Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Frycz Modrzewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Frycz Modrzewski"— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Frycz Modrzewski

2 Biografia Urodził się w 1503 roku w Wolborzu.
Był synem niezamożnego szlachcica, który pełnił obowiązki wójta.

3 Ukończył szkołę parafialną w rodzinnym miasteczku,

4 Studia ukończył dwa lata później poprzestając na stopniu bakałarza.
Mając 11 lat, Andrzej Modrzewski wyjechał do Krakowa by zostać uczniem tamtejszej szkoły. parafialnej. Studia ukończył dwa lata później poprzestając na stopniu bakałarza.

5 Około roku 1522 przyjął niższe święcenia kapłańskie  i pracował w kancelarii kanclerza koronnego i prymasa Polski -  Jana Łaskiego.

6 W 1531 roku wyjechał do Niemiec, gdzie stykał się z ideami reformatorskimi i zawiązał przyjazne kontakty z Filipem Melanchtonem. Filip Melanchton  niemiecki humanista, teolog. profesor języka greckiego w Wittenberdze, przyłączył się do Lutra i stał się najwybitniejszą siłą intelektualną, zwłaszcza w dziedzinie wychowania.

7 W 1547 roku został sekretarzem Zygmunta Augusta
a 6 lat później objął stanowisko wójta Wolborza

8 Wolbórz

9 Andrzej Frycz Modrzewski, człowiek renesansu zmarł w 1572 roku
… jego dzieło pozostało nieśmiertelne.

10 Commentariorum de Republica emendanda libri quinque
Rozważań o naprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć

11 „O poprawie Rzeczypospolitej”
Dzieło składa się z pięciu ksiąg: De moribus (O obyczajach) De legibus (O prawach) De bello (O wojnie) De Ecclesia (O Kościele) De schola (O szkole)

12 W których zawarte zostały reformy państwa:
zapewnienie mieszczanom prawa do nabywania ziemi przyznawanie szlachectwa na podstawie osobistych wartości jednostek zapewnienie każdemu obywatelowi odpowiednich warunków rozwoju zwiększenie władzy króla zniesienie prawa szlachty do sądownictwa nad chłopami ochrona przed wojną i unarodowienie kościoła

13 oraz reformy szkolnictwa
Ideałem było takie wychowanie z którego „wspólnemu ludzkiemu obcowaniu wiele pożytku przychodzi” – łagodzenie krzywdy ustroju feudalnego: zacieranie różnic między stanami równy start życiowy dla wszystkich dzieci Szkoła miała propagować nowe idee społeczne i kształtować młode pokolenie w ich duchu.

14 Andrzej frycz modrzewski
Postulował Potrzebę świadomego i planowego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, zahamowania złych obyczajów obywateli oraz ukształtowania chwalebnych. „Wielką bowiem […] klęską dla dobrych obyczajów jest niewiedza”

15 wychowanie Okres wczesnego dzieciństwa jest bardzo ważny, gdyż w tym czasie zakłada się fundamenty moralne całego żywota, stąd jego postulaty: dbałość o umiarkowanie i prostotę pokarmów PRZYZWYCZAJANIE DO NIEWYGÓD TROSKA O ROZWÓJ FIZYCZNY PRACA – antidotum przeciw próżniactwu Każde dziecko niezależnie od pochodzenia, stanu i sytuacji materialnej ma prawo rozwijać swoje uzdolnienia i zamiłowania. Odnajdując je w dziecku, rodzice powinni kierować je do mistrzów, do szkoły lub na dwory wielkich panów.

16 Modrzewski dążył do wsparcia niezamożnej młodzieży poprzez utworzenie funduszy stypendialnych.
Zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia samorządu uczniowskiego oraz sądów szkolnych złożonych z sędziów i asesorów, które miałyby rozstrzygać kwestie sporne wśród uczniów, wyroki wydawano by pod nadzorem nauczycieli – karą była rózga.

17 W tamtych czasach jego program był równie rewolucyjny i słuszny, jak dzieło Mikołaja Kopernika.
dzieło Frycza Modrzewskiego powinno napełniać nas dumą a my możemy czuć się zaszczyceni, że jest patronem naszej szkoły.

18 Bibliografia Za uwagę dziękują: Maciej Szubert Filip i Jakub Topolscy
W. M. Grabski: „Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej” Warszawa 2000r. J. Budkiewicz „Myśl psychologiczna w dziełach naukowych Andrzeja Frycza Modrzewskiego” Warszawa 1964r. Za uwagę dziękują: Maciej Szubert Filip i Jakub Topolscy oraz Anna Kosmowska


Pobierz ppt "Andrzej Frycz Modrzewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google