Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje przemocy ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje przemocy ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje przemocy ekonomicznej.
Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ___________________

2 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy
Na podstawie doświadczeń z realizacji Programu „Włącz się”- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy, w tym kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie ( ) Programów aktywizacji zawodowej kobiet długotrwale bezrobotnych ( )

3 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy
Przemoc ekonomiczna ma miejsce, kiedy sprawca używa środków materialnych do sprawowania kontroli nad partnerką, uniemożliwia podejmowanie niezależnych decyzji w obszarze zawodowym.

4 Formy przemocy ekonomicznej
Ogranicza dostęp do wspólnych dóbr Przerzuca na partnerkę odpowiedzialność za utrzymanie domu Zaciąga kredyty i inne zobowiązania Ogranicza możliwości podjęcia pracy i rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami i aspiracjami partnerki

5 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy
Przemoc ekonomiczna współwystępuje z innymi formami przemocy i jest formą przemocy psychicznej.

6 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy?
Świadomość własnych kwalifikacji i zasobów rynkowych oraz przekonanie o wartościowości oferowanych przez siebie kompetencji Zdolność intensywnego działania w nieprzewidywalnych warunkach

7 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy?
Stabilna, adekwatna samoocena Odporność na porażki Elastyczna zmiana planów, zachowań i postaw Gotowość do szybkiego podejowania decyzji

8 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy?
Posiadanie wielu kontaktów Motywacja do działania musi większa od lęku przed porażką!

9 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Utrata wiary we własne kompetencje zawodowe Obniżenie samooceny Dezorientacja i niepewność co do własnej tożsamości

10 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Niski próg na porażkę Depresja Trudności w radzeniu sobie z emocjami w sytuacji stresowej

11 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Zaburzenia lękowe Panika Symptomy fizyczne

12 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Zaburzenia poznawcze Pogorszenie koncentracji Poczucie utraty kontroli Izolowanie się i unikanie kontaktów

13 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Dezorganizacja samodzielnego działania w obszarze zawodowym Zachwianie osobistą hierarchią wartości i przekonań Trudności w ponownym zaplanowaniu ścieżki zawodowej „po przemocy”

14 Dysfunkcje w działaniu
Zniekształcone postrzeganie rzeczywistości Odraczanie działań/Niska intensywność działań „Samoutrudnianie” (organizowanie działań w taki sposób aby kończyły się niepowodzeniem)

15 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Długie okresy pozostawania bez pracy Brak środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój zawodowy Trudności w kontynuacji ścieżki edukacyjnej

16 Konsekwencje przemocy ekonomicznej
Trudności w wypełnianiu swoich obowiązków zawodowych /nachodzenie w pracy, trudności w koncentracji, zaniżone poczucie kompetencji pracowniczych Niemożność samodzielne podejmowanie przez kobietę decyzji zawodowych: np. presja na wykonywanie pracy w firmie partnera

17 Obszary doradztwa zawodowego
Kto? Gdzie? Jak? Kim jestem?- odkrywanie własnego potencjału osobistego i zawodowego- bilans doświadczeń, zainteresowań, predyspozycji, potrzeb, wartości (bilans kompetencji) Gdzie?- są miejsca, w którym mogę go wykorzystać? (analiza rynku pracy) Jak?- w jaki sposób mogę się tam się dostać (metody poszukiwania pracy)

18 Kim jestem? Odzyskiwanie siebie Odbudowa własnej perspektywy widzenia świata Pożegnanie z krzywdzącymi przekonaniami To etap wracania do dawnych snów i marzeń, integrowania w nowy, bardziej świadomy sposób siebie w aspekcie nie tylko zawodowym.

19 Gdzie chciałabym pracować?
OTOCZENIE NAGRODY 1.otoczenie duchowe reazultaty 2.otoczenie fizyczne korzyści POTENCJAŁ/ZADANIA 3.umiejętności/zdolności NARZĘDZIA I ŚRODKI 4.ludzie 5.informacje 6.rzeczy

20 Jak pomyślnie przejść proces rekrutacyjny
Twarzą w twarz z pracodawcą i nie tylko! Aktywne metody poszukiwania pracy.

21 Metody pracy z kobietami na różnych poziomach
Poziom I Praca z doradcą zawodowym (rozmowy, testy) Kursy zawodowe Szkolenia podnoszące kompetencje ogólne Poradnictwo edukacyjne Przygotowanie do rekrutacji (cv, LM) -IPD (Indywidualny Plan Działania)

22 Metody pracy z kobietami na różnych poziomach
Poziom II -Praca ze starymi wzorcami -Odkrywanie nowych wzorców -Rozwój nowej tożsamości zawodowej -Praca z progami -Praca z krytykiem wewnętrznym

23 Metody pracy z kobietami, na różnych poziomach rzeczywistości
Poziom III -Docieranie do własnej siły -Mit życiowy i marzenia jako źródło siły -Obrona przed przemocą i nadużyciami w bliskich relacjach i życiu zawodowym -Odkrywanie ścieżki zawodowej zgodnej ze ścieżką serca -Budowanie nowej tożsamości zawodowej

24 Przykłady pracy z kobietami bezrobotnymi, które doświadczyły przemocy ekonomicznej

25 Praca z krytykiem wewnętrznym
Wewnętrzny krytyk porównujący nas do innych– jak przetransformowaś tę siłę? Co mnie więzi? Kiedy czuję się złapana w pułapkę? Jakie zdolności posiadam i używam będąc w pułapce? Odkrywanie najlepszego dla siebie lekarstwa, promień światła – zanim pojawi się pierwsza krytyczna myśl

26 Praca z wektorami Warsztat „Poszukiwanie pracy zygzakiem”
I część warsztatu: rozmowa na temat własnych blokad, ograniczeń i możliwości koncepcja progu i sposobów pracy z nim Przyczyny, z powodu których nie przekraczamy progu

27 Progi Granica aktualnej tożsamości
Podtrzymywane systemem przekonań dotyczących tego, co wolno, co należy, co jest możliwe

28 Rekomendacje odnośnie pracy z kobietami długotrwale bezrobotne, które doświadczyły przemocy
Wsparcie powinno uwzględniać : poczucia własnej wartości beneficjentek, wzmocnienie umożliwienie im sprawdzenia się poza domem odkrywanie własnych umiejętności, dokonywanie wyborów zgodnie z własnymi preferencjami wsparcie w podejmowaniu nowych ról zawodowych przełamywanie stereotypu „Matki-Polki”, związanego z jednostronnym postrzeganiem swojej roli w rodzinie

29 Rekomendacje odnośnie pracy z kobietami długotrwale bezrobotne, które doświadczyły przemocy
Nauka postaw asertywnych, umiejętności bronienia własnych granic kształtowanie umiejętności społecznych zapewnienie pomocy w początkowym okresie zatrudnienia, na etapie adaptacji do środowiska pracy, ewentualnego oporu ze strony rodziny


Pobierz ppt "Konsekwencje przemocy ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google