Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu im. J.J. Śniadeckich ID grupy: 97/36_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Rok szkolny 2009/2010

3 LOKALNY RYNEK PRACY - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ REGIONU I POLSKI

4 KILKA SŁÓW O NAS Jesteśmy uczniami pierwszej klasy Technikum Przemysłu Spożywczego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Kształcimy się w zawodzie technik kucharz. Prezentacja stanowi kompilację oraz podsumowanie tegorocznych działań W ramach projektu AS KOMPETENCJI realizowanego w naszej szkole przez panią Justynę Tyczyńską- Kubiak w czasie roku szkolnego 2009/2010 dokonywaliśmy analizy rynku pracy pod kątem zawodu, jaki moglibyśmy wykonywać po ukończeniu szkoły.

5 CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

6 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY PODAŻPOPYT RYNEK PRACY Osoby szukające pracy Dostępne miejsca pracy W gospodarce rynkowej może występować niedobór miejsc pracy w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia. Sytuacja taka prowadzi do powstania BEZROBOCIA. Miernikiem bezrobocia jest STOPA BEZROBOCIA.

7 BEZROBOCIE frykcyjnestrukturalnesezonowe ukrytechronicznejawne Wynika ze specyfikacji danej gałęzi, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku Oznacza przerost zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie lub dziale gospodarki (przykład to nieistniejące już PGR) Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy, stanowi proces ciągły, a dla osób bezrobotnych ma charakter przejściowy. Spowodowane jest niedopasowaniem podaży i popytu w odniesieniu do kwalifikacji pracowników. Ma najczęściej trwały charakter. Obejmuje grupę ludzi, którzy przez długi czas pozostają bez pracy. Jest to liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Często niezgodny ze stanem faktycznym (praca w tzw. szarej strefie)

8 POZNAŃ I OKOLICE JAKO OBSZAR NASZYCH POSZUKIWAŃ W okresie I-III 2009 roku poznańskie przedsiębiorstwa zatrudniały przeciętnie 144 277 osób. Dominujące sektory pod względem poziomu zatrudnienia (I-III 2009 r.) przemysł (52 507 osób) handel i naprawa pojazdów samochodowych (40 022 osoby) budownictwo (13 132 osoby) administrowanie i działalność wspierająca (9 482 osoby) transport i gospodarka magazynowa (7 623 osoby) informacja i komunikacja (5 909 osób) obsługa rynku nieruchomości (2 986 osób) zakwaterowanie i gastronomia (2 196 osób) W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia należy do najniższych w kraju. Na koniec maja 2009 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,3% (w powiecie poznańskim 2,6%) Źródło: wikipedia.pl Na podstawie Opracowań Zbiorczych i Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

9 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POZNAŃSKIEGO RYNKU PRACY Procentowe porównanie wieku osób bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby zarejestrowanych w latach 2008-2009 według stanu na 31 grudnia 2008 r. Procentowe porównanie wykształcenia osób bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby zarejestrowanych w latach 2008 i 2009 Oferty pracy w latach 2008-2009 Źródło: Opracowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

10 OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM (26% osób poszukujących pracy) agent ubezpieczeniowy, handlowiec, przedstawiciel handlowy, telemarketer, pracownik administracyjny, sekretarka, pracownik biurowy, technik elektryk, magazynier, kierowca samochodów kat. B, C, CE kucharz, fryzjer, pracownik ochrony, krawiec, szwaczka, sprzedawca, ogrodnik terenów zielonych, murarz, zbrojarz, cieśla, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, rzeźnik- wędliniarz. malarz budowlany, spawacz, ślusarz, tokarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI PRACOWNICY (WG DANYCH PUP) OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM (32% osób poszukujących pracy) OSOBY BEZ KWALIFIKACJI (28% osób poszukujących pracy) sprzątaczka, pomoc kuchenna, pracownik produkcyjny, pakowacz, monter wyrobów złożonych, robotnik gospodarczy, pracownik porządkowy, pracownik pomocniczy w rolnictwie, goniec, pracownik fizyczny.

11 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

12 SYTUACJA PROBLEMOWA Adam Adamski jest absolwentem Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Uczęszczał do klasy o profilu technik kucharz. W czasie szkoły odbył praktykę w poznańskim zakładzie gastronomicznym. Otrzymał dobre referencje od swojego pracodawcy, który ocenił go jako odpowiedzialnego, sumiennego i posiadającego duże umiejętności zawodowe pracownika. Po wakacjach Adam chce podjąć pracę zarobkową. Wysłał już wiele CV oraz listów motywacyjnych, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Co może zrobić w tej sytuacji?

13 KROK PIERWSZY: MOCNE I SŁABE STRONY Adam powinien z pewnością zastanowić się, jakie mocne i słabe strony posiada jako ewentualny pracownik. Dobrze, że uzyskał rekomendację na praktykach – pracodawca posiada realne potwierdzenie atutów Adama. Warto zastanowić się nad innymi, nie ujętymi w rekomendacji. Jeżeli chodzi o słabsze strony Adama jako pracownika, z pewnością można do nich zaliczyć brak doświadczenia – Adam nie pracował wcześniej zarobkowo. Chłopak powinien się zastanowić, jak zmienić swoje wady w zalety.

14 KROK DRUGI: AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Adam, znający wartość swojej osoby na rynku pracy, powinien zastanowić się jakie metody poszukiwania pracy są w jego wypadku najkorzystniejsze.

15 SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY Odpowiadanie na ogłoszenia Składanie aplikacji w firmach Poszukiwania za pośrednictwem Internetu Zamieszczanie własnych ofert pracy W większości dzienników ogólnokrajowych i regionalnych zamieszczane są ogłoszenia o miejscach pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych firmach lub instytucjach wyprzedza się przyszłe oferty pracy. Warto próbować dostać się do pracodawców i rozmawiać z nimi. Internet staje się obecnie ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Informacje, jakie powinny być zawarte to: kto i jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia

16 POŚREDNICTWO PRACY Informacja o wolnym miejscu pracy podawana jest do ogólnej wiadomości. Pośrednictwo otwarte Brak w ogłoszeniu nazwy i adresu firmy. Osoba poszukująca pracy musi skontaktować się z pośrednikiem pracy w celu uzyskania dodatkowych informacji i przeprowadzenia wstępnego wywiadu. Pośrednictwo półotwarte Pracodawca poszukuje pracownika o szczególnych kwalifikacjach. pośrednik kontaktuje go z innymi instytucjami, np. urzędami pracy czy firmami. Pośrednictwo specjalistyczne Organizowana jest w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy. Pracodawca przestawia swoją ofertę, może przeprowadzić z kandydatem wstępną rozmowę. Giełda pracy W spotkaniach biorą udział pracodawcy, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i partnerzy na rynku pracy Targi pracy Można zapoznać się tu z ofertami, zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędy pracy Są wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom, np. młodzieży. Posiadają oferty zatrudnienia oraz prowadzą poradnictwo zawodowe. Instytucje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia

17 POMOC DODATKOWA EURES, Europejskie Służby Zatrudnienia Jest to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających na obszarze zatrudnienia. EURES wspiera mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgenicznych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zasadniczym celem EURES jest zatem ułatwienie mieszkańcom europejskiego obszaru ekonomicznego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania oraz wspomaganie pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze Wspólnoty. PROGRAM Pomoc dla młodych Celem programu było dostarczenie osobom bezrobotnym poniżej 30 roku życia umiejętności, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy. W ramach programu zorganizowano staże, szkolenia zawodowe oraz przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej firmy, udzielono jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej a także sfinansowano studia podyplomowe. Programem objęto łącznie 372 osoby. Źródło: PUP, Poznań

18 BIBLIOGRAFIA Strony internetowe: Strona wojewódzkiego urzędu pracy: www.wup.poznan.pl Strona powiatowego urzędu pracy: www.pup.poznan.pl Zdjęcia i grafiki pochodzą ze stron: www.nbportal.pl www.gazeta.pl www.wikipedia.pl www.wup.poznan.pl www.pup.poznan.pl www.nbportal.pl www.gazeta.pl www.wikipedia.pl

19 Prezentacja została przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach programu AS KOMPETENCJI, przeprowadzanego w szkole przez p. Justynę Tyczyńską – Kubiak.

20 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google