Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

www.biomasa.org/edukacja Czynniki wpływające na klimat - Nachylenie Ziemi 23.5 - Absorpcja promieni słonecznych w strefie zwrotnikowej - Odbijanie promieni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "www.biomasa.org/edukacja Czynniki wpływające na klimat - Nachylenie Ziemi 23.5 - Absorpcja promieni słonecznych w strefie zwrotnikowej - Odbijanie promieni."— Zapis prezentacji:

1

2 www.biomasa.org/edukacja

3 Czynniki wpływające na klimat - Nachylenie Ziemi 23.5 - Absorpcja promieni słonecznych w strefie zwrotnikowej - Odbijanie promieni słonecznych na biegunach Absorpcja energii słonecznej Odbijanie promieni słonecznych

4 Strefy krajobrazowe są wynikiem oddziaływania klimatu, a ściślej - temperatury i opadów. Strefy klimatyczne Ziemi Nomogram klimatyczny Ziemi.

5 Strefy klimatyczne - klasyfikacja Okołowicza: Podstawą tej klasyfikacji było powiązanie rozkładu opadów, oraz temperatury powietrza z występującą na danym obszarze roślinnością. Wyróżniono 5 stref klimatycznych ułożonych równoleżnikowo: równikowazwrotnikowapodzwrotnikowa umiarkowanaokołobiegunowa

6 STREFA RÓWNIKOWA Powietrze jest silnie nagrzane w ciągu całego roku – średnie miesięczne temperatury wahają się od 24ºC do 28ºC. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów (prawie codzienne zenitalne deszcze), występujących w godzinach popołudniowych zwłaszcza wiosną i jesienią.

7 STREFA ZWROTNIKOWA Pogoda kształtowana jest tu przez suche i gorące masy powietrza zwrotnikowego. Wysokie temperatury powietrza. Przeważają układy wysokiego ciśnienia i ruchy zstępujące powietrza, co hamuje rozwój konwekcji, zachmurzenia i opadów.

8 STREFA PODZWROTNIKOWA Klimat tej strefy tworzony jest przez powietrze zwrotnikowe latem i polarne zimą. Lata są słoneczne, gorące bez opadów, zimy łagodne, bez mrozu i śniegu.

9 STREFA UMIARKOWANA Klimaty tej strefy są pod wpływem polarnych, arktycznych i zwrotnikowych mas powietrza. Występują częste zmiany pogody, układy niskiego ciśnienia. Zima (z opadami śniegu) względnie ciepła, lato ciepłe ale nie upalne. Występują cztery pory roku.

10 STREFA OKOŁOBIEGUNOWA (POLARNA) Strefę tą kształtuje wpływ różnic w nasłonecznieniu i oświetleniu letniego długiego dnia polarnego i długiej zimowej nocy polarnej. Przeważają opady śniegu. Średnia roczna temperatura powietrza poniżej 0°C. Nie występują klasyczne pory roku, są za to trwające po kilka miesięcy dni i noce polarne.

11 Klimat na Ziemi - pory roku

12 Temperatura powietrza (°C) KontynentMax. o CMiejsce i dataMin. o CMiejsce i data Europa50,0 Sewilla (Hiszpania) 4 VIII 1881 r. -55,0Ust-Czugor (Rosja) Azja53,9 Tirat - Zewi (Izrael) 21 VI 1942 r. -77,8 Ojmiakon (Rosja, Jakucja) zima 1938/1939 Ameryka Północna 56,7 Death Valley (USA Kalifornia) 10 VII 1913 r. -62,8 Jukon (Kanada) 3 II 1947 r. Ameryka Południowa 48,9 Rivadiawa (Argentyna) 11 IX 1922 r. -32,8 Sarmiento (Argentyna) 1 VI 1907 r. Afryka57,8 Al - Zazizijja (Libia) 13 IX 1922 r. -23,9 Ifrane (Maroko) 11 II 1935 r. Australia57,2 Cloncurry 1833 r. i 1849 r. -23,0 Charlotte Pass 19 VI 1994 r. Antarktyda15,0 Stacja "Vanda" 5 I 1974 r. -89,2 Stacja badawcza Wostok 21 VII 1983 r. REKORDY TEMPERATURY

13 A. CYRKULACYJNE – związane z cyrkulacją mas powietrza na poszczególnych szerokościach geograficznych B. STREFOWE – zależą od kąta padania promieni słonecznych na danej szerokości geograficznej. - Stopień oświetlenia C. ASTREFOWE - powodują zróżnicowanie warunków klimatycznych w obrębie poszczególnych stref klimatycznych. - Odległość od mórz i oceanów - Rzeźba terenu i rodzaj podłoża - Prądy morskie - Pokrycie terenu i działalność człowieka - Wybuchy wulkanów Czynniki klimatotwórcze, kształtujące klimat

14 Cyrkulacja globalna powietrza Krążenie powietrza nad kulą ziemską jest zależne od ilości promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi i pochłanianego przez tą powierzchnię. W efekcie wyróżniamy na Ziemi trzy powiązane komórki cyrkulacyjne: komórkę polarną w strefie okołobiegunowej komórkę cyrkulacji wymuszonej Ferrela w umiarkowanych szerokościach geograficznych komórkę cyrkulacji bezpośredniej Hadleya w strefie międzyzwrotnikowej

15 Cyrkulacja powietrza na Ziemi A. Cyrkulacyjne

16 Intensywne promieniowanie na równiku ogrzewa Ziemię Gorące powietrze wznosi się zbierając wilgoć Powietrze oziębia się, następnie ulega kondensacji i opada w postaci deszczu Dużo deszczu w okolicach równika Cyrkulacja powietrza na równiku komórka Hadleya

17 Część powietrza kieruje się na S Część powietrza kieruje się na N Suche wznoszące się powietrze Suche powietrze opada na 30º N …i opada na 30º S Sucho, pustynia Powietrze kieruje się na N i na S HHL Cyrkulacja w strefie międzyzwrotnikowej komórka Hadleya

18 Cyrkulacja globalna powietrza

19 Cyrkulacja globalna Cyrkulacja globalna - animacja Siła Coriolisa

20 Średnie miesięczne temperatury powietrza 0 10 C B. Stopień oświetlenia

21 Moskwa HamburgMontreal C. Odległość od mórz i oceanów

22 2. Odległość od mórz i oceanów Wiatry monsunowe

23 C. Odległość od mórz i oceanów

24 Bryza nocna wiatr ocieplający powietrze nocą Bryza dzienna (wiatr od morza), który chłodzi w upalne dni C. Odległość od mórz i oceanów

25 Wiatr zboczowy – lokalny wiatr okresowy wiejący w górach, zmieniający w ciągu doby swój kierunek. W ciągu dnia jest to wiatr dolinny, a w nocy wiatr górski. Wiatr dolinnyWiatr górski C. Ukształtowanie powierzchni

26 Wiatry spływowe (lodowcowe) - wiatry zimne, spadające przeważnie całorocznie zimnych powierzchni lodowców w niżej położone o wyższej temperaturze powietrza doliny. Spotykane są we wszystkich górach o znacznym zasięgu pokryw lodowcowych, zwłaszcza w rejonie Grenlandii i na Antarktydzie. C. Ukształtowanie powierzchni

27 Wiatr halny (fen, chinook- j.indianpożeracz śniegu) – ciepły i suchy wiatr wiejący z gór w kierunku doliny. Może osiągać znaczne prędkości (ponad 100 km/h). Wywołany jest zawsze prądem powietrza unoszącego się w kierunku gór i opadającego po drugiej stronie łańcucha górskiego.

28 Halny, fen chinook

29 Temperatury powietrza w centrach miast są średnio nawet o 2-3°C wyższe od terenów je otaczających. Zjawisko to nazywamy miejską wyspą ciepła. Silnie nagrzane podłoże prowadzi do powstania ośrodka niższego ciśnienia w stosunku do terenów otaczających. Dlatego częstym zjawiskiem jest wiatr wiejący ku centrum miasta, zwany bryzą miejską. C. Pokrycie terenu i działalność człowieka

30 C. Wybuchy wulkanów Erupcje wulkaniczne przyczyniają się do okresowego (od kilkunastu miesięcy do paru lat) ochłodzenia klimatu globalnego. Obniżenie temperatury po wybuchach wulkanów ma związek z zapyleniem atmosfery przez popioły wulkaniczne i zmniejszeniem docierającego do powierzchni Ziemi bezpośredniego promieniowania słonecznego.

31 Wiatr i ciśnienie atmosferyczne

32 Ciśnienie atmosferyczne, a wiatry Wiatr – wywołany różnicą ciśnień poziomy ruch powietrza w niższej warstwie troposfery od ciśnienia wyższego do niższego, czyli od wyżu barycznego do niżu barycznego. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk jaki wywiera słup powietrza na jednostkę powierzchni. Jednostką ciśnienia jest hektopascal (hPa) lub milimetr wysokości słupa rtęci (mmHg). Jako ciśnienie normalne powietrza przyjmuje się ciśnienie słupa rtęci przy temperaturze 0°C na 45° szerokości geograficznej na poziomie morza. Jego średnia wartość wynosi 760 mmHg lub 1013 hPa.

33 Rozkład ciśnienia na mapach przedstawia się za pomocą izolinii zwanych izobarami. Układ podwyższonego ciśnienia, w którym ono wzrasta ku środkowi w obrębie zamkniętych izobar, nazywamy wyżem barycznym (W). Kiedy ciśnienie w obrębie zamkniętych izobar spada ku środkowi mamy do czynienia z niżem barycznym (N). Układy wysokich i niskich ciśnień są wywołane przez różnice temperatury występujące na powierzchni Ziemi.

34 Ciśnienie atmosferyczne, a wiatry Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie N W NW Wiatr

35 Pasaty - są to stałe wiatry ciepłe wiejące cały rok i zawsze z tego samego kierunku czyli od pasa wyżów zwrotnikowych w kierunku równików. Wiatry pasatowe

36 Zmiany sezonowe w kierunkach wiatru na Ziemi

37 Produkcja pierwotna (NPP), największa produkcja zaznaczona na zielono Wpływ pasatów na produkcję pierwotną Ziemi N W W

38 Kierunki wiatrów wokół układów barycznych na półkuli południowej na półkuli północnej Wiatry pasatowe W W N

39 Skala Beauforta – skala służąca do opisu siły wiatru. Siła wiatru km/hNazwaWpływ wiatru na ląd 00,0-5,4ciszabezruch powietrza 15,5-11,0powiewdym unosi się prawie pionowo do góry 211,1-18,4słaby wiatrodczuwa się powiew, liście drżą 318,5-27,7łagodny wiatrwiatr porusza liście 427,8-38,8umiarkowanywiatr porusza gałązki, unosi kurz i suche liście 538,9-49,9świeży wiatr wiatr porusza większe gałęzie, gwiżdże w uszach, wyprostowuje duże flagi 650,0-61,0silny wiatrwiatr porusza grube gałęzie, świst na przedmiotach 761,1-73,9 bardzo silny wiatr wiatr porusza cieńsze pnie, opór przy marszu pod wiatr 874,0-86,9sztormwiatr ugina pnie, łamie gałęzie 987,0-101,8silny sztormwiatr unosi drobne przedmioty, łamie duże gałęzie 10101,9-116,6 bardzo silny sztorm wiatr łamie i wyrywa drzewka 11116,7-131,4 gwałtowny sztorm wiatr łamie pnie drzew, spustoszenie 12pow.131,5huraganwiatr niszczy budynki, wielkie spustoszenie

40 Cyklon - rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla niżów barycznych. Występuje wirowy układ wiatrów w obrębie niżu. Charakteryzują się potężnym, wirem powietrznym o prędkości wiatru przy powierzchni ziemi przekraczającej 118 km/h. Zwane są huraganami (USA, Kanada) i tajfunami (Azja) Wiatry cyklonalne

41 Temperatura warstwy powierzchniowej oceanu o grubości co najmniej 50 m powinna przekraczać 26.5°C. Ocean jest zbiornikiem energii dostatecznie pojemnym dla rozwoju cyklonu. Po utworzeniu się chmur powietrze jest ogrzewane i nawilżane przez ciepłą wodę oceanu. Rozkład temperatury i wilgotności w atmosferze powinien być odpowiedni dla rozwoju intensywnych, wypiętrzonych chmur burzowych. Rozwija się wówczas, przez całą grubość troposfery, konwekcja, która może "rozkręcić" cały układ. Warunki konieczne do powstania cyklonu

42 Odległość od równika powinna wynosić co najmniej 500 km. Na równiku pozioma składowa siły Coriolisa jest mała, dalej od równika unoszenie i opadanie wywołuje wirowanie układu. Zmienność prędkości wiatru z wysokością w całej troposferze powinna być niewielka. Pozwala to na "zorganizowanie się" chmur konwekcyjnych w układ cykloniczny. Warunki konieczne do powstania cyklonu

43 Tworzenie się cyklonu - schemat

44 Tory ruchu cyklonów w latach 1985-2005 Cyklony najczęściej rozwijają się na przełomie lata i jesieni (96% cyklonów na Atlantyku), co jest związane z najwyższą temperaturą powierzchni wód w tym okresie.

45 Niszczycielska siła huraganów przejawia się głównie na trzy sposoby: I) Potężny wiatr, zrywający wszystkie dachy, równający z ziemią wiele budynków i wyrywający drzewa z korzeniami. W przypadku huraganu piątej kategorii ludzie muszą szukać schronienia w schronach. II) Intensywne opady, powodujące powodzie, nasiąkanie ziemi wodą i osuwiska. Podczas przechodzenia huraganu Katrina na każdy metr kwadratowy ziemi spadło około 500 litrów wody. III) Olbrzymie, mogące sięgać 6 metrów fale przypływowe spowodowane wiatrem, wysokie fale sztormowe zalewające miasta.

46 Siła huraganów, cyklonów Skala Saffira-Simpsona - skala opracowana w 1969 przez inżyniera Herberta Saffira w celu klasyfikacji huraganów. Siła huraganów podawana jest dla punktu wejścia na ląd.

47 Trąby powietrzne (tornado, twister) - tworzą się na lądzie w wyniku zderzenia ciepłych i wilgotnych mas powietrza z zimnymi i suchymi. Powstaje wirujący lej utworzony z chmur, który sięga aż do ziemi. Trąby są zjawiskami krótkotrwałymi i mają dużo mniejszy zasięg niż cyklony, powodują jednak ogromne zniszczenia Trąby powietrzne (tornada

48 Tworzenie się trąby powietrznej - schemat

49 Występowanie tornad w USA – aleja tornad

50 Ilość tornad w USA w latach 1950-2005

51 Trąba wodna (trąba morska) to zjawisko meteorologiczne polegające na formowaniu się pionowego chmurzastego wiru w kształcie leja, występującego nad powierzchnią wody, połączonego z chmurą kłebiastą

52 Trąby powietrzne w Polsce Trąba powietrzna w naszych szerokościach geograficznych jest silnym wirem powietrza o niewielkiej średnicy - od kilku do kilkudziesięciu metrów i pionowej lub skośnej osi obrotu względem powierzchni Ziemi. Wyrasta zwykle w przedniej części chmury burzowej Cumulonimbus (Cb) w postaci leja skierowanego ku powierzchni Ziemi. Częstość występowania trąb powietrznych w ciągu roku w Polsce waha się od 1 - 4 (w USA rocznie około 1000, przy czym tylko nieliczne osiągają intensywność 4 lub 5 w skali Fujity).

53 (F0) to wiatr osiągający prędkość 64 – 116 km/h. (F1) wiatr osiąga prędkość 117 – 180 km/h. Może być przyczyną zniszczeń drewnianych budynków gospodarczych i elementów dachów, może przewracać pojazdy o niedużej masie i dużej powierzchni, t.j. przyczepy campingowe oraz naczepy lub też spychać poruszające się pojazdy. (F2) przy wietrze o prędkości 181 – 253 km/h. Tornado o takiej mocy zrywa dachy, wyrywa wielkie drzewa wraz z korzeniami i przewraca samochody. (F3) siła wiatru 254 – 332 km/h. Wyrywa drzewa oraz może kompletnie zniszczyć budynki, może powodować wykolejenie się pociągów oraz podnosić cięższe samochody. (F4) tornado o prędkości wiatru 333 – 419 km/h. Porywa duże oraz ciężkie pojazdy, wznosi je do góry, a także domy posiadające słabsze fundamenty. (F5) najsilniejsze tornado, wiatr osiąga prędkość 419 – 512 km/h. Potrafi unosić nawet ciężkie obiekty i przenosić nawet kilkaset metrów dalej. Wszystko co znajduje się na jego drodze zostaje zrównane z ziemią. Skala Fujity – siedmiostopniowa skala oceniająca poziom intensywności tornad na podstawie siły wiatru i zniszczeń zabudowy

54 Zależność między skalą Beauforta i Fujita km/h 1300 1100 965 800 640 480 320 160

55 Anemometry mierzą średnią prędkość wiatru w czasie np. w czasie 60 sek. Pomiar prędkości wiatru Anemotachometry mierzą chwilową prędkość wiatru. Wiatromierz stacjonarny z anemometrem

56

57 Największa farma wiatrowa na świecie - The Roscoe Wind Complex Farm – Texas. Moc 781 MW. Energia wystarczająca dla ok. 230 000 domów

58 Największe farmy wiatrowe w Europie Fantanele and Cogealac – Rumunia. Farma nadmorska nad Morzem Czarnym, moc 600 MW Whitelee - Wielka Brytania (Szkocja), moc 538 MW Whitelee Fantanele and Cogealac

59 Jedna z największych farm wiatrowych w Polsce Gmina Margonin – farma zajmuje obszar ok. 50 km 2, 60 turbin o łącznej mocy 120 MW. Gmina Margonin 120MW

60

61 Wieże słoneczne W Hiszpanii wybudowano wysoką na ok. 140 m wieżę słoneczną w pobliżu Sewilli (moc elektr.-19.9 MW). Cała konstrukcja składa się z ponad 2650 heliostatów zajmujących powierzchnię ok. 185 ha wokół wieży. Dostarcza energię do 25 000 domów.

62 Promienie słońca zostają skupione za pomocą luster i podgrzewają wodę (morską). Wytwarzana jest para która napędza turbinę i produkowana jest energia elektryczna. Wieże słoneczne - schemat działania

63 W trakcie produkcji energii przez wieże słoneczne woda morska może być odsalana w procesie skraplania pary wodnej.

64 Projekt desertec – czysta energia dla Europy


Pobierz ppt "www.biomasa.org/edukacja Czynniki wpływające na klimat - Nachylenie Ziemi 23.5 - Absorpcja promieni słonecznych w strefie zwrotnikowej - Odbijanie promieni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google