Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania"— Zapis prezentacji:

1 Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania
Bogdan Bereza

2 Plan warsztatów 4. 5. 6. 7. 8. Wstęp - organizacja
Wstęp merytoryczny – agile Pora na post-agilism Warsztaty: Podsumowanie 4. 5. 6. 7. 8.

3 1. Wstęp - organizacja 4. 5. 6. Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny
Pora na post-agilism Warsztaty: Podsumowanie 4. 5. 6.

4 Sprawy praktyczne 14:00-15:00 rejestracja, poczęstunek w sali 126
Pracujemy do 14:00 Przerwa na lunch 12:00 – 12:30?

5 Bogdan Bereza ISTQB IREB TickIT IEEE CSDP

6 Czego szukamy? Kim jesteśmy?

7 << 1 >> Po co agile?
Po co stosuję agile? - praca indywidualna Dlaczego co JA|MY stosujemy agile? (może dlatego, że jest modne? ) (jeśli ktoś nie stosuje, to: „dlaczego planujemy stosować agile?”, albo „dlaczego inni stosują agile?”) 3-5 minut pracy, prezentacje

8 2. Wstęp merytoryczny 4. 5. Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny
Pora na post-agilism Warsztaty: Podsumowanie 4. 5.

9 Po co ten wstęp? STĄD NIEPOROZUMIENIA
Bo „agile” jest modnym słowem… … agile scrum jest popularną metodą… … ale słabo jest znany szerszy kontekst… STĄD NIEPOROZUMIENIA

10 Ewolucja IT FORMALIZM 1 pułapka biurokracji 2 pułapka biurokracji ITIL
itd.. Bifurkacja Rewolucje NATO SE Realizm Przed tranzys- torem Totalitaryzm Myślenie Mistycyzm Pułapka rzemieślnicza 1950 1968 1993 2002 CZAS 2013

11 Wybory Inżynier IT: myśli Umiejętnośći nieformalne Proces, metoda
PRINCE 2, ISTQB, ITIL: liczy się tylko formana certyfikacja! (wyłącznie nasza) Eksploracyjny guru: liczą się tylko intuicja i kreatywność! (zwłaszcza moja) Inżynier IT: myśli

12 Historia i kontekst podejścia AGILE
Mityczny osobo-miesiąc EVO (1970) RAD / DSDM JAD Daily build Cleanroom SW Engineering Lean

13 Mityczny osobo-miesiąc
1975, 1995 Kryzys oprogramowania? Inżynieria oprogramowania 1968

14 EVO gilb.com/Project-Management Wywiad z Tomem Gilbem w CW

15 RAD Lata 70-e Prototypy Traktowany jako odpowiedź na metody kaskadowe
DSDM: RAD + konsorcjum

16 JAD Już w latach 70-ych Jako metoda pozyskiwania wymagań w DSDM

17 Codzienne budowanie (daily build)
Lata 90-e (Microsoft) Testy dymne (smoke test) Ciągła integracja Automatyzacja testów regresji

18 Cleanroom Software Engineering
Lata 80-e Projekty wojskowe lata 90-e Metody formalne Testy statystyczne Rygorystyczne przeglądy Wytwarzanie przyrostowe

19 Lean software development
Mary i Tom, 2003

20 Manifest AGILE 2001 Wolimy: Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od obszernej dokumentacji Współpracę z klientem od formalnych ustaleń Reagowanie na zmiany od realizowania planu

21 Różne zwinne metodologie
Rational Unified Process (1994) Scrum (1995) Crystal Clear (2004) XP (1996) / TDD Dynamic Systems Development Method (DSDM) (1995)

22 (spiralne, prototypowanie)
Jeszcze o różnych SDLC Sekwencyjne (kaskadowy, model V)… … i „po kawałku” przyrostowe: iteracyjne: (spiralne, prototypowanie)

23 <<2>> Trudności
Na jakie trudności najczęściej natrafiamy, stosując agile? - praca indywidualna 3-5 minut pracy, prezentacje

24 3. Pora na post-agilism 4. 5. 6. 7. 8. Wstęp - organizacja
Wstęp merytoryczny Pora na post-agilism Warsztaty: Podsumowanie 4. 5. 6. 7. 8.

25 Lekka religijność…

26 Mer och mer kommer direktiven från ledningen om att köra Scrum
Mer och mer kommer direktiven från ledningen om att köra Scrum. När man sedan märker att arbetssättet inte riktigt fungerar resulterar det i att varje projekt kör på sitt eget ”agila” sätt där man tummar på metodiken. Förtroendet och trovärdigheten minskar och därmed energin. Jag har sett tendenser till erkännande från vissa håll när man inte kör helt enligt boken. Man kallar det för att köra Scrumish eller kanske Scrum-ban, visst känner ni igen er? Sztywna metodyka…

27 Specyficzna subkultura…

28

29 <<3>> Korzyści
AGILE się rzeczywiście sprawdza! Co jest w nim najlepsze? 3-5 minut pracy, prezentacje

30 Agile – dodatkowe korzyści 1(2)
Zmusza do określenia wymagań Narzuca specyfikację wymagań Zapobiega „wrzutkom” i chaosowi Ochronna rola mistrza młyna ;-) Wymusza priotytety wymagań Wymaga ocenę pracochłonności

31 Agile – dodatkowe korzyści 2(2)
Pozytywy (i negatywy) dynamiki grupy Codzienna kontrola statusu (scrum meeting) Zapobiega przerzucaniu odpowiedzialności Ułatwia komunikację

32 Post-agilism Jason Gorman
developerfusion.com/article/84879/postagilism-8211-beyond-the-shock-of-the-new „Agile […] was truly shocking”… „it was born out of talent, training and discipline”… „those who join Agile today often lack the training and discipline of the founders. Agile is losing its meaning […]”

33 kohl.ca/2006/post-agilism-process-skepticism/
Jonathan Kohl kohl.ca/2006/post-agilism-process-skepticism/ „[…] quiet Agile skeptics. their experience has shown them that the “hype” doesn’t always work. Instead of slavishly sticking to Agile process doctrines, they use what works, in the context they are currently working with”

34 Robert C. Martin („wujek Bob”)
weblogs.java.net/blog/rmartin/archive/2003/09/aristotles_erro.html „[…] going meta is a good thing. However, going meta requires experimental evidence […] And use a very skeptical eye when you see the word "agile" used”

35 Inne przykłady Dijkstra: lepsze oprogramowanie „strukturalne”
Yourdon, DeMarco: „analiza strukturalna” (=dekompozycja) Kristen Nygaard: języki OO - dane na kopcu [heap] zamiast na stosie [stack]. Potem – uzasadnienia…

36 AGILE znaczy „dobre”? <<The danger is clear. The word "agile" will become meaningless. It will be hijacked by loads of marketers and consultants to mean whatever they want it to mean>> (2003!) Przykład?

37 Jakie wymagania wobec otoczenia projektowego stawiają metody agile?
Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny Warsztaty: 4.

38 Agile? Jestem pewien, że podkomitet metodyk może wam pomóc!
Zbędne dokumenty Jeśli tylko będziecie mogli dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, spelnić punkty kontrolne procesu, raporty statusu i procedury zarządzania zminami, na pewno dostaniecie zgodę! Agile? Jestem pewien, że podkomitet metodyk może wam pomóc! Zwykle wnioski o modyfikacje procesu akceptowane są już w ciągu sześciu miesięcy.

39 <<4>> Co utrudnia? 1(2)
Przykłady wymagań procedur w organizacji, których przestrzeganie likwiduje sens metod agile Praca indywidualna, 3-4 minuty

40 <<5>> Co utrudnia? 2(2)
Przykłady potrzeb metod agile, których spełnienie może być trudne z punktu widzenia potrzeb biznesu, marketingu, produkcji, działu prawnego, HR? Praca indywidualna, 3-4 minuty

41 <<6>> Jak sobie radzić?
Z próbami zmian wymagań w trakcie trwania sprintu (przebiegu)? Z próbami obciążania uczestników Scrum Team innymi zadaniami? Praca indywidualna, 3-4 minuty

42 Jak w tym samym otoczeniu projektowym sprawnie realizować projekty zarówno metodami agile, jak i wszelkimi innymi? Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny Warsztaty: 5.

43 Hermetyzacja Projekty w organizacji Nakładka projektowa
Projekt nie-agile Projekt agile

44 Hermetyzacja a la C++ class Projekt_agile : public Projekt {    void rozpocznijProjekt ();    // np. podział na przebiegi    [...] }; class Projekt {    public:    Projekt();    void rozpocznijProjekt ();    [...] }; class Projekt_tradycyjny : public Projekt {    [...] };

45 Przykłady działań nakładki dla AGILE
Specyfikacja wymagań → product backlog [rejestr wymagań] Sprint review meeting → kamień milowy Release burndown chart (diagram spalania) → status projektu Kierownik projektu → właściciel produktu

46 <<7>> Inne sytuacje
Inne przykłady rozwiązań pośredniczących między artefaktami agile scrum a artefaktami wymaganymi przez organizację Praca indywidualna, 3-4 minuty

47 Niekiedy rozwiązaniem jest realizowanie projektów, wobec których agile nie znajduje zastosowania, w formie symulowanego agile Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny Warsztaty: 6.

48 Wymagania Zachowuje się liczebność zespołu, codzinne spotkania, czas trwania przebiegu oraz przegląd na zakończenie przebiegu Tworzy się listę zadań, ale nie w formie opowieści użytkowników Nie stosuje się karty wypalenia

49 Korzyści Taka sama forma pracy Zachowanie niezależności zespołu
Pełne kompetencje w zespole Planowany wynik określony z góry Jest to agile dostosowane do potrzeb

50 Ryzyka Zbyt mały zespół Zbyt krótki czas
Zadanie niedostosowane do formy

51 <<8>> Przykłady zadań, które możnaby realizować w formie „symulowanego przebiegu” Praca indywidualna, 2-3 minuty

52 Poza agile: organizacja
Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny Warsztaty: 7.

53 Poza przebiegami Określenie wizji i zakresu projektu
Pozyskiwanie, analiza, negocjowanie i walidacja wymagań Projektowanie architektury systemu Szacowanie pracochłonności całego projektu Testy odbiorcze (akceptacyjne)

54 Wizja i zakres projektu
Zastosowanie agile jako wymaganie projektowe Wizja określa nadrzędny cel biznesowy, który będzie podstawą priorytetyzacji Zakres określa w przybliżeniu rejestr wymagań produktu

55 Inżynieria wymagań Budowanie szczegółowego rejestru wymagań produktu
Specyfikacja – głównie w postaci opowieści użytkowników (user stories) Kluczowe jest zarządzanie zmianami wymagań

56 Pomocne pojęcia Scrum Temat (theme): cel biznesowy, często wspolny dla wielu projektów Epika (epic): grupa opowieści użytkowników, często jueszcze nieprecyzyjnych Ostrze (spike): okres między przebiegami na stworzenie prototypu, podjęcie decyzji

57 8. Poza agile: wiedza Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny
Warsztaty: 8.

58 Ścieżka kariery w agile
Jakie mogą być ścieżki kariery dla uczestników projektów agile? Dyskusja

59 Agile a wiedza tradycyjna
Analiza biznesowa / inżynieria wymagań Architektura systemów Programowanie Zarządzanie projektami Testowanie Utrzymanie

60 9. Jeszcze - podsumowanie
Wstęp - organizacja Wstęp merytoryczny Pora na post-agilism Warsztaty: Podsumowanie 4. 5. 6. 7. 8.

61 Jak będzie wyglądać agile za 10 lat?
Czy będzie istniał meta-proces do wyboru najwałaściwszego procesu? Jak połączymy ulepszanie procesów z praktykami agile? Czy agile ulegnie rozwodnieniu i stanie się tylko słowem?

62 Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania
Bogdan Bereza


Pobierz ppt "Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google