Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIRMA SYMULACYJNA KOLMET Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom tel. (32)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIRMA SYMULACYJNA KOLMET Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom tel. (32)"— Zapis prezentacji:

1 FIRMA SYMULACYJNA KOLMET Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich Bytom tel. (32) wew. 44 fax (32) lub (32) adres mail: Kierownik Firmy Symulacyjnej mgr Teresa Korczak

2 Kierownik Firmy Symulacyjnej KOLMET Sp. z o.o. Teresa Korczak z praktykantkami

3 Pracownia Symulacyjna CKU

4 Firma Symulacyjna KOLMET Sp. z o.o. pracuje w dniach: poniedziałek 9.00 – wtorek – środa 9.00 – czwartek – piątek – 20.00

5 Organizacja pracy w Firmie Symulacyjnej KOLMET Sp. z o.o. Słuchacze Studium Policealnego dla Dorosłych w CKU kierunków: ekonomicznych, administracyjnych, informatycznych, logistycznych mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmie symulacyjnej pracując w poszczególnych jej działach: sekretariacie dziale kadr, marketingu i reklamy, handlowym, oraz finansowo- księgowym. Zajęcia w firmie symulacyjnej trwają 1 semestr, odbywają się w grupie liczącej nie więcej niż 14 osób, 5 razy w tygodniu. Harmonogram zajęć w pracowni jest uzgadniany ze słuchaczami oraz dostosowany do ich możliwości, ponieważ często są to osoby pracujące zawodowo, mające obowiązki rodzinne itp. Po ukończeniu praktyki słuchacze otrzymują certyfikat nabycia umiejętności praktycznych w firmie symulacyjnej.

6 CERTYFIKAT WZÓR NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W FIRMIE SYMULACYJNEJ…………………… imię (imiona) nazwisko urodzon..... dnia r. w ukończył.... praktykę zawodową i uzyskał.... umiejętności praktyczne zgodne z programem nauczania dla zawodu Słuchacz ukończył.... zajęcia edukacyjne z wynikiem dnia r. (miejscowość) Nr Kierownik Firmy Symulacyjnej Pieczęć szkoły Dyrektor Szkoły (imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) (podpis) Firma Symulacyjna ……………………………. zrzeszona jest w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM, która jest członkiem EUROPEN-Pen International

7 FIRMA SYMULACYJNA KOLMET Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą: sprzedaż materiałów budowlanych, świadczenie usług remontowo-budowlanych oraz obrót surowcami wtórnymi. REGON: NIP: Nr konta: Bank Polski S.A

8 Firma Symulacyjna KOLMET Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. zarejestrowana jest od 1999 r. w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze, będącej częścią międzynarodowej sieci firm symulacyjnych EUROPEN z siedzibą w Essen. Firma symulacyjna KOLMET utrzymuje stałe kontakty handlowe z firmami symulacyjnymi krajowymi i zagranicznymi. Firma symulacyjna KOLMET uczestniczy w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych.

9 FIRMA SYMULACYJNA Biuro Podróży CLASSTOUR Sp. z o.o. Firma powstała w CKU w 1999 i funkcjonowała do roku Firma Symulacyjna CLASSTOUR prowadzona była przez słuchaczy Studium Policealnego Dla Dorosłych w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego. Obecnie czasowo zawieszona ze względu na brak słuchaczy w tym zawodzie.

10 Wyposażenie Pracowni Symulacyjnej CKU W nowocześnie wyposażonej Pracowni Symulacyjnej CKU słuchacze prowadzą Firmę Symulacyjną Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. Pracownia podzielona jest na trzy części, zajmuje powierzchnię ok.250m2, posiada aneks kuchenny, toalety. Wyposażona jest w sprzęt komputerowy - 24 stanowiska, laptop, tablicę multimedialną, projektor multimedialny, trzy drukarki, cyfrowy aparat fotograficzny. Posiada urządzenia administracyjno-biurowe np. kserokopiarkę, telefon, fax., bindownicę, laminator, gilotynę niszczarkę, kasę fiskalną. Oprogramowanie Microsoft Windows XP, programy finansowo- księgowe: INSERT, SYMFONIA i OPTIMA.

11 Pracownia Symulacyjna CKU

12

13

14

15 Cele i zadania firmy symulacyjnej Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne. Zadania firmy symulacyjnej: opanowanie przez słuchaczy wiadomości i umiejętności praktycznych w wybranych zawodach, nabycie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, przygotowanie słuchaczy do wejścia na rynek pracy, przygotowanie słuchaczy do egzaminu z przygotowania zawodowego.

16 Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOLMET Sp. z o.o. jest zrzeszona w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze. Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM została powołana do życia roku. Obecnie zrzesza 31 firm symulacyjnych z całej Polski, a kolejnych 10 przygotowuje się do rejestracji.

17 Siedzibą Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. W ramach centrali utworzono następujące instytucje symulacyjne i świadczone są usługi wynikające z zadań tych instytucji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Statystyczny Urząd Skarbowy Kasa Chorych Urząd Celny Poczta Bank Sąd

18 Zadania realizowane przez Centralę CENSYM : współpraca z centralami innych państw szkolenie kadr dla firm symulacyjnych doradztwo w zakresie współpracy z innymi firmami w kraju i za granicą działalność wydawniczo - reklamowa w zakresie funkcjonowania pracowni symulacyjnych w Polsce wymianę praktykantów organizowanie targów firm symulacyjnych koordynacja w zakresie wymiany doświadczeń w skali kraju

19 Centrala narodowa CENSYM jest jedynym reprezentantem polskich firm symulacyjnych zrzeszonych w sieci na arenie międzynarodowej. Członkostwo w Międzynarodowej Sieci Firm Symulacyjnych EUROPEN daje Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych prawo do: korzystania z doradztwa i doświadczeń oraz koordynacji współpracy central zrzeszonych w EUROPEN; wymiany doświadczeń; uczestniczenia w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych; nawiązania współpracy z Centralami innych krajów zrzeszonymi w międzynarodowej sieci firm symulacyjnych; korzystania z doradztwa w zakresie działalności firm symulacyjnych; wymiany uczniów i słuchaczy (praktyki w firmach krajowych i zagranicznych).

20 W dniach roku odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze konferencja zorganizowana z okazji XV-lecia Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM.

21 Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych są organizowane przez PCFS CENSYM Targi są miejscem rzeczywistego spotkania firm symulacyjnych krajowych i zagranicznych.Młodzież reprezentująca swoje firmy nawiązuje współpracę z innymi firmami podpisując umowy handlowe, składając zamówienia, dokonując transakcji kupna- sprzedaży towarów i usług. Zaangażowanie wszystkich jest duże, młodzi ludzie starają się jak najlepiej prezentować swoje firmy. Przechodząc między stoiskami można słyszeć negocjacje handlowe nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Dobra znajomość języków obcych pozwalała na nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi i zawarcie kontraktów handlowych. W sposób innowacyjny zdobyta wiedza przez słuchaczy podczas targów zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej.

22 Słuchacze CKU w VI Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

23 Stoisko Firmy Symulacyjnej CLASSTOUR na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

24 Stoisko handlowe Firmy Symulacyjnej KOLMET na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych

25 Praktyka zawodowa w firmie symulacyjnej Głównym celem tej formy szkolenia jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Właściwy wybór, przebieg i organizacja praktyk stanowi zatem ważne źródło pogłębienia wiedzy i umiejętności oraz stanowi istotny element przygotowania do pracy zawodowej.

26 Kompetencje zdobywane w firmie symulacyjnej Kategorie kompetencji: Kompetencje zawodowe: zawodowe umiejętności praktyczne; znajomość nowoczesnych technologii w danym zawodzie; połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką dotycząca danego zawodu; umiejętność myślenia analitycznego; świadomość BHP. Kompetencje poznawcze: motywacja do doskonalenia posiadanych i zdobywania nowych umiejętności, motywacja do zdobywania nowej wiedzy. Kompetencje osobowościowe : kreatywność; asertywność; mobilność; sumienność; cierpliwość; lojalność ; uczciwość; pracowitość; komunikatywność; umiejętność pracy w zespole.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FIRMA SYMULACYJNA KOLMET Sp. z o.o. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom tel. (32)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google