Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje przemocy ekonomicznej. Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ___________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje przemocy ekonomicznej. Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ___________________."— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje przemocy ekonomicznej. Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ___________________

2 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy Na podstawie doświadczeń z realizacji Programu Włącz się- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy, w tym kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie (2012-2013) Programów aktywizacji zawodowej kobiet długotrwale bezrobotnych (2006-2011)

3 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy Przemoc ekonomiczna ma miejsce, kiedy sprawca używa środków materialnych do sprawowania kontroli nad partnerką, uniemożliwia podejmowanie niezależnych decyzji w obszarze zawodowym.

4 Formy przemocy ekonomicznej Ogranicza dostęp do wspólnych dóbr Przerzuca na partnerkę odpowiedzialność za utrzymanie domu Zaciąga kredyty i inne zobowiązania Ogranicza możliwości podjęcia pracy i rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami i aspiracjami partnerki

5 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy Przemoc ekonomiczna współwystępuje z innymi formami przemocy i jest formą przemocy psychicznej.

6 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy? Świadomość własnych kwalifikacji i zasobów rynkowych oraz przekonanie o wartościowości oferowanych przez siebie kompetencji Zdolność intensywnego działania w nieprzewidywalnych warunkach

7 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy? Stabilna, adekwatna samoocena Odporność na porażki Elastyczna zmiana planów, zachowań i postaw Gotowość do szybkiego podejowania decyzji

8 Co jest potrzebne, żeby dobrze funkcjonować na rynku pracy? Posiadanie wielu kontaktów Motywacja do działania musi większa od lęku przed porażką!

9 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Utrata wiary we własne kompetencje zawodowe Obniżenie samooceny Dezorientacja i niepewność co do własnej tożsamości

10 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Niski próg na porażkę Depresja Trudności w radzeniu sobie z emocjami w sytuacji stresowej

11 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Zaburzenia lękowe Panika Symptomy fizyczne

12 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Zaburzenia poznawcze Pogorszenie koncentracji Poczucie utraty kontroli Izolowanie się i unikanie kontaktów

13 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Dezorganizacja samodzielnego działania w obszarze zawodowym Zachwianie osobistą hierarchią wartości i przekonań Trudności w ponownym zaplanowaniu ścieżki zawodowej po przemocy

14 Dysfunkcje w działaniu Zniekształcone postrzeganie rzeczywistości Odraczanie działań/Niska intensywność działań Samoutrudnianie (organizowanie działań w taki sposób aby kończyły się niepowodzeniem)

15 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Długie okresy pozostawania bez pracy Brak środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój zawodowy Trudności w kontynuacji ścieżki edukacyjnej

16 Konsekwencje przemocy ekonomicznej Trudności w wypełnianiu swoich obowiązków zawodowych /nachodzenie w pracy, trudności w koncentracji, zaniżone poczucie kompetencji pracowniczych Niemożność samodzielne podejmowanie przez kobietę decyzji zawodowych: np. presja na wykonywanie pracy w firmie partnera

17 Obszary doradztwa zawodowego Kto? Gdzie? Jak? Kim jestem?- odkrywanie własnego potencjału osobistego i zawodowego- bilans doświadczeń, zainteresowań, predyspozycji, potrzeb, wartości (bilans kompetencji) Gdzie?- są miejsca, w którym mogę go wykorzystać? (analiza rynku pracy) Jak?- w jaki sposób mogę się tam się dostać (metody poszukiwania pracy)

18 Kim jestem? Odzyskiwanie siebie Odbudowa własnej perspektywy widzenia świata Pożegnanie z krzywdzącymi przekonaniami To etap wracania do dawnych snów i marzeń, integrowania w nowy, bardziej świadomy sposób siebie w aspekcie nie tylko zawodowym.

19 Gdzie chciałabym pracować? OTOCZENIE NAGRODY 1.otoczenie duchowe 7.reazultaty 2.otoczenie fizyczne 8.korzyści POTENCJAŁ/ZADANIA 3.umiejętności/zdolności NARZĘDZIA I ŚRODKI 4.ludzie 5.informacje 6.rzeczy

20 Jak pomyślnie przejść proces rekrutacyjny Twarzą w twarz z pracodawcą i nie tylko! Aktywne metody poszukiwania pracy.

21 Metody pracy z kobietami na różnych poziomach Poziom I - Praca z doradcą zawodowym (rozmowy, testy) - Kursy zawodowe - Szkolenia podnoszące kompetencje ogólne - Poradnictwo edukacyjne - Przygotowanie do rekrutacji (cv, LM) -IPD (Indywidualny Plan Działania)

22 Metody pracy z kobietami na różnych poziomach Poziom II -Praca ze starymi wzorcami -Odkrywanie nowych wzorców -Rozwój nowej tożsamości zawodowej -Praca z progami -Praca z krytykiem wewnętrznym

23 Metody pracy z kobietami, na różnych poziomach rzeczywistości Poziom III -Docieranie do własnej siły -Mit życiowy i marzenia jako źródło siły -Obrona przed przemocą i nadużyciami w bliskich relacjach i życiu zawodowym -Odkrywanie ścieżki zawodowej zgodnej ze ścieżką serca -Budowanie nowej tożsamości zawodowej

24 Przykłady pracy z kobietami bezrobotnymi, które doświadczyły przemocy ekonomicznej

25 Praca z krytykiem wewnętrznym Wewnętrzny krytyk porównujący nas do innych– jak przetransformowaś tę siłę? Co mnie więzi? Kiedy czuję się złapana w pułapkę? Jakie zdolności posiadam i używam będąc w pułapce? Odkrywanie najlepszego dla siebie lekarstwa, promień światła – zanim pojawi się pierwsza krytyczna myśl

26 Praca z wektorami Warsztat Poszukiwanie pracy zygzakiem I część warsztatu: rozmowa na temat własnych blokad, ograniczeń i możliwości koncepcja progu i sposobów pracy z nim Przyczyny, z powodu których nie przekraczamy progu

27 Progi Granica aktualnej tożsamości Podtrzymywane systemem przekonań dotyczących tego, co wolno, co należy, co jest możliwe

28 Rekomendacje odnośnie pracy z kobietami długotrwale bezrobotne, które doświadczyły przemocy Wsparcie powinno uwzględniać : poczucia własnej wartości beneficjentek, wzmocnienie umożliwienie im sprawdzenia się poza domem odkrywanie własnych umiejętności, dokonywanie wyborów zgodnie z własnymi preferencjami wsparcie w podejmowaniu nowych ról zawodowych przełamywanie stereotypu Matki-Polki, związanego z jednostronnym postrzeganiem swojej roli w rodzinie

29 Rekomendacje odnośnie pracy z kobietami długotrwale bezrobotne, które doświadczyły przemocy Nauka postaw asertywnych, umiejętności bronienia własnych granic kształtowanie umiejętności społecznych zapewnienie pomocy w początkowym okresie zatrudnienia, na etapie adaptacji do środowiska pracy, ewentualnego oporu ze strony rodziny


Pobierz ppt "Konsekwencje przemocy ekonomicznej. Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy ___________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google