Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ A Wersja Polska Data: [dd.mm.rrrr]; Opracowany przez: [imię i nazwisko/funkcja lidera] Raport o wypadku Komórka org.: Data wypadku:[DD.MM.RRR]; [HH:MM]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ A Wersja Polska Data: [dd.mm.rrrr]; Opracowany przez: [imię i nazwisko/funkcja lidera] Raport o wypadku Komórka org.: Data wypadku:[DD.MM.RRR]; [HH:MM]"— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ A Wersja Polska Data: [dd.mm.rrrr]; Opracowany przez: [imię i nazwisko/funkcja lidera] Raport o wypadku Komórka org.: Data wypadku:[DD.MM.RRR]; [HH:MM] Rodzaj wypadku:[LTI/RW/No LTI] Czynność:[wpisać czynność podczas której zaistniał wypadek] Uraz (rodzaj i miejsce):[wpisać rodzaj urazu] Informacje o poszkodowanym: Nazwisko: Wiek/Staż:[wiek / ilość lat przepracowanych w na stanowisku pracy] Stanowisko: Szkolenia, uprawnienia: Ocena Ryzyka Zawodowego / HIRA [Czy została opracowana HIRA dla czynności związanych z wypadkiem?]

2 28/02/2014 OH&S ArcelorMittal Poland S.A.Confidential1 Schemat organizacyjny [Linia hierarchiczna osób zaangażowanych w wypadek]: [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP [Imię i Nazwisko] [stanowisko w AMP] Poszkodowany Osoba wystawiająca polecenie/zezwolenie pisemne [jeżeli istniała] Osoba nadzorująca prace / Bezpośredni przełożony Świadek/świadkowie wypadku Poszkodowany [Imię i Nazwisko] CEO AMP [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP Linia/linie hierarchiczne uwzględniające osoby poszkodowane Linia/linie hierarchiczne uwzględniające: świadków wypadku, osoby zaangażowane w wypadek [np.. wystawiające: polecenie pisemne/ustne zezwolenie dopuszczenie do wykonania pracy instruktaż przed rozpoczęciem pracy w inny sposób zaangażowane] [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP [bezpośredni przełożony] [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP Świadek [Imię i Nazwisko] [stanowisko] w AMP [Świadek] Legenda:

3 2 Przebieg wydarzeń Oś czasu dd.mm.rrrr gg:mm Należy opisać najważniejsze fakty, decyzje (kto i kiedy je podjął) przed, podczas i po wypadku;

4 3 Zdjęcia lub szkic z wypadku

5 Analiza przyczyn wypadku (1/2) Lista faktów związanych z wypadkiem. Metoda 5M Określić wg zasady: uraz – czynność – rodzaj wypadku Określić wg zasady: uraz – czynność – rodzaj wypadku CZŁOWIEK MASZYNA ŚRODOWISKO PROCES (PROCEDURY) METODA (SPOSÓB PRACY) Dokonać identyfikacji faktów w poniższych aspektach: wiedza w zakresie warunków pracy, instrukcji, procedur, stosowanie się do przepisów i regulacji, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zadań (w tym badania, szkolenia itp.), przygotowanie i doświadczenie w zakresie zadania Dokonać identyfikacji faktów w poniższych aspektach: sprawność maszyn/narzędzi (stan techniczny), sposób zabezpieczenia, wybór narzędzi/maszyn do zadania, przystosowanie narzędzi/maszyn do wykonywanej pracy, wykorzystanie narzędzi/maszyn we właściwy sposób. Dokonać identyfikacji faktów w poniższych aspektach: panujące warunki (widoczność, oświetlenie, hałas, temperatura, zanieczyszczenia itp.), wygląd miejsca (porządek w miejscu pracy), zmiany w otoczeniu /warunkach Dokonać identyfikacji faktów w poniższych aspektach: opisane instrukcje i regulacje, zrozumiałość i kompletność procedur, przestrzeganie procedur, aktualność standardów, szkolenia i instruktaże, nadzór (czy był nadzór, dopuszczenie, kontrola…). Dokonać identyfikacji faktów w poniższych aspektach: sposób wykonywania pracy, sposób komunikacji (przekazywanie) ustaleń, stosowane praktyki (odstępstwa od procedur), sposób ocena ryzyka, używanie narzędzi

6 Analiza przyczyn wypadku (1/2) Lista faktów związanych z wypadkiem. Metoda 5M. – Przykład. Rana cięta dłoni pracownika podczas naprawy kompresora transferkara. CZŁOWIEK MASZYNA ŚRODOWISKO PROCES (PROCEDURY) METODA (SPOSÓB PRACY) Fakt związany z wypadkiem

7 Analiza przyczyn źródłowych wypadku Metoda WHY-WHY Określić wg zasady: uraz – czynność – rodzaj wypadku Określić wg zasady: uraz – czynność – rodzaj wypadku Legenda: Walidacja – to nie jest przyczyna źródłowa. Brak wpływu. Nr działania w planie działań korygujących i zapobiegawczych Bezpośrednia przyczyna wypadku Odp. na pytanie dlaczego Czynnik ludzki – dalsza analiza wg wytycznych Przyczyny źródłowa wypadku Odp. na pytanie dlaczego 12 1 13 Przyczyny źródłowa wypadku [H] Odp. na pytanie dlaczego 4 Przyczyny źródłowa wypadku Odp. na pytanie dlaczego Przyczyny źródłowa wypadku 35 5 Przed przystąpieniem do Why-Why należy dokonać spisania faktów które pomogą w analizie; w raporcie nie należytego umieszczać

8 7 Plan Działań: Działania Korygujące i Zapobiegawcze NrDziałanieOsoba odpowiedzialnaData 1 2 3 4 5 Należy tu również zawrzeć działania dla całego AMP

9 28/02/2014 Confidential 8 Raport zatwierdzony przez: [wpisać kto zatwierdził Raport] Data: [dd.mm.rrrr] CZĘŚĆ B Wersja Polska Podsumowanie zatwierdzonego Raportu o wypadku UWAGA: wypełniane po zatwierdzeniu na MC/BoD. Wypełnia: -Biuro obsługi Zarządu (zalecenia ze spotkania – slajd 7 lub 8) -BHP

10 Polecenia dla pozostałych obszarów Spółki NrDziałanieOsoba odpowiedzialnaData

11 10 Rekomendacje dla pozostałych obszarów Spółki Wersja Polska


Pobierz ppt "CZĘŚĆ A Wersja Polska Data: [dd.mm.rrrr]; Opracowany przez: [imię i nazwisko/funkcja lidera] Raport o wypadku Komórka org.: Data wypadku:[DD.MM.RRR]; [HH:MM]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google