Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyki prowadzenia projektów - SCRUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyki prowadzenia projektów - SCRUM"— Zapis prezentacji:

1 Metodyki prowadzenia projektów - SCRUM
Bartosz Kuka Wiesław Sidor

2 Wprowadzenie. Scrum jest metodyką prowadzenia projektów zaliczaną do metodyk zwinnych, zgodnych z Agile Manifesto. „Scrum” w wolnym tłumaczeniu oznacza młyn, przepychankę. Metodykę tą stosuje się głównie w skomplikowanych projektach informatycznych.

3 Wprowadzenie. Zasadnicze cechy SCRUM, w bardzo dużym uproszczeniu, to:
iteracyjnie przyrosty wartości samoorganizujące się zespoły klient, bądź Właściciel Produktu, który dostarcza zespołowi listę pożądanych cech W przypadku Scrum projekt postępuje seriami miesięcznych iteracji, które zwane są sprintami.

4 Ogólny zarys pracy. Źródło:

5 Z czego składa się Scrum?
Środowisko prowadzonego w Scrumie projektu składa się z zespołów, tzw. Scrum Teams i przydzielonych im rolom, czynnościom i artefaktom. Scrum teamy są tworzone tak, aby zapewnić elastyczność i optymalna produktywność. Każdy Scrum team jest zarządzany niezależnie przez własnych członków.

6 Z czego składa się Scrum team?
Każdy Scrum team składa się z 3 elementów: Mistrz Scrum (ang. Scrum Master) – odpowiada za zapewnienie tego, aby Zespół Scrum żył wartościami i praktykami Scrum; Właściciel Produktu (ang. Product Owner) – jest odpowiedzialny za maksymalizacje wartości produktu tworzonego przez zespół; Zespół Scrum (ang. Scrum Team) – buduje produkt, który zostanie wykorzystany przez klienta;

7 Czynności. Codzienny Scrum (ang. The Daily Scrum) to szybkie spotkanie, w którym biorą udział wszyscy członkowie Zespół Scrum oraz Mistrz Scrum. Hierarchizacja Zaległości Produktu (Prioritizing the Backlog) – hierarchizowanie pozycji w Product Backlogu przez Właściciela Produktu przed planowaniem wypuszczenia i sprintu.

8 Czynności. Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) - Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą poddane próbie wykonania w nadchodzącym sprincie. Planowanie wypuszczenia (ang. Release Planning) to czas, w którym na początku projektu zespół utworzy wysokiego poziomu plan wypuszczenia (wydania, edycji).

9 Czynności. Spotkanie Przeglądowe Sprintu (ang. Sprint Review Meeting) – spotkanie kończące każdy sprint, w którym zespół pokazuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Sprint Retrospektywny - (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem uzyskania widoczności, którą zapewnia Scrum w obszarach potencjalnych udoskonaleń

10 Czynności. Szacowanie Product Backloga (ang. Estimating the Product Backlog) to moment, w którym okresowo Zespół Scrum będzie szacował wielkość każdej pozycji z Product Backloga.

11 Metodyki prowadzenia projektów - SCRUM
Bartosz Kuka Wiesław Sidor

12 Artefakty. Rezultatem każdego sprintu jest potencjalnie wykonalny przyrost produktu (ang. Potentially Shippable Product Incremement). Za wykonanie tego artefaktu odpowiada Zespół Scrum. Tablica Zadań (ang. Task Board) pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu.

13 Tablica zadań. Źródło: www.wolski.waw.pl Przykładowa tablica zadań.
Historyjka (Story)? Opis historyjki („Jako użytkownik chcę ?”) pokazany na tym wierszu. Do zrobienia (To Do)? Obejmuje całość kart, które nie są zakończone lub w trakcie wykonywania. Praca w trakcie wykonywania (In Process)? Karty, nad którymi trwa praca. Programista, który decyduje się nad nią pracować, przesuwa ją, kiedy jest gotowy do rozpoczęcia zadania. Często dzieje się tak podczas Codziennego Scruma, kiedy ktoś mówi, „Zamierzam dziś pracować nad interfejsem logowania” Do sprawdzenia (To Verify)? Bardzo dużo zadań ma odpowiadające im karty testowania zadań. Dlatego też, jeżeli istnieje karta pt. „Kod klasy interfejs logowania”, występują też prawdopodobnie jedna lub więcej kart zadań związanych z testowaniem: „Przetestuj interfejs logowania”, „Napisz testy FitNesse dla interfejsu logowania”, „Napisz przymocowanie FitNesse dla interfejsu logowania?, itd. Niektóre karty zadań często nie uzyskują odpowiadających im kart testowania („Zamocuj Bug 321 w Bugzilla”), tak więc są one umieszczone w kolumnie „Do sprawdzenia”. Zrobione (Done) ? Tam umieszczane są karty po ich wykonaniu. Są one usuwane na zakończenie sprintu.

14 Artefakty. Wykres Wygaszania Sprintu (ang. Sprint Burndown Chart) jest graficznym przedstawieniem pracy pozostającej do wykonania w trakcie trwania Sprintu. Wykres Wygaszania Wypuszczenia (ang. Release Burndown Chart) śledzi postęp drużyny pod względem planu wypuszczenia.

15 Wykres Wygaszania Sprintu.
Źródło:

16 Wykres Wygaszania Wypuszczenia.
Źródło:

17 Artefakty. Zaległości iteracji (ang. Sprint Backlog) to lista zadań, które Zespół Scrum zobowiązuje się wykonać w bieżącym sprincie. Zaległości produktu (ang. Product Backlog) to główny wykaz wszystkich funkcjonalności pożądanych w produkcie. Za dostarczenie zaległości produktu odpowiedzialny jest Właściciel Produktu.

18 KONIEC Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Metodyki prowadzenia projektów - SCRUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google