Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekraczamy bariery możliwości Otwarcie formatów 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekraczamy bariery możliwości Otwarcie formatów 2007."— Zapis prezentacji:

1 Przekraczamy bariery możliwości Otwarcie formatów 2007

2 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Celem seminarium jest Przedstawienie obiegu dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych w roku 2007 po wdrożeniu otwartych formatów wymiany danych: Zaopatrzenie ortopedyczne Przedstawienie zmian w funkcjonalności systemów KS-SIKCH, SZOI oraz KS-SWD związanej z realizacją projektu Otwarcie 2007.

3 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Podstawy prawne Otwarcia 2007 1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 (Dz.U.Nr 242 poz.1756) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 2.Zarządzenie nr 119 Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku

4 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Przekazywanie danych w: ZAOPATRZENIu ORTOPEDYCZNym

5 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Zaopatrzenie ortopedyczne W 2007 roku dla świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zachowany został dotychczasowy obieg dokumentów. Na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych zmieniono komunikat służący do przekazywania danych oraz tryb przekazywania korekt. Dla pliku z komunikatem XML przyjęto rozszerzenie ZPX. W komunikacie ZPX przekazywane są informacje o wydanych przedmiotach ortopedycznych, środkach pomocniczych oraz wykonanych naprawach przedmiotów ortopedycznych. Po stronie OW NFZ generowany jest komunikat zwrotny z wynikami walidacji oznaczony symbolem ZPZ. Rachunek refundacyjny wystawiany jest wg reguł roku 2006 wg faktycznego wykonania.

6 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 ZPO, styczeń ZPO OW NFZŚWIADCZENIODAWCA ZPZ ZPX Przykład: Wymiana komunikatów w Otwarciu 2007 Komunikat statystyczny Realizacja świadczeń ZPO raportowanie Komunikat statystyczny ZPX import ZPO, styczeń WERYFIKACJA I GENEROWANIE KOMUNIKATÓW ZWROTNYCH Komunikat statystyczny zwrotny ZPZ Rachunek refundacyjny Rozliczenie świadczeń W rachunku refundacyjnym Rachunki refundacyjne gen. raportu

7 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Zmiana komunikatów przekazywanych danych Komunikaty XML zastosowane w Otwartym Formacie 2007 dotyczące wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcom a Funduszem przyjęły następujące oznaczenia: Komunikat zawierający informację o danych z umowy/aneksu – UMX (bez zmian w stosunku do 2006 roku) Komunikat statystyczno-administracyjny – ZPX (zastąpił miesięczny raport statystyczny oznaczany w 2006 roku jako RSM, RSX) Komunikat statystyczny zwrotny – ZPZ (zastąpił raport statystyczny zwrotny oznaczany w 2006 roku jako RSZ) Rachunek refundacyjny – REF (bez zmian w stosunku do 2006 roku)

8 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Zmiana komunikatów przekazywanych danych Komunikat statystyczny XML - ZPX komunikat statystyczny zastąpił od 2007 roku raport statystyczny RSM/ RSX / ZSP z 2006 roku; komunikat statystyczny zawiera informację o realizacji wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, czyli umożliwia świadczeniodawcy przekazanie danych statystycznych w otwartym formacie 2007; komunikat jest ograniczony okresem rozliczeniowym; komunikat jest tworzony do umowy.

9 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 Zmiana komunikatów przekazywanych danych Komunikat statystyczny zwrotny XML - ZPZ komunikat statystyczny zwrotny zastąpił od 2007 roku raport statystyczny zwrotny RSZ z 2006 roku (raporty zwrotne HTML z 2005 roku) komunikat zawiera status walidacji każdej pozycji raportu statystycznego z ewentualnym opisem problemu oraz potwierdza fakt otrzymania pozycji komunikatu przez OW NFZ; pozycje potwierdzone w komunikacie statystycznym zwrotnym stanowią podstawę do wystawienia rachunku refundacyjnego.

10 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 CZ ĘŚĆ xiV PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW ZPX ZA PO Ś REDNICTWEM szoi

11 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – import komunikatów statystycznych ZPX wykonywany jest po wybraniu menu: Sprawozdawczość – Środki pomocnicze

12 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – Aby wczytać plik komunikatu należy wybrać opcję Dodaj pozycję

13 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – Za pomocą opcji Przeglądaj należy wskazać plik komunikatu ZPX, a następnie wybrać opcję Dalej by kontynuować przesyłanie pliku.

14 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – Przed importem pliku na serwer wyświetlona zostanie skrócona Informacja o przesyłanych danych w komunikacie. SZOI – Wybór opcji Zatwierdź rozpocznie wczytywanie pliku na serwer.

15 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – Przesłanie pliku zostanie potwierdzone komunikatem.

16 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – Przesłany plik zostanie wyświetlony na liście Komunikatów zaopatrzenia w środki pomocnicze. Potwierdzenie przesłania można pobrać w postaci pliku PDF jak również pobrać w postaci komunikatu potwierdzenia (PTZ).

17 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 CZ ĘŚĆ xvi POBRANIE raportu zwrotnego zpz zA PO Ś REDNICTWEM szoi

18 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – komunikat zwrotny ZPZ świadczeniodawca może pobrać za pośrednictwem systemu SZOI. Wskazując link pokaż możemy przejrzeć listę wygenerowanych komunikatów zwrotnych do wybranego komunikatu ZPX.

19 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 SZOI – komunikat zwrotny pobieramy za pomocą opcji pobierz raport xml

20 Przekraczamy bariery możliwości Seminarium - Otwarcie formatów 2007 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Przekraczamy bariery możliwości Otwarcie formatów 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google