Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia gminy Stryszów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia gminy Stryszów"— Zapis prezentacji:

1 Historia gminy Stryszów
Opracował: Jan Wojtan i Dawid Pękala

2 Położenie Gmina Stryszów położona jest w Beskidzie Makowskim, na wysokości m. n.p.m. Na terenie gminy oraz w jej otoczeniu rozciągają się malownicze wzgórza, pokryte zwartymi kompleksami lasów mieszanych, wśród których występują dość licznie polany śródleśne. Najwyższym szczytem na terenie gminy jest góra Chełm o wysokości 603 m npm. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Skawa, wschodnią częściowo rzeka Cedron. Poza tym przez teren gminy przepływają liczne potoki, a wśród nich Stryszówka i Stronianka.

3 Powierzchnia Powierzchnia gminy wynosi 4604 ha. Zamieszkuje ją 6780 osób wg stanu na dzień r. Gmina składa się z sześciu sołectw: Dąbrówka - o powierzchni 528 ha, Leśnica ha, Łękawica ha, Stronie ha, Stryszów ha i Zakrzów ha.

4 Historia Miejscowości wchodzące w skład gminy mają swoje korzenie w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o wioskach gminy Stryszów pochodzą z XIII –XIV wieku. Na rozwój wiosek miał również wpływ rozwój ruchu pątniczego w XVII wieku, który wzdłuż Skawy i dalej Stryszówki wiódł i wiedzie dalej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej w 1772 r. wsie obecnej gminy Stryszów stały się częścią królestwa Galicji i Lodomerii z Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim w zaborze austriackim.

5 W 1867 r. władze austriackie utworzyły na terenie byłego obwodu wadowickiego 4 powiaty: wadowicki, bielski, myślenicki, żywiecki. Wsie gminy Stryszów w przeważającej części znalazły się w powiecie wadowickim i przynależność tę zachowały do 1939 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej tereny obecnej gminy należały do powiatu Krakau-Land (Kraków-Wieś) w Generalnej Guberni. Od zakończenia II wojny światowej do 1975 r. wsie gminy należały do powiatu wadowickiego w województwie krakowskim.

6 W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w roku 1975 wsie: Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów i Zakrzów włączone zostały do województwa bielskiego, by dzięki kolejnej reformie powrócić w 1999 r. do Małopolski.


Pobierz ppt "Historia gminy Stryszów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google