Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Teorie naukowe (psychologia, socjologia, ekonomia) a konsumenckie badania rynkowe. Czy wiedza naukowa pozwala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Teorie naukowe (psychologia, socjologia, ekonomia) a konsumenckie badania rynkowe. Czy wiedza naukowa pozwala."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Teorie naukowe (psychologia, socjologia, ekonomia) a konsumenckie badania rynkowe. Czy wiedza naukowa pozwala lepiej rozumieć zachowania konsumentów? Co nowego w nauce? Czy zachowania konsumentów pozwalają lepiej rozumieć teorie naukowe? Co nowego na rynku? B adania rynkowe są tym dla nauk społecznych czym medycyna dla biologii

2 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych KONSUMENT Kim jest? Indywiduum a rola społeczna. Struktura potrzeb czy dynamiczny proces. Autokreacja RYNEK Czym jest? Instytucja społeczna a konstrukt poznawczy Mechanizmy uczenia się Adaptacja DECYZJE. Uwarunkowania i ograniczenia decyzji indywidualnych. Model racjonalności konsumenta: między autokreacją a adaptacją Co robi?

3 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych POMIAR Rzetelne informacje o faktach, metodyczne obserwacje rzeczywistości MODEL Maksymalnie oszczędny opis relacji między obserwacjami TEORIA Zasady, reguły, prawa wyjaśniające opisane relacje między obserwacjami Metodologia pomiaru Czy mierzymy to, co chcemy mierzyć? Poprawność konstrukcji narzędzi Minimalizacja błędów pomiaru Stabilność i odtwarzalność pomiarów Metody analizy danych Czy dane spełniają założenia modelu? Eksploracja vs. konfirmacja Wnioskowanie model standardowy racjonalnego konsumenta Obserwacja – realizm Opis – oszczędność Wyjaśnienie – koherencja

4 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych POMIARMODELTEORIA model standardowy racjonalnego konsumenta Konsumenckie badania rynkowe Konsument Konsument – osoba, która: 1)pragnąc zaspokoić potrzebę; 2)dokonuje wyboru spośród dostępnych opcji zgodnie z własnymi preferencjami, 3)dąży do osiągnięcia maksimum satysfakcji i 4)z własnej kieszeni płaci za konsumowane dobro. 1)Czego i jak silnie pragną konsumenci (potrzeby); 2)Jaką mają wiedzę, oczekiwania, preferencje i co wpływa na decyzje zakupu (preferencje i wybór); 3)Czy są w pełni usatysfakcjonowani (satysfakcja); 4)Czy i jaką cenę skłonni są zapłacić za oferowany produkt, usługę? Problemy marketingowe 1)Innowacja (oferta) 2)Segmentacja (adres) 3)Komunikacja (przekaz) Funkcja celu działalności ekonomicznej

5 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych KONSUMENT I) KONSUMENT – to ROLA SPOŁECZNA (klient, petent, pacjent) jaką gra jednostka w procesach rynkowej i pozarynkowej dystrybucji dóbr rzadkich. Konsumpcja to wyrażanie różnic społecznych wynikających z: - różnic statusu społecznego, pozycji społecznej; - cyklu życiowego i związanych z nim dylematów; - konkurencyjnego charakteru konsumpcji dóbr prywatnych.

6 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Potrzeby konsumentów nie są sztywną hierarchią, ale dynamiczną konstrukcją wynikającą z procesów: a)permanentnie dokonywanych porównań społecznych z innymi członkami grup społecznych; wysubtelnienie znaczników klas społecznych; [zazdrość, upośledzenie, sprawiedliwość, tożsamość] b)pragnienia zachowania status quo, gdy zajmuje się satysfakcjonującą pozycję społeczną i dążenia do polepszenia pozycji, gdy jest się poniżej oczekiwań; [ubezpieczenia i hazard] c)ciągłej obserwacji zachowania innych oraz obserwacji przez innych członków grupy społecznej – naśladowanie i przyjmowanie roli modela; [naśladowanie, konformizm, moda] d)konieczności kompromisów między własnymi dążeniami a potrzebami innych członków grup (partnerów, dzieci); [egoizm, altruizm] e)procesów komunikacji z dostawcami dóbr, w której muszą być spełnione roszczenia do uzyskiwania prawdziwych informacji o produkcie, zgodności z normatywnym kontekstem kulturowym określającym co komu przystoi, aby móc wyrazić swą wartość, którą inni uszanują (jesteś tego wart(a)) [komunikacja, zaufanie, godność]

7 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych RYNEK II) RYNEK to nie zbiór obiektywnie dostępnych opcji - to: INSTYTUCJA SPOŁECZNA regulująca proces wymiany dokonywanej poprzez transakcje przy pewnych kosztach transakcyjnych i ograniczonych zasobach; procesach inflacyjnych, w odniesieniu do racjonalnych oczekiwań, (nie)równowaga; KONSTRUKT MENTALNY oparty na wiedzy o produktach, markach, ich substytutach, afektach związanych z używaniem produktów – konstrukt w ramach którego konsumenci dokonują względnie stabilnych wyborów. Konsumenci na ogół nie mają zaufania do własnych sądów Konsumenci na ogół nie mają zaufania do własnych sądów. Stąd tak intensywnie wymieniają informacje o produktach, pilnie nasłuchują opinii ekspertów, korzystają z usług doradców, śledzą zachowania autorytetów, oglądają reklamy, obserwują zachowania przyjaciół i sąsiadów Fundamentalne znaczenie komunikacji: koherencja i wiarygodność komunikatu redukuje niepewność

8 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Zachowania konsumenta na rynku mają charakter adaptatywny, w którym zasadniczą rolę odrywają dwa wymiary: Ryzyko (obawa-unikanie) 1)Czy produkt nie jest zbyt drogi? (przepłacę) 2)Czy przyniesie mi on tyle satysfakcji, ile się po nim spodziewam? (rozczaruje się) 3)Czy jest bezpieczny? (otruję się) 4)Co o mnie pomyślą inni? (bezguście) Implikacja (nadzieja-dążenie) 1)Wysoka cena produktu gwarantuje dobrą jakość 2)Upragniony rezultat gwarantowany 3)Produkt jest pozytywnie oceniany przez osoby znaczące 4)Mogę uchodzić za kompetentnego konsumenta Fundamentalna funkcja komunikacji: zaufanie i lojalność

9 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych DECYZJE III) DECYZJE konsumentów nie tylko podlegają ograniczeniom ekonomicznym (zasoby finansowe), ale również ograniczeniom: a) KULTUROWYM – związanymi z normami kulturowymi; postawami aspiracyjnymi; standardami oceny wartości; stylem życia oraz zmieniającą się modą. b) PSYCHOLOGICZNYM – zdolnością do pozyskiwania informacji, jej zapamiętywania, rozumienia i przetwarzania; zdolnością do porównywania produktów w wielowymiarowej przestrzeni atrybutów; odmiennością reakcji na potencjalne koszty i korzyści; reakcją na nowe propozycje; stylem reprezentacji celu działania (zaangażowanie); wrażliwością na zmiany parametrów. c) SPOŁECZNYM – konsumenci nie są społecznymi izolatami; w swych decyzjach muszą liczyć się z potrzebami i opiniami partnerów, dzieci. Zachowania konsumentów są w dużej mierze efektem społecznych procesów decyzyjnych (negocjacji i kompromisów) zachodzących w grupach społecznych (gospodarstwach domowych). Rozumieć zachowania konsumenta, to wiedzieć, w ramach jakich ograniczeń funkcjonuje

10 Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Model racjonalnego konsumenta 1)Złożoność i różnorodność oferty (nieporównywalność); koszty samodzielnego podejmowania decyzji; 2)Ogólny wzrost bogactwa (malejąca użyteczność pieniądza); 3)Osłabienie motywu oszczędzania na czarną godzinę; 4)Systemy kredytowe – osłabienie ograniczenia budżetowego; 5)Karty płatnicze – abstrakcja pieniądza; 6)Programy lojalnościowe. 1)Coraz większa wiedza związana z rosnącym dostępem do informacji (artykuły prasowe, testy porównawcze, zwiększająca się penetracja kategorii produktów, organizacje konsumenckie); 2)Upowszechnienie sondaży, badań konsumenckich, mediów oraz technik ciągłego monitorowania rzeczywistych zachowań – produkcja informacji – informacja jest coraz dokładniejsza i coraz szybciej dostarczana opinii publicznej; 3)Zwiększa się autonomia jednostki względem wielu reguł społecznych reglamentujących konsumpcję; technologia innowacji tanieje i produkty są dostępne w większej różnorodności przy względnie mniejszym zróżnicowaniu jakościowym; 4)Upowszechnia się system wartości opartych na zasadzie zrobienia sobie przyjemności – a więc satysfakcja indywidualna staje się kryterium wyborów (egoistycznych lub altruistycznych) przeciw: za: Ad1. Racjonalność ekspertów, zaufanie społeczne; Ad2. Ekspansja mechanizmów rynkowych; Ad3. Rynek ubezpieczeń, fundusze emerytalne Ad4, 5, 6 – paradoksy klasycznego modelu racjonalności – uogólnienie modelu racjonalności (teoria prospektów A. Tverskiego i D. Kahnemana) Społeczeństwo globalne rozpada się na małe plemiona (segmenty) różniące się treścią kultury, ale nie racjonalnością zachowań indywidualnych i społecznych


Pobierz ppt "Wiedza naukowa w praktyce badań rynkowych Teorie naukowe (psychologia, socjologia, ekonomia) a konsumenckie badania rynkowe. Czy wiedza naukowa pozwala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google