Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maszyny proste i ich wykorzystanie w życiu codziennym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maszyny proste i ich wykorzystanie w życiu codziennym"— Zapis prezentacji:

1 Maszyny proste i ich wykorzystanie w życiu codziennym
WebQuest dla uczniów klasy drugiej gimnazjum

2 Wprowadzenie Ludzie od niepamiętnych czasów wznosili niezwykłe budowle i pomagali sobie w pracy wykorzystując różnego rodzaju proste urządzenia, zwane dzisiaj maszynami prostymi. Niniejszy WebQuest pomoże Wam zapoznać się z różnymi rodzajami maszyn prostych, rozpoznawać maszyny proste wokół nas i używać ich w życiu codziennym, aby ułatwiać sobie pracę.

3 Zadanie Waszym zadaniem jest
zapoznanie się z zasobami internetowymi na temat maszyn prostych, wykonanie wystawy, przedstawiającej podstawowe rodzaje maszyn prostych, zaproponowanie konkretnych maszyn prostych do wykonywania konkretnych zadań, wykonanie i przedstawienie całej klasie wyników pracy w postaci plakatu oraz prezentacji multimedialnej w programie Power Point. Poniżej znajdziecie szczegółowe opisy jak należy wykonać dane ćwiczenie.

4 Proces Zadanie nr 1. Znajdź w internecie definicję maszyn prostych.
Poszukaj w internecie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są rodzaje maszyn prostych? Jaki jest warunek równowagi dla dźwigni dwustronnej? Wykonaj plakat (brystol, format A1) na którym przedstawisz powyższe informacje.

5 Proces Zadanie nr 2 Znajdź w internecie zdjęcia lub rysunki budowli, które powstały w starożytności (umówmy się, że do roku 400 n.e.), a które musiały powstać przy użyciu maszyn prostych. Zastanów się, jakie maszyny proste użyto do budowania ww budowli. Wymień 4 maszyny proste i podaj konkretnie do czego mogły tam zostać użyte. Znalezione zdjęcia oraz odpowiedzi na powyższe pytania umieść w końcowej prezentacji (slajdy pod tytułem „starożytne budowle”).

6 Proces Zadanie nr 3 Do wymienionych poniżej „przypadków” dopasuj konkretne maszyny proste i podaj na czym polega korzyść z ich użycia: a) chcesz otworzyć puszkę farby (zdjąć wieczko), b) chcesz przesunąć kamień o masie 200 kg, c) chcesz ściągnąć na podłogę ciężką beczkę z platformy ciężarówki, d) chcesz dostarczyć ciężkie wiadro z piaskiem na dach czteropiętro- wego domu, e) chcesz wyciągnąć wiadro z wodą ze studni, f) chcesz rozłupać orzech laskowy. Poszukaj w Internecie zdjęcia (lub rysunki) ilustrujące powyższe przypadki. Znalezione zdjęcia oraz odpowiedzi na powyższe pytania umieść w końcowej prezentacji (slajdy pod tytułem „praktyczne wykorzystanie”).

7 Proces Zadanie nr 4 Zrób wystawę, przedstawiającą podstawowe rodzaje maszyn prostych, ich nazwy oraz ich przykładowe wykorzystania. Do wykonania wystawy użyj przedmiotów, które masz w domu, które mają członkowie Twojej rodziny, Twoi znajomi lub które znajdują się w szkolnej pracowni fizycznej. Wystawę przedstawisz w klasie razem z prezentacją multimedialną.

8 Źródła i zasoby http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyny_proste
podręczniki do fizyki

9 KAŻDY Z WAS BĘDZIE OCENIANY WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH KRYTERIÓW:
Ewaluacja KAŻDY Z WAS BĘDZIE OCENIANY WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH KRYTERIÓW: Oceniana będzie praca indywidualna każdego ucznia, jego wkład w osiągnięcia zespołu, jak również praca całego zespołu oraz produkt końcowy tej pracy. Każdy etap wstępnej oceny podawany będzie w postaci punktów, w końcowej fazie punkty te zostaną zliczone a ich suma zamieniona na konkretną ocenę szkolną według ustalonej punktacji. Poniżej zamieszczone są konkretne wymagania na poszczególne punkty.

10 Ewaluacja Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3
Wykraczające 4 Punkty Zebranie informacji o maszynach prostych i ich uporządkowanie Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość Zebrane wiadomości są podstawowe, występują luki w wiedzy na temat maszyn prostych, wiadomości wstępnie uporządkowane. Zebrano dużo wiadomości, wiadomości zostały uporządkowane, tworzą logiczną całość – podstawy wiedzy o maszynach prostych. Zebrano bardzo wiele różnorodnych informacji często wykraczających poza wymagane minimum. Wiadomości zostały uporządkowane i ułożone w czytelny schemat. 1-4 Zebranie informacji o paru starożytnych budowlach i zastosowaniu przy ich budowie maszyn prostych. Odszukano jedną budowlę i wymieniono jedną maszynę prostą. Odszukano dwie budowle i wymieniono dwie maszyny proste. Odszukano trzy budowle i wymieniono trzy maszyny proste. Odszukano cztery budowle i wymieniono cztery maszyny proste.

11 Ewaluacja Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3
Wykraczające 4 Punkty Przyporządkowanie przypadków. Przyporządkowano tylko niektóre przypadki, mało ilustracji, są błędy. Przyporządkowano większość wymaganych przypadków, dopasowano większość ilustracji, są nieliczne błędy rzeczowe. Przyporządkowano prawie wszystkie wymagane przypadki i uzupełniono ilustracje, występują pojedyncze błędy rzeczowe. Wszystkie przypadki zostały przyporządkowane, wszystkie przypadki zostały zilustrowane, całość bezbłędnie uzupełniona. 1-4 Wykonanie wystawy maszyn prostych. Przedstawiono tylko dwie maszyny proste, są błędy. Przedstawiono trzy lub cztery maszyny proste, nieliczne błędy rzeczowe. Przedstawiono prawie wszystkie maszyny proste, pojedyncze błędy rzeczowe. Wszystkie maszyny proste zostały przedstawione, bez błędów.

12 Ewaluacja Wymagania Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4
Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Zaprojektowanie prezentacji w formacie Power Point. Projekt stron wykonany chaotycznie, zespół nie potrafił wybrać właściwych informacji, zbyt mało. Projekt zawiera minimalną ilość informacji, informacje dobrze dobrane, projekt mało czytelny. Projekt dobry, czytelny tworzy jasno sformułowaną całość. Wszystkie ważne informacje. Projekt bardzo przemyślany, jasny i czytelny; bardzo wiele różnorodnych informacji zobrazowane zdjęciami, schematami itp. 1-4 Wykonanie stron prezentacji. Strony nieciekawe graficznie, błędy stylistyczne, językowe, ortograficzne i merytoryczne. Poprawne graficznie. Nieliczne błędy ortograficzne, merytoryczne, zdjęcia i ryciny. Strony ciekawe graficznie, liczne zdjęcia, ryciny; pojedyncze błędy językowe lub ortograficzne. Strony bardzo ciekawe graficznie, liczne zdjęcia ryciny, brak jakichkolwiek błędów.

13 Ewaluacja Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3
Wykraczające 4 Punkty Przedstawienie i obrona wykonanej pracy. Zespół nie potrafi obronić trafności doboru treści na swoich stronach, wypowiedzi chaotyczne świadczące o brakach w wiadomościach. Zespół nie potrafi obronić wszystkie dobrane wiadomości, wypowiedzi zawierają błędy Zespół potrafił obronić wszystkie zamieszczone treści, wykazał zasadność ich zamieszczenia, w wypowiedziach pojedyncze błędy rzeczowe. Zespół w pełni potrafił obronić zasadność zamieszczenia właśnie takich informacji, wypowiedzi pełne, rzeczowe bez najmniejszych błędów. 1-4

14 Konkluzja Celem tego ćwiczenia było zapoznanie Was z maszynami prostymi. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie temat wzbudził w Was zainteresowanie i zaowocuje samodzielnym poszukiwaniem odpowiedzi na nowe pytania dotyczące maszyn prostych. Mogliście tym sposobem samodzielnie powtórzyć i utrwalić sobie wiadomości o maszynach prostych. Chciałabym, abyście dzięki realizacji tego projektu nie tylko utrwalili informatyczne umiejętności, nabyli więcej doświadczenia w ich stosowaniu, ale również nauczyli się pracy w zespole, wyboru najlepszych pomysłów niezależnie od autorstwa oraz umiejętności wysłuchiwania siebie nawzajem.


Pobierz ppt "Maszyny proste i ich wykorzystanie w życiu codziennym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google