Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po czym rodzice mogą poznać, że ich dzieci mają kontakt z sektą?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po czym rodzice mogą poznać, że ich dzieci mają kontakt z sektą?"— Zapis prezentacji:

1 Po czym rodzice mogą poznać, że ich dzieci mają kontakt z sektą?
SEKTY WCIĄŻ WERBUJĄ Po czym rodzice mogą poznać, że ich dzieci mają kontakt z sektą? Opracowała - Alicja Jaroń

2 CO TO JEST SEKTA ? GRUPA LUDZI, KTÓRZY ODERWALI SIĘ OD KOŚCIOŁA LUB WSPÓLNOTY RELIGIJNEJ; GRUPA PRZYJĘŁA WŁASNE ZASADY DOKTRYNALNE I ORGANIZACYJNE O PIRAMIDALNEJ STRUKTURZE WŁADZY, OBOWIĄZKÓW I PRZYWILEJÓW; CZŁONKOWIE SEKTY SĄ PRZEKONANI O SŁUSZNOŚCI SWEGO ODDZIELENIA -NIEMOŻLIWE,BY TRWALI W BŁĘDZIE !!! JEDYNIE ONI POSIADAJĄ ZDAWCZĄ PRAWDĘ; NA CZELE GRUPY STOI MISTRZ,GURU – JEJ ZAŁOŻYCIEL,KTÓREMU WINNI CAŁKOWITE I BEZGRANICZNE POSŁUSZEŃSTWO.

3 Sekta stosuje techniki manipulacji ludźmi poprzez zmiany w ich myśleniu, kontrolę umysłu. Celem takiego oddziaływania jest uzyskanie pełnego panowania nad swoimi członkami i zatrzymanie ich na stałe wewnątrz grupy. Bez wątpienia dłuższy kontakt dziecka z sektą powoduje negatywne zmiany. Dostrzeżenie ich pozwala rodzicom na rozpoznanie przynależności dziecka do sekty. Oto niektóre z tych zmian, dające się łatwo zaobserwować:

4 Ogólne zmiany w zachowaniu
Następuje nagła i wyraźna zmiana osobowości dziecka. Rodzice  mogą zauważać, że bliska im osoba zmieniła się nie do poznania. W osobie dotąd miłej i kochającej uzewnętrzniają się skutki nadużyć stosowanych przez sektę. Pojawia się postawa odrzucenia wszystkiego, co znajduje się na zewnątrz oraz uczucie nienawiści.             Rodziców może zaniepokoić fakt nagłej zmiany w odżywianiu  i ubieraniu się dziecka oraz utrata wszystkich dotychczasowych przyjaźni. W kontakcie z dzieckiem rodzice mogą odnieść wrażenie tajemniczości, nieobecności podobnej do transu. Powodem takiego zachowania może być wpływ sugestii i hipnozy lidera sekty.

5 Zmiany intelektualne             Dziecko zaczyna fascynować nowa literatura, posługuje się nowym językiem, zmienia swój system wartości. Efektem tego procesu jest postawa superkrytyczna, agresywna lub obronna. Dziecko przestaje samodzielnie myśleć, postrzega świat w sposób bardzo prosty, wyjaśniający każdy problem. Sekta odrzuca naukę w szkołach i na uczelniach, uważa jedynie własną naukę za wartościową i prawdziwą. Nagłe kłopoty szkolne dziecka (zaniedbywanie obowiązków szkolnych, opuszczenie się w nauce, czy porzucenie szkoły) powinny szczególnie zaniepokoić rodziców.

6 Zmiany fizyczno-emocjonalne
            W kontaktach z rodziną i przyjaciółmi daje się zauważyć nagłe ochłodzenie i brak emocji, czasem też ból, żal i oskarżenie. Zachowanie dziecka może cechować niepokój i pośpiech lub podniecenie i witalność. Szczególnie niebezpieczne są przejawy lęku i myśli samobójczych, skrajność emocji: euforia lub depresja. Członkowie sekty tracą zdolność do życia w społeczeństwie poza swoją grupą. Przyczyną tego są wrażenia zaburzeń psychicznych, brak równowagi aż do podejrzeń psychozy, paranoi, nieustannej manii prześladowczej.

7 Zewnętrznym znakiem dającym się łatwo zaobserwować u dziecka, może być nagły spadek lub przyrost wagi, złe odżywianie, brak snu, przemęczenie, czy zły wygląd. Sekta wypełnia cały wolny czas różnymi zadaniami. Może to być sprzedaż książek, czasopism, werbowanie nowych członków, udział w medytacjach. Częsta nieobecność dziecka w domu powinna zaniepokoić rodziców, gdyż sekta wykorzystuje w swojej działalności cały czas i energię swoich członków. Znajdują się oni zwykle w stanie wyczerpania fizycznego, jak i psychicznego. Ze strony sekty stosowana jest także presja mająca na celu oddanie grupie wszystkiego, co się posiada, oddania całego siebie. Dziecko, które uległo takiemu przymusowi skłonne jest wyłudzać od rodziców coraz to większe sumy pieniędzy. Może się także posunąć do kradzieży kosztownych rzeczy.

8 DLACZEGO SEKTY FASCYNUJĄ MŁODZIEŻ ?
TAJEMNICA ODDZIAŁYWANIA SEKT POLEGA NA TYM, IŻ WYCHODZĄ LUDZIOM NAPRZECIW, SZUKAJA ICH TAM, GDZIE ONI SĄ, W SPOSÓB SERDECZNY,OSOBISTY, BEZPOŚREDNI WYDOBYWAJĄ ICH Z ANONIMOWOŚCI, WSPIERAJĄ ICH DĄŻENIA DO WSPÓŁUCZESTNICTWA, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAANGAŻOWANIA, A TAKŻE SPRAWUJĄ NAD NIMI INTENSYWNĄ OPIEKĘ – POPRZEZ LICZNE KONTAKTY, ODWIEDZINY W DOMACH, NIEUSTAJĄCE WSPIERANIE I POMAGANIE.

9 TACY LUDZIE SĄ NAJBARDZIEJ PRZYDATNI. MOGĄ ONI WIELE ZROBIĆ DLA SEKTY.
UWAGA !!! SEKTY PRZEDE WSZYSTKIM POSZUKUJĄ LUDZI ZDOLNYCH, WRAŻLIWYCH, TWÓRCZYCH, PEŁNYCH ZAPAŁU I IDEI. TACY LUDZIE SĄ NAJBARDZIEJ PRZYDATNI. MOGĄ ONI WIELE ZROBIĆ DLA SEKTY.

10 DO SEKTY MOŻNA TRAFIĆ NA WIELE SPOSOBÓW.
MOŻE STAĆ SIĘ TO ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM, BĄDŹ W EFEKCIE ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEGO WERBUNKU, JAKI DANA SEKTA PRZEPROWADZIŁA. CZŁONKIEM SEKTY NIE ZOSTAJE SIĘ W CIĄGU GODZINY, JEDNEGO DNIA, CZY TYGODNIA. ZAZWYCZAJ JEST TO PROCES STOPNIOWY, ROZCIĄGNIĘTY W CZASIE.

11 SEKTY NIGDY NIE PRZYCHODZĄ Z PUSTYMI RĘKAMI, ZAWSZE MAJĄ NAM COŚ DO ZAOFEROWANIA

12 W POLSCE DZIAŁA PONAD 300 SEKT.
Rocznie polska policja notuje ok. 10 tys. przypadków zaginięć. W większości chodzi o ludzi młodych. Ostatnio także w niektórych rejonach naszego kraju zanotowano wzrost samobójstw popełnianych przez ludzi młodych. Autopsje potwierdziły rytualny charakter tych czynów.

13 ROKROCZNIE OBSERWUJEMY WZMOŻONĄ AKTYWNOŚĆ SEKT.
WYPRACOWANE METODY WERBOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW POWODUJĄ, ŻE KAŻDEGO ROKU WIELU MŁODYCH LUDZI ZRYWA KONTAKT Z NAJBLIŻSZYMI, OPUSZCZA RODZINY I PRZEPADA W SEKTACH.

14 Do najbardziej aktywnych sekt należą:
Kościół Zjednoczeniowy Monna, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (Hare Kryszna), Kościół Scjentologiczny, Rodzina – Dzieci Boga, Sataniści, Niebo

15 OBIECUJĄ RAJ, SPEŁNIENIE I PRAWDĘ,
OSTRZEŻENIE !!! SEKTY OBIECUJĄ CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, A PRZYNOSZĄ ZNIEWOLENIE. OBIECUJĄ RAJ, SPEŁNIENIE I PRAWDĘ, A W KONSEKWENCJI OKAZUJE SIĘ, JAK POKAZUJE HISTORIA I DOŚWIADCZENIE, SĄ MIEJSCEM LUDZKIEGO NIESZCZĘŚCIA I OGROMNEGO CIERPIENIA.

16 Jak zatem powinni postępować rodzice, kiedy odkryją, że ich dziecko ma kontakt z sektą? Poniżej przedstawiam kilka pożytecznych rad, którymi należy się kierować w walce z sektą o swoje dziecko.

17 Zapisywać wszelkie nazwiska, adresy i telefony, które mają jakikolwiek związek   z aktywnością dziecka w sekcie; sporządzić z tego raport. Ustalić wszystkie wydarzenia we właściwej kolejności; prowadzić dziennik. Zbierać wszelkie dokumenty i informacje na temat sekt, aby być na bieżąco z dalszym rozwojem organizacji oraz jej ukrytych działań.

18 Zachować spokój i unikać gróźb. Nie osądzać swojego dziecka
Zachować spokój i unikać gróźb. Nie osądzać swojego dziecka. Odpowiadać na każdą próbę nawiązania kontaktu wychodzącego od dziecka. Być gotowym w każdej chwili do rozmowy z nim. Ustalić i wypowiedzieć głośno swoje stanowisko. Nie akceptować organizacji, ale nie być przeciwko dziecku. Nie dyskredytować przywódcy, z którym emocjonalnie jest związane dziecko. Atakowanie bowiem przywódcy potwierdza tylko w oczach dziecka przestrogi, które usłyszał   w sekcie.

19 Podtrzymywać więzi z dzieckiem, akceptując przede wszystkim pozytywne przeżycia w rodzinie. Starać się o bardziej ciepłe i serdeczne przygarnięcie dziecka. Pozostawiać zawsze przed dzieckiem otwartą perspektywę: niezależnie od tego, co robi dziecko, rodzice będą zawsze czekać na jego powrót. Nie dawać dziecku żadnych pieniędzy, które posłużą sekcie, a nie jemu.

20 UWAGA !!! Zwracaj się z uporem o pomoc
do różnych instytucji społecznych, władz samorządowych, politycznych organizacji społecznych i szkół.

21 Rodzice mogą się także zwrócić o pomoc oraz poradę:
LUBLIN Ruch Obrony Rodziny i Jednostki Sekcja Informacji o Nowych Ruchach Religijnych Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Ul. Krakowskie Przedmieście 42; tel:(0-81) KRAKÓW Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach ul. Stolarska 12; tel: (0-12)


Pobierz ppt "Po czym rodzice mogą poznać, że ich dzieci mają kontakt z sektą?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google