Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacja ANALITYK – wersja Demo OnLine W wersji demo będzie interesowała nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzedaż wg Odbiorców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacja ANALITYK – wersja Demo OnLine W wersji demo będzie interesowała nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzedaż wg Odbiorców,"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacja ANALITYK – wersja Demo OnLine W wersji demo będzie interesowała nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzedaż wg Odbiorców, na podstawie tego Raportu zapoznamy się z funkcjonowaniem aplikacji raportującej Analityk W tym celu klikamy w Menu po lewej stronie na obrazek oznaczony NA, lista rozwinie się, a my wybieramy podkategorię Odbiorca,a następnie Sprzedaż wg Odbiorców

2 Sprzedaż wg Odbiorców Po ustawieniu filtrów w górnym panelu, klikamy przycisk Wykonaj by wygenerować raport. Gotowy Raport pokaże nam się w środkowej części okna, pod górnym panelem filtrów. Natomiast w tzw. stopce(dolny panel okna), możemy korzystać z dodatkowych funkcjonalności, już po wygenerowaniu raportu. Są to m.in. Wydruk, Excel-zapis do formatu.xls, Wykres-wizualizacja danych

3 Omówienie Filtrów – Filtr Odbiorca Omawiany Filtr – Odbiorca, pozwala na wybranie konkretnego odbiorcy z listy. W tym celu należy kliknąć na pasek(obok napisu Odbiorca), rozwinie się lista dostępnych odbiorców. Jeśli chcemy, aby filtr nie zadziałał( tzn będą uwzględnieni wszyscy odbiorcy), ustawmy Filtr na pozycji WSZYSTKO

4 Omówienie Filtrów – Filtr sortuj Filtr sortuj, możemy ustawić na pozycjach, które zobaczymy na liście rozwijanej, po kliknięciu na pasek filtru( po prawej stronie napisu sortuj) Ustawiamy wybraną wartość i przechodzimy do następnego Filtru

5 Omówienie Filtrów – Filtr sposób Filtr sposób określa sposób sortowania. Odpowiednio : malejąco, rosnąco

6 Omówienie Filtrów – Filtr rok Filtr rok pokazuje nam dostępne lata, które możemy wybrać. Zależy to od zakresu danych jakimi dysponujemy w Hurtowni Danych. W omawianym DEMO, jest to tylko jeden rok: 2005

7 Omówienie Filtrów – Filtr miesiąc Analogicznie do filtru rok. Wyświetląją się dostępne w Hurtowni Danych miesiące.

8 Omówienie Filtrów – Filtr Symbol Filtr Symbol określa symbol/id Odbiorcy. Gdy omawiany wcześniej filtr Odbiorca będzie ustawiony na pozycji Wszystko, możemy wpisywać w filtr Symbol cyfry, określające symbol odbiorcy. W ten sposób, gdy pamiętamy choćby pierwsze cyfry symbolu odbiorcy, wyszukiwanie konkretnego odbiorcy po tym polu staje się łatwiejsze

9 Omówienie Filtrów – Filtr Nazwa Filtr Nazwa określa nazwę Odbiorcy. Można wpisywać kawałki nazw.Filytr działa na zasadzie Pole NazwaOdbiorcy zawiera tresc filtru. Istotnym znakiem, który możemy wykorzystać w tego typu filtrach jest znak procentu %. Oznacza on dowolny ciąg znaków. Przykład filtru: przedsiębiorstwo%handlowe. Wyświetli wszystkie nazwy, które zaczynają się na słowie przedsiębiorstwo, kończą na słowie handlowe. Pomiędzy tymi słowami, mogą występować dowolne znaki. Czyli np. nazwa przedsiębiorstwo usługowo- handlowe zostanie odnaleziona.

10 Omówienie Filtrów – Filtr Miasto Filtr Miasto określa miasto Odbiorcy. Można wpisywać niepełne ciągi znaków definiujące miasto: np. gd co oznacza, że filr uwzględni wszystkie Odbiorców pochodzących z miast, których nazwy zaczynają się od liter gd

11 Omówienie Filtrów – Filtr Handlowiec Filtr Handlowiec określa przedstawiciela handlowego, którym z reguły przypisani są konkretne grupy odbiorców. W ten sposób, możemy uzyskać raport uwzględniający tylko odbiorców konkretnego Handlowca. Filtr domyślnie nie jest ustawiony (jest ustawiony na pustej pozycji. Znaczy to, że filtr jest neutralny.

12 Omówienie Filtrów – Filtr Grupa Filtr Grupa, określa grupę asortymentową. W ten sposób łatwo, możemy wygenerować raport pokazujący obroty odbiorców, ale tylko z wybranej grupy towarowej.

13 Omówienie Filtrów – Filtr Waluta Filtr Waluta określa walute, w której przeprowadzane są transakcje z odbiorcami. Filtr ustawiony na wszystko jest najbezpiecznieszy, ponieważ sprowadza wszystkie wartości do PLN. Jest najbardziej miarodajny.

14 Omówienie Filtrów – Filtr Faktury Filtr Faktury, określa, które faktury sprzedaży będą brane pod uwagę. Czy będą to wszystkie faktury czy np. tylko zatwierdzone.

15 Omówienie Filtrów – Filtr Oddział Filtr Oddział, określa oddział firmy, który będzie poddany analizie.

16 Wygenerowanie Raportu – przycisk WYKONAJ Przycisk Wykonaj (po prawej stronie), spowoduje wygenerowaniu Raportu na podst. Wcześniej ustawionych filtrów. Jeśli tak jak na poniższym przykładzie, wyświetli nam się pusta tabelka, należy przyjrzeć się Filtrom, ewentualnie poprawić je, następnie ponownie kliknąc Wykonaj. Proszę zauważyć, że raz ustawione filtry pozostają na sowich pozycjach, więc wystarczy ewentualna modyfikacja i ponowne użycie Wykonaj, a raport będzie już odświeżony. I tak poniżej należy poprawić pierwszy filtr Odbiorca, ustawić go na pozycje Wszystko. Dlaczego?..Ponieważ akurat w wybranym okresie 01/2005 nie było obrotów z odbiorcą M&H Transport

17 Wykonaj – poprawiony filtr Odbiorca Poprawiamy filtr Odbiorca, ustawiamy go na pozycję WSZYSTKO, następnie klikamy przycisk Wykonaj. Tym razem uzyskujemy dane.

18 Omówienie Filtrów – Filtr data1,data2 Filtr data1, data2, pozwala nam na zawężenie okresu w obrębie wybranego miesiąca. Aby filtr ten był aktywny, należy zaznaczyć checkbboxa (kwadracik) – uwzględniaj, następnie kliknąć Wykonaj- UwzględniajZakresDat

19 Omówienie Panelu dolnego – Stopka Już po wygenerowaniu odpowiedniego raportu możemy skorzystać z dodatkowych funkcjonalności. -Wydruk – formatka gotowa do wydruku(następnie warto skorzytać z opcji przeglądarki Plik->podgląd wydruku by dopasować skalę i określić np. układ strony -Excel – zapis do formatu excela -Wykres – wizualizacja /4 typy wykresu: słupkowy1,słupkowy2,liniowy,kołowy

20 Raport – Ukrywanie Kolumn W celu ukrycia kolumn, zaznaczamy (w poniżej pokazany sposób) wybrane kolumny, następnie klikamy przycisk ukryj. Oto rezultat: ukryte kolumny: Info,Nazwa,Kws Aby powrócić do stanu pierwotnego, kliknijmy ponownie Ukryj

21 Drill down czyli Drążenie informacji Jeśli w kolumnach wartości podkreślone są niebieską linią (stanowią link), stanowi to dla nas informację, że można zgłębić raport klikając na interesujące nas pole. I tak w tym przypadku klikniemy na link Towary, co pozwoli zobaczyć nam jakie Towary sprzedaliśmy wybranemu Odbiorcy. Oto rezultat:

22 Drill Down – Faktury Oto rezultat:

23 Zapraszamy do dalszej owocnej Samodzielnej pracy z aplikacją ANALITYK. www.sysinfor.pl analityk@sysinfor.pl


Pobierz ppt "Aplikacja ANALITYK – wersja Demo OnLine W wersji demo będzie interesowała nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzedaż wg Odbiorców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google