Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu im. J.J. Śniadeckich ID grupy: 97/36_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski” Semestr/rok szkolny: Rok szkolny 2009/2010

3 LOKALNY RYNEK PRACY - szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i polski

4 Kilka słów o nas Jesteśmy uczniami pierwszej klasy Technikum Przemysłu Spożywczego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Kształcimy się w zawodzie technik kucharz. W ramach projektu AS KOMPETENCJI realizowanego w naszej szkole przez panią Justynę Tyczyńską- Kubiak w czasie roku szkolnego 2009/2010 dokonywaliśmy analizy rynku pracy pod kątem zawodu, jaki moglibyśmy wykonywać po ukończeniu szkoły. Prezentacja stanowi kompilację oraz podsumowanie tegorocznych działań

5 Część merytoryczna

6 Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy
PODAŻ POPYT RYNEK PRACY Dostępne miejsca pracy Osoby szukające pracy W gospodarce rynkowej może występować niedobór miejsc pracy w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia. Sytuacja taka prowadzi do powstania BEZROBOCIA. Miernikiem bezrobocia jest STOPA BEZROBOCIA.

7 bezrobocie frykcyjne strukturalne sezonowe ukryte chroniczne jawne Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy, stanowi proces ciągły, a dla osób bezrobotnych ma charakter przejściowy. Wynika ze specyfikacji danej gałęzi, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku Spowodowane jest niedopasowaniem podaży i popytu w odniesieniu do kwalifikacji pracowników. Ma najczęściej trwały charakter. Oznacza przerost zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie lub dziale gospodarki (przykład to nieistniejące już PGR) Jest to liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Często niezgodny ze stanem faktycznym (praca w tzw. szarej strefie) Obejmuje grupę ludzi, którzy przez długi czas pozostają bez pracy.

8 POZNAŃ I OKOLICE JAKO OBSZAR NASZYCH POSZUKIWAŃ
W okresie I-III 2009 roku poznańskie przedsiębiorstwa zatrudniały przeciętnie osób. Dominujące sektory pod względem poziomu zatrudnienia (I-III 2009 r.) przemysł ( osób) handel i naprawa pojazdów samochodowych ( osoby) budownictwo ( osoby) administrowanie i działalność wspierająca (9 482 osoby) transport i gospodarka magazynowa (7 623 osoby) informacja i komunikacja (5 909 osób) obsługa rynku nieruchomości (2 986 osób) zakwaterowanie i gastronomia (2 196 osób) W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia należy do najniższych w kraju. Na koniec maja 2009 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,3% (w powiecie poznańskim 2,6%) Źródło: wikipedia.pl Na podstawie Opracowań Zbiorczych i Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

9 Szczegółowa analiza poznańskiego rynku pracy
Procentowe porównanie wieku osób bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby zarejestrowanych w latach według stanu na 31 grudnia 2008 r. Procentowe porównanie wykształcenia osób bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby zarejestrowanych w latach 2008 i 2009 Oferty pracy w latach Źródło: Opracowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

10 Najbardziej poszukiwani pracownicy (wg danych PUP)
OSOBY BEZ KWALIFIKACJI (28% osób poszukujących pracy) OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM (26% osób poszukujących pracy) OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM (32% osób poszukujących pracy) agent ubezpieczeniowy, handlowiec, przedstawiciel handlowy, telemarketer, pracownik administracyjny, sekretarka, pracownik biurowy, technik elektryk, magazynier, kierowca samochodów kat. B, C, CE kucharz, fryzjer, pracownik ochrony, krawiec, szwaczka, sprzedawca, ogrodnik terenów zielonych, murarz, zbrojarz, cieśla, monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, rzeźnik-wędliniarz. sprzątaczka, pomoc kuchenna, pracownik produkcyjny, pakowacz, monter wyrobów złożonych, robotnik gospodarczy, pracownik porządkowy, pracownik pomocniczy w rolnictwie, goniec, pracownik fizyczny. malarz budowlany, spawacz, ślusarz, tokarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,

11 Część praktyczna

12 Sytuacja problemowa Adam Adamski jest absolwentem Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Uczęszczał do klasy o profilu technik kucharz. W czasie szkoły odbył praktykę w poznańskim zakładzie gastronomicznym. Otrzymał dobre referencje od swojego pracodawcy, który ocenił go jako odpowiedzialnego, sumiennego i posiadającego duże umiejętności zawodowe pracownika. Po wakacjach Adam chce podjąć pracę zarobkową. Wysłał już wiele CV oraz listów motywacyjnych, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Co może zrobić w tej sytuacji?

13 Krok pierwszy: mocne i słabe strony
Adam powinien z pewnością zastanowić się, jakie mocne i słabe strony posiada jako ewentualny pracownik. Dobrze, że uzyskał rekomendację na praktykach – pracodawca posiada realne potwierdzenie atutów Adama. Warto zastanowić się nad innymi, nie ujętymi w rekomendacji. Jeżeli chodzi o słabsze strony Adama jako pracownika, z pewnością można do nich zaliczyć brak doświadczenia – Adam nie pracował wcześniej zarobkowo. Chłopak powinien się zastanowić, jak zmienić swoje wady w zalety.

14 Krok drugi: aktywne poszukiwanie pracy
Adam, znający wartość swojej osoby na rynku pracy, powinien zastanowić się jakie metody poszukiwania pracy są w jego wypadku najkorzystniejsze.

15 Sposoby poszukiwania pracy
Odpowiadanie na ogłoszenia Składanie aplikacji w firmach Poszukiwania za pośrednictwem Internetu Zamieszczanie własnych ofert pracy W większości dzienników ogólnokrajowych i regionalnych zamieszczane są ogłoszenia o miejscach pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych firmach lub instytucjach wyprzedza się przyszłe oferty pracy. Warto próbować dostać się do pracodawców i rozmawiać z nimi. Internet staje się obecnie ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Informacje, jakie powinny być zawarte to: kto i jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia

16 Pośrednictwo pracy Pośrednictwo otwarte
Informacja o wolnym miejscu pracy podawana jest do ogólnej wiadomości. Pośrednictwo półotwarte Brak w ogłoszeniu nazwy i adresu firmy. Osoba poszukująca pracy musi skontaktować się z pośrednikiem pracy w celu uzyskania dodatkowych informacji i przeprowadzenia wstępnego wywiadu. Pośrednictwo specjalistyczne Pracodawca poszukuje pracownika o szczególnych kwalifikacjach. pośrednik kontaktuje go z innymi instytucjami, np. urzędami pracy czy firmami. Giełda pracy Organizowana jest w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy. Pracodawca przestawia swoją ofertę, może przeprowadzić z kandydatem wstępną rozmowę. Targi pracy W spotkaniach biorą udział pracodawcy, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i partnerzy na rynku pracy Urzędy pracy Można zapoznać się tu z ofertami, zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Instytucje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia Są wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom, np. młodzieży. Posiadają oferty zatrudnienia oraz prowadzą poradnictwo zawodowe.

17 PROGRAM „Pomoc dla młodych”
Pomoc dodatkowa EURES, Europejskie Służby Zatrudnienia Jest to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających na obszarze zatrudnienia. EURES wspiera mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgenicznych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zasadniczym celem EURES jest zatem ułatwienie mieszkańcom europejskiego obszaru ekonomicznego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania oraz wspomaganie pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze Wspólnoty. Celem programu było dostarczenie osobom bezrobotnym poniżej 30 roku życia umiejętności, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy. W ramach programu zorganizowano staże, szkolenia zawodowe oraz przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej firmy, udzielono jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej a także sfinansowano studia podyplomowe. Programem objęto łącznie 372 osoby. PROGRAM „Pomoc dla młodych” Źródło: PUP, Poznań

18 bibliografia Strony internetowe: Strona wojewódzkiego urzędu pracy: Strona powiatowego urzędu pracy: Zdjęcia i grafiki pochodzą ze stron:

19 Prezentacja została przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach programu AS KOMPETENCJI, przeprowadzanego w szkole przez p. Justynę Tyczyńską – Kubiak.

20


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google