Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Support.ebsco.com Lista wyników EBSCOhost Przewodnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Support.ebsco.com Lista wyników EBSCOhost Przewodnik."— Zapis prezentacji:

1 support.ebsco.com Lista wyników EBSCOhost Przewodnik

2 Witamy w przewodniku EBSCOhost dotyczącym listy wyników. Przyjrzymy się w nim opcjom dostępnym po wyświetleniu listy wyników w EBSCOhost, takim jak zawężanie wyników za pomocą ograniczeń oraz grup tematycznych.

3 Ogranicz wyniki do pełnego tekstu lub czasopism naukowych (recenzowanych) bądź zmień zakres chronologiczny swoich wyników za pomocą suwaka daty. Kliknij Aktualizuj w celu odświeżenia listy wyników. Aby wyświetlić cała listę dostępnych ograniczeń, kliknij link Pokaż więcej.

4 W zależności od przeszukiwanej bazy danych wyświetlona może zostać opcja ograniczenia wyszukiwania do konkretnej nazwy publikacji lub do wyników opublikowanych w określonym przedziale dat. Po wybraniu ograniczeń kliknij Wyszukaj.

5 Po przeprowadzeniu wyszukiwania lista wyników zawiera domyślnie wszystkie wyniki. Aby wyświetlić wyniki z określonego źródła, wybierz pola wyboru dla żądanych rodzajów źródeł i kliknij Update (Aktualizuj). Dostępne rodzaje źródeł mogą obejmować czasopisma naukowe, magazyny lub książki/monografie. Zauważ, że gdy dokonujesz wyboru rodzajów źródeł (lub grup tematycznych), pozostała część ekranu pozostaje wyszarzona do momentu, gdy podejmiesz decyzję i klikniesz Update (Aktualizuj).

6 Użyj grup tematycznych do dalszego zawężenia wyników zaznaczając po lewej stronie pola wyboru dla wybranych terminów i klikając Update (Aktualizuj). W zależności od przeszukiwanych baz danych wyniki mogą zostać zgrupowane według tematów, haseł tezaurusa, autorów, nazw przedsiębiorstw lub publikacji. Zauważ, że za jednym razem możesz wybrać terminy i aktualizować listę wyników tylko dla jednej grupy.

7 Gdy zawężasz wyniki wyszukiwania za pomocą ograniczeń, rodzajów źródeł i grup, każda pozycja z listy dodawana jest do panelu (Bread Box) znajdującego się na szczycie kolumny po lewej stronie. Kliknięcie linku hasła przedmiotowego w tym panelu uruchamia wyszukiwanie tylko dla tego hasła. Kliknięcie ikony usuwa to hasło z panelu i powoduje odświeżenie wyników wyszukiwania.

8 Wyświetl Szczegółowy opis artykułu trzymając kursor myszy na ikonie szkła powiększającego znajdującej się obok tytułu artykułu. Opis ten obejmuje część abstraktu artykułu oraz zawiera ikony pełnego tekstu, gdy jest on dostępny.

9 Kliknij link Dodaj do foldera, aby dodać artykuły do foldera sesji. W tym folderze zapisywać można pozycje podczas pojedynczej sesji wyszukiwania. Możesz również zalogować się do swojego osobistego foldera My EBSCOhost, klikając link Zarejestruj się znajdujący się na górze ekranu, aby na stałe zapisać swoje wyniki.

10 Jeśli istnieją obrazy powiązane z artykułami na Twojej liście wyników, możesz wyświetlić ich podgląd po prostu przytrzymując kursor myszy na miniaturze obrazu. Spowoduje to wyświetlenie obrazu na ekranie.

11 Historię wyszukiwania dla bieżącej sesji można wyświetlić klikając link Historia wyszukiwania pod polem Wyszukaj. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Użycie funkcji historii wyszukiwania na stronie Działu Wsparcia EBSCO.

12 Możesz posortować listę wyników według daty, źródła, autora lub trafności, używając listy rozwijanej nad listą wyników. Jeśli sortujesz swoje wyniki według trafności, to do każdego artykułu dodany zostanie pasek wskazujący stopień trafności, znajdujący się obok linku Dodaj do foldera.

13 Menu rozwijane Page Options (Opcje strony) pozwala ustawić format wyników, włączyć lub wyłączyć szybki podgląd obrazu, ustawić liczbę wyników na stronę oraz wybrać preferowany układ strony.

14 Aby umieścić link do wyszukiwania w swoim folderze osobistym, kliknij Alert/Zapis/Współdzielenie. Z wyświetlonego menu wybierz Dodaj wyszukiwanie do foldera. W tym menu możesz również dodać wszystkie wyświetlane wyniki do foldera, skorzystać z opcji E-mail Alert (Wyślij alert e-mailem), skopiować stały link (Permalink) do swojego wyszukiwania lub kliknąć opcję Bookmark (Zakładka), by dodać artykuł do ulubionych w swojej przeglądarce lub udostępnić go za pomocą takich portali jak Facebook, Twitter czy Del.icio.us.

15 Podczas sesji kolumny po obu stronach listy wyników można zwijać lub rozwijać. Aby zwinąć lub rozwinąć kolumnę, kliknij strzałkę na szczycie kolumny.

16 Kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.

17 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO http://support.ebsco.com


Pobierz ppt "Support.ebsco.com Lista wyników EBSCOhost Przewodnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google