Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modular Training European Dynamic SalesMan. 2CZ/03/B/F/PP/168008 Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Treść projektu nie odzwierciedla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modular Training European Dynamic SalesMan. 2CZ/03/B/F/PP/168008 Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Treść projektu nie odzwierciedla."— Zapis prezentacji:

1 Modular Training European Dynamic SalesMan

2 2CZ/03/B/F/PP/168008 Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Treść projektu nie odzwierciedla stanowiska Wspólnoty Europejskiej oraz Biura Krajowego i w związku z tym nie pociąga za sobą ich odpowiedzialności w tym zakresie European Dynamic Salesman

3 3CZ/03/B/F/PP/168008 Niniejszy projekt został zatwierdzony przez Komisję Europejską i będzie finansowany z budżetu Wspólnoty w ramach realizacji drugiego etapu programu Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci to program Unii Europejskiej, który jest związany z rozwojem szkolenia zawodowego w krajach europejskich European Dynamic Salesman i program Leonardo da Vinci

4 4CZ/03/B/F/PP/168008 DC Vision, s.r.o. (CZ) www.dcvision.cz Organizator projektu

5 5CZ/03/B/F/PP/168008 Partnerzy projektu Econsult GmbH; www.econsult.at Labour Pool Ostrava, Karviná; www.labourpool.cz Technical University Brno; www.fbm.vutbr.cz ED-LAB; www.ed-lab.net Door Training; www.door.com.pl Nehem International BV; www.nehemint.nl Match BV; www.match-bv.nl Excellent Training; www.ext.sk

6 6CZ/03/B/F/PP/168008 Rozwój aplikacji do e-lerningu w ramach Intranetu. Prace są związane z rozwojem interaktywnych szkoleń z marketingu i sprzedaży dla małych i średnich firm Rozwój wiedzy marketingowej i sprzedażowej w małych i średnich firmach oraz zwiększenie ich konkurencyjności na globalnym rynku Rozwój wiedzy marketingowej i sprzedażowej absolwentów oraz studentów w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw Szczególowe cele projektu

7 7CZ/03/B/F/PP/168008 Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji młodych pracowników, zwłaszcza osób przechodzących wstępne szkolenie zawodowe Podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępu do kolejnych etapów szkoleń zawodowych doskonalących umiejętności oraz kompetencje Zadania realizowanego progamu

8 8CZ/03/B/F/PP/168008 Opracowanie nowej metody szkoleniowej w zakresie marketingu i efektywności sprzedaży Opracowanie nowych metod i form nauki oraz nauczania podstawowych umiejętności w ramach szkoleń zawodowych i edukacyjnych Priorytety realizowanego progamu

9 9CZ/03/B/F/PP/168008 Sieć Partnerów Biznesowych Regionalne Agencje Rozwoju Regionalne Agencje Doradcze i Informacyjne Izby Gospodarcze Centra Rozwoju Biznesu Szkoły, Uniwersytety, Firmy Szkoleniowe Biura Pracy, Regionalne Urzędy Państwowe Właściciele Małych i Średnich przedsiębiorstw Grupa docelowa

10 10CZ/03/B/F/PP/168008 Kierownicy oraz menedżerowie sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw Absolwenci, bezrobotni, którzy biorą udział w kursach dotyczących nowych kwalifikacji, studenci Trenerzy i wykładowcy specjalistycznych szkół i firm szkoleniowych (Train the Trainers) Potencjalni odbiorcy wyników projektu

11 11CZ/03/B/F/PP/168008 EDS Aplikacja intranetowa Podręcznik użytkownika (3 moduły) Testy wiedzy Zatwierdzone materiały dla trenera Podręczniki (3 moduły) Prezentacje na DVD, CD ROM-ach i wideo Strona internetowa: www.dynamicsalesman.com Wyniki projektu

12 12CZ/03/B/F/PP/168008 Struktura aplikacji intranetowej EDS01 Formułowanie strategii EDS01 Przywództwo i założenia wstępne – wdrożenie strategii EDS01 Przełożenie strategii na działania (BSC) EDS03 Telemarketing EDS03 Techniki sprzedaży profesjonalnej EDS03 Planowanie sprzedaży EDS03 Narzędzia operacyjne EDS02 Marketing i sprzedaż – poziom taktyczny EDS01 Marketing i sprzedaż – poziom strategii EDS03 Zarządzanie kontaktami z Klientem EDS02 Zarządzanie sprzedażą EDS02 Zarządzanie kluczowymi Klientami EDS02 Platforma marketingowa EDS European Dynamic Salesman

13 13CZ/03/B/F/PP/168008 1 moduł: Strategiczny marketing i sprzedaż 2 moduł: Taktyczny marketing i sprzedaż 3 moduł: Narzędzia operacyjne Każdy podręcznik opisuje trzy-dniowy moduł szkoleniowy programu EDS Każdy podręcznik obejmować będzie 70 – 80 stron (+ załączniki) Podręczniki użytkownika

14 14CZ/03/B/F/PP/168008 Ostateczny kwestionariusz oceniający wiedzę w określonym module Każda ankieta zawiera: 20 pytań oraz 4 możliwe odpowiedzi na każde pytanie Objętość ankiety: 5 stron + strona tytułowa (łącznie 6 stron) Testy wiedzy

15 15CZ/03/B/F/PP/168008 1 moduł: Strategiczny marketing i sprzedaż 2 moduł: Taktyczny marketing i sprzedaż 3 moduł: Narzędzia operacyjne Opisy procedur oraz treści szkoleniowych i narzędzi, które podnoszą interaktywność szkolenia Każdy podręcznik powinien mieć 400 – 500 stron (+ załączniki) Do podręcznika zostanie dołączony CD ROM z aplikacją intranetową oraz slajdami prezentacji Zatwierdzone materialy dle trenera Podreczniki

16 16CZ/03/B/F/PP/168008 Krótka wersja promocyjna: 3 do 5 minut Prezentacja narzędzi i metod dydaktycznych na kasecie wideo Treść dłuższej prezentacji: prezentacja modułów produktowych oraz metod dydaktycznych. Długość od 6 do 10 minut Prezentacje DVD, CD ROM i wideo

17 17CZ/03/B/F/PP/168008 www.dynamicsalesman.com Cel: propagowanie informacji o projekcie (dotarcie z informacją o efektach projektu do jak największej grupy użytkowników) w 6 języków (EN, DE, CZ, SK, NL, PL) Strona internetowa

18 18CZ/03/B/F/PP/168008 Wyniku projektu zostanie opracowana nowa szkoleniowa aplikacja intranetowa dla małych i średnich firm. Aplikacja będzie dotyczyć marketingu i zarządzania efektywnością sprzedaży Projekt przyczyni się do podniesienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Projekt podniesie konkurencyjność absolwentów uczelni na rynku pracy Efekty projektu


Pobierz ppt "Modular Training European Dynamic SalesMan. 2CZ/03/B/F/PP/168008 Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Treść projektu nie odzwierciedla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google