 roku zbudowano tu trzy elektrownie wodne, które funkcjonują po dzień dzisiejszy. Zbiornikiem retencyjnym elektrowni Straszyn jest jezioro Goszyn, które stanowi powierzchniowe ujęcie wody pitnej dla Gdańska. Borkowo 2011

9 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Arciszewo Będzieszyn Bogatka
Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Rotmanka - z 2173 mieszkańcami jest jedną z większych wsi, leżących w granicach administracyjnych gminy Pruszcz Gdański. Można wyodrębnić dwie jej części: pierwszą - z zabudową wiejską i drugą - z nowoczesnymi domkami jednorodzinnymi. Borkowo 2011

10 Wiślinka GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Arciszewo Będzieszyn
Bogatka Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Wiślinka – jedna z największych wsi wchodzących w skład Gminy Pruszcz Gdański. Mieszka w niej 1094 mieszkańców. Wiślinka leży przy głównej trasie z Gdańska do Sobieszewa. Borkowo 2011

11 Borkowo GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Borkowo Arciszewo Bogatka
Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Początki historii wsi Borkowo sięgają XII wieku. Z tamtych czasów zachowały się jedynie informacje dotyczące nazwy wsi. Najstarsza - Borkau pochodzi z 1328 roku, kolejne Borchfelde z 1789, Borgfeld z 1936. Obecnie liczba mieszkańców Borkowa wynosi około 786 i ciągle wzrasta. Mieszkaniec Borkowa Pan Mariusz Kociński jest Radnym Gminy Pruszcz Gdański i jednocześnie pełni funkcję Podsołtysa wsi Borkowo. Sołtysem Borkowa jest Pani Weronika Chmielowiec. Borkowo 2011

12 Borkowo GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Borkowo Arciszewo
Bogatka Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie Szkoła Podstawowa istniała już przed drugą wojną światową. W czasie okupacji w budynku szkolnym znajdował się szpital. Po wyzwoleniu Polski otworzono szkołę na nowo. Jednak, niż demograficzny 1975 roku sprawił, że została ona zamknięta 5 grudnia 1997 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły. Uroczyście przecięto  wstęgę oraz odsłonięto pamiątkową tablicę z imieniem patrona szkoły. Borkowo 2011

13 Borkowo GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Miejscowości Arciszewo
Bogatka Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Juszkowo Lędowo Łęgowo Malentyn Przejazdowo Rotmanka Straszyn Rokitnica Rusocin Żuława  Wiślinka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie Z dniem 1 września 1998 stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borkowie objęła Pani Beata Jaworowska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. W utworzono przedszkole i zmieniono nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie. Z dniem 1 września 2010 stanowisko Wicedyrektora objęła Pani Katarzyna Mąkinia. Borkowo 2011

14 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Walory naturalne i lokalizacja Gminy sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Tutejsze gospodarstwa i hotele stanowią bazę wypadową do Gdańska, Malborka i okolicznych miejscowości. Bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że niektóre miejscowości rozwijają się jako „satelity” Trójmiasta. Powstają w nich nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Borkowo 2011

15 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Ciekawe miejsca Zabytki
Bogatka - dom mieszkalny nr 22 z 1819 roku, Dziewięć Włók - dom mieszkalny z 1829 roku, Goszyn - zespół folwarczny XIX/XX wiek , Łęgowo - kościół parafialny, Rusocin - zespół dworsko – parkowy z końca XIX wieku, Wiślinka - dom mieszkalny nr 7 z 1799 roku, Wiślina - dom mieszkalny nr 33 z 1830 roku, Wiślina - brama cmentarna – dzwonnica z 1792 roku, Żuława - kościół filialny z połowy 1860 roku. Borkowo 2011

16 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Ciekawe miejsca Pomniki Przyrody
dąb szypułkowy, na boisku szkolnym w Wojanowie (obwód 7,05 m), dąb szypułkowy w parku w Wojanowie (obwód 6,15 m) głaz w Straszynie ( obwód 5,5 m), grupa drzew na cmentarzu w Straszynie klon pospolity na cmentarzu w Łęgowie (obwód 2 m), jesion wyniosły, przy ul. Bocznej w Straszynie (obwód 2,9 m), głaz przy kościele w Straszynie (obwód 7 m), aleja kasztanowa w Straszynie (26 kasztanowców białych, 3 klony pospolite, 2 lipy drobnolistne oraz 2 dęby bezszypułkowe). Borkowo 2011

17 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Ciekawe miejsca Elektrownia wodna Straszyn
Elektrownia w Straszynie została uruchomiona w październiku 1910 roku jako pierwsza siłownia na Raduni. Borkowo 2011

18 Kanał Raduni GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Ciekawe miejsca
Przez Gminę Pruszcz Gdański przepływa rzeka Radunia, która zasługuję na miano najbardziej pracowitej rzeki w Polsce. Znajdują się na niej liczne elektrownie wodne, które produkują prąd na potrzeby Gdańska i okolic. W 2009r. dolny odcinek Raduni został przez Gminę Pruszcz Gdański zagospodarowany i udostępniony turystom jako- ,,Kajakowy Szlak Elektrowni Wodnych Raduni’’. Borkowo 2011

19 PROJEKT ,,NASZA GMINA- PRUSZCZ GDAŃSKI’’
W ramach projektu ,,Nasza Gmina-Pruszcz Gdański”, przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne, podczas których tworzone były prezentacje multimedialne o Gminie Pruszcz Gdański. Wynikiem tej pracy jest przedstawiana prezentacja. Na lekcjach wychowawczych zapoznawaliśmy się z historią, zabytkami i ciekawymi miejscami naszej Gminy. Ilustracje i plakaty dotyczące naszej Gminy wykonywane były na lekcjach plastyki. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Kleina.

20 Wycieczka do Urzędu Gminy
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Wycieczka do Urzędu Gminy W marcu dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w wycieczce do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Borkowo 2011

21 Wycieczka do Urzędu Gminy
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Wycieczka do Urzędu Gminy Podczas spotkania Pani Wójt opowiadała nam o Gminie Pruszcz Gdański oraz o pracy i funkcjonowaniu urzędu. Borkowo 2011

22 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Dziękujemy za uwagę.
Prezentację multimedialną przygotowały: Marta Wiśniewska i Magdalena Stramska oraz uczniowie klas IV ÷ VI. Informacje zawarte w prezentacji zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Borkowo 2011


Pobierz ppt "GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Borkowo 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google