Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nowogard ID grupy: 97/7_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: 2009/2010 Semestr II 2

3 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Temat Prezentacji Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

4 Plan prezentacji Dokumentacja niezbędna do rejestracji firmy
Stworzenie produktu, strategia marketingowa, sprzedaż produktu Dokumentacja finansowa, poszukiwanie zasobów finansowych

5 DOKUMENTY REJESTROWE :
lista właścicieli/członków zarządu wraz z ich adresami i numerami PESEL , umowa (statut spółki), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS; kopie dokumentów tożsamości, zaświadczenie o nadanie numeru REGON, NIP, zezwolenia oraz koncesje, standardowa opinia bankowa, pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań.

6 REJESTRACJA FIRMY „KROK PO KROKU”
Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta ( EDG-1 ) ; wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym. Firmowe konto bankowe i pieczątka . Urząd Skarbowy - NIP i wybór firmy opodatkowania. Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy.

7 INNE : kopie umów handlowych i faktur podlegających cesji,
polisy ubezpieczeniowe kontraktów, weksle wraz z deklaracjami wekslowymi, kopie aktów notarialnych, kopie faktur zakupu czy umów kupna (jeśli zabezpieczeniem będą ruchomości)

8 AlfaCar -Wszystko dla Twojego samochodu!-

9 Strategia marketingowa:
każdej naprawie samochodu, mycie i odkurzanie GRATIS, Po założeniu karty „Stałego Klienta AlfaCar” przy każdej naprawie -20% za wykonanie lub zakupioną część, Nadawanie nowoczesnych designów samochodom osobowym i ciężarowym (chromowanie, malowanie, przyciemnianie szyb, zakładanie nitro, autoalarm itp..) Po zniszczeniach o wartości wyższej niż 2000zł możliwość uzyskania samochodu zastępczego. Do 150 km laweta GRATIS, od każdego dodatkowego kilometra opłata w wysokości 10zł. Możliwość wynajęcia przyczepki lub przyczepy campingowej. Przeglądy pojazdów

10 Dodatkowe: Naprawa i sprzedaż Qadów, motocykli oraz skuterów.

11 Katalog Samochody ciężarowe Motocykle Samochody osobowe

12 Narzędzia reklamy: Prasa - ogłoszenia drobne w prasie (gazeta lokalna „Dziennik Nowogardzki”), Marketing szeptany, Ulotki, broszury, plakaty, Roznoszenie ulotek, Umieszczanie napisów na samochodach

13 Hiperłącza do obrazów Obraz 1 Obraz 2 Obraz 3 Obraz 4 Obraz 5 Obraz 6

14 SAMOCHODY CIĘŻAROWE

15 SAMOCHODY OSOBOWE

16 MOTOCYKLE

17 Dokumenty finansowe: Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, cash flow wraz z deklaracją podatkową CIT oraz PIT Ostatnie F-01 lub ich odpowiedniki Zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze składkami i podatkami Plan finansowy najbliższy rok Wykaz rachunków wg terminów płatności (do 30, 60, 90 lub 180dni)

18 Sprawozdanie finansowe:
Przedsiębiorcy, którzy są osobami prawnymi, mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na jego zatwierdzenie upływa 30 czerwca. Muszą też dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania. Podatnik może złożyć wskazane dokumenty osobiście na dziennik podawczy urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty. Ze względów dowodowych dobrze jest przesłać dokumenty przesyłką poleconą. O ile można złożyć sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, to staje się to problematyczne w przypadku protokołu zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Według Doroty Stangreciak-Karpierz jest to możliwe, jeśli przewodniczący zgromadzenia, jak i wspólnicy podpisani na liście obecności złożą podpis elektroniczny. Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urząd jak deklaracja podatkowa, co oznacza, że nieterminowe złożenie tego dokumentu zagrożone jest karą grzywny do zł.

19 Środki finansowe Fundusze unijne 250tys zł (warunki: utworzenie pięciu miejsc pracy oraz otwarcie firmy na obszarze regionów wiejskich). Leasing (wózek montażowy do kół, testery kodów samodiagnostycznych, analizatory spalin, dymomierze, podnośniki, testery amortyzatorów, wyważarki i montażowanie, myjka wysokociśnieniowa, pistolety do malowania) Kredyt PKO BP 100tys.zł Fundusze unijne dla długotrwale bezrobotnych 20tys.

20 Sprawozdanie F-01 Sprawozdanie F01 (kwartalne) składa się z następujących części: Rachunek zysków i strat- obejmuje takie elementy, których suma umożliwia nam obliczenie wyniku finansowego. Celem jest dostarczenie jak największej ilości informacji o wartościach wyniku. Wykazuje się tutaj oddzielnie: Przychody- przychody netto ze sprzedaży w kraju i za granicą jednostek produktów i usług Koszty-\ koszty działalności operacyjnej podstawowej, planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatki, składki i fundusze, koszty finansowe Zyski- zysk z działalności gospodarczej, operacyjnej, zysk brutto i netto Straty- straty na sprzedaży środków trwałych i inwestycji

21 Plan finansowy: Aby zakład mógł zacząć funkcjonować muszą zostać zrealizowane pewne nakłady inwestycyjne. Wszystkie wydatki związane z rozpoczęciem działalności zakładu i jej kontynuacją przedstawiam w tabelach poniżej. Nakłady inwestycyjne. Urządzenia : zł Reklama i promocja : zł Narzędzia : zł Samochody : zł Lakiery itp. : zł Części : zł Razem : zł

22 Plan finansowy: Poniższa tabela przedstawia koszty ponoszone na bieżąco miesięcznie (spłata kredytu przez 12 miesięcy). Materiały bieżące : 250 zł Koszt dzierżawy gruntu : 1200 zł Wynagrodzenia pracowników : 5 * 1800 zł Amortyzacja urządzeń : 500zł Koszty energii elektrycznej : 200 zł Spłata kredytu wraz z odsetkami : 5500 zł Spłata rat z leasingu : 2500 zł Razem : zł PODSUMOWANIE: zł

23


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google