Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALE UŻYTKOWE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALE UŻYTKOWE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE"— Zapis prezentacji:

1 LOKALE UŻYTKOWE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE
Konkurs organizowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania przy udziale Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania

2 LogFrame Rodzaj i celowość działań Obiektywnie weryfikowane wskaźniki
Źródła weryfikacji Założenia Cel ogólny Rozpowszechnianie i wspieranie działalności kulturalnej, twórczej i artystycznej Wzrost liczby osób uczestniczących w życiu kulturalnym miasta – monitoring osób korzystających z działań programowych Wzrost zadowolenia z życia w mieście /jakościowy/ Dane pozyskane z rozliczeń poszczególnych programów kulturalnych Cele szczegółowe Promowanie różnorodnych form popularyzacji kultury, w tym wystaw artystycznych, warsztatów, amatorskiego ruchu artystycznego, Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych i artystycznych w różnych grupach społecznych, Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży, Wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób starszych, Wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez promocję tradycji lokalnych, Stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców, Zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych, nieatrakcyjnych z punktu widzenia działalności komercyjnej. Ilość podmiotów uczestniczących w programach przy jego realizacji, Ilość osób z poszczególnych grup docelowych objętych programem i w nim uczestniczących Zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych na cele kulturalne Przygotowanie regulaminu konkursu i ogłoszenia przy współpracy Wydziału Kultury i Sztuki UMP Zgoda Prezydenta Miasta Poznania na realizację konkursu i objęcie go Patronatem PMP Zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej, w tym istotny udział WKiS oraz przedstawiciela Komisji Kultury i Nauki przy Radzie Miasta Poznania Zainteresowanie realizacją projektu instytucji kultury i innych podmiotów działających w zakresie kultury Zainteresowanie społeczne realizacją projektu

3 Rodzaj i celowość działań Obiektywnie weryfikowane wskaźniki
Źródła weryfikacji Założenia Rezultaty Rekomendacja co do wybory Najemcy lokalu i zadysponowania lokalem użytkowym Sprawozdanie z realizacji programu Ilość zagospodarowanych lokali na cele kulturalne Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Najemcę Nakład publikacji materiałów promocyjnych Liczba witryn internetowych utworzonych na potrzeby programu i współpracujących w jego promocji Opinia Komisji Konkursowej Ilość zebranych punków Dane pozyskane z rozliczeń poszczególnych programów kulturalnych Zostaną złożone oferty na najem lokali użytkowych na cele kulturalne Komisja Konkursowa dokona analizy i oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa dokona wyboru Najemcy lokalu na cele kulturalne Zawarcie umowy najmu, przejęcie lokalu i jego adaptacja Realizacja programu kulturalnego Działania Adaptacja lokalu do planowanej działalności, Organizacja przedsięwzięć i imprez kulturalno-artystycznych, w tym festiwale kultury i sztuki, przeglądy, konkursy, akcje i happeningi, spektakle o zasięgu lokalnym, Warsztaty i inne działania o charakterze edukacyjnym służące zdobywaniu umiejętności i przekazywaniu tradycji Realizacja programów i projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z wykorzystaniem technik multimedialnych dotyczących zagadnień kultury, sztuki, historii i tradycji, w tym historii i tradycji regionalnej, Interdyscyplinarne projekty i działania o charakterze kulturalnym i artystycznym, Projekty kulturalne oparte na zaangażowaniu i współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz społecznych, w szczególności nastawionych na integrację osób niepełnosprawnych, Kampanie i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w sferze kultury. Podmioty uczestniczące w realizacji projektu: Najemca lokalu Wynajmujący – ZKZL Organ nadzorujący realizację projektu od strony realizacji programu kulturalnego – Wydział Kultury i Sztuki UMP Mieszkańcy Poznania Podmioty realizujące działania w zakresie kultury Przeprowadzenie remontu i adaptacji lokalu przez Najemcę /bezusterkowy odbiór końcowy prac/ Zabezpieczenie kosztów eksploatacji lokalu przez Wynajmującego ZKZL w okresie promocji /bez mediów/ Wysokość udokumentowanego finansowego wkładu własnego Najemcy /na remont i adaptację lokalu i realizację programu/ Przestawiona przez Najemcę kalkulacja kosztów realizacji programu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego programu kulturalnego Bieżący nadzór nad realizacją umowy i programu kulturalnego

4 os. Piastowskie 74 – lokal o pow. 49.40 m2 lokalizacja - piwnica
SZKIC LOKALU

5 os. Piastowskie 74 – lokal o pow. 49.40 m2 zdjęcia lokalu

6 os. Piastowskie 74 – lokal o pow. 49.40 m2
Instalacje: inst. elektr., wod.-kan. Remont: min. c.a ,00 zł Uwagi: trwa postępowanie o zwrot nieruchomości

7 ul. Podgórna 8 lokal o pow. 47. 40 m2 Miasto/ 26
ul. Podgórna 8 lokal o pow m2 Miasto/ m2 Wspólnota Mieszkaniowa lokalizacja – parter, podwórze SZKIC LOKALU

8 Instalacje: inst. elektr., wod.-kan., ogrzewanie-piece elektryczne,
ul. Podgórna 8 lokal o pow m2 Miasto/ m2 Wspólnota Mieszkaniowa lokalizacja – parter, podwórze Instalacje: inst. elektr., wod.-kan., ogrzewanie-piece elektryczne, Remont: c.a ,00zł Uwagi: zachodzi konieczność podpisania dwóch umów, lokal w chwili obecnej wynajęty - umowa obowiązuje do r. zatem najem możliwy będzie po wygaśnięciu ww. umowy i zdaniu lokalu, trwa postępowanie o zwrot nieruchomości

9 ul. Nadolnik 14 A – lokal o pow. 36
ul. Nadolnik 14 A – lokal o pow m2 zdjęcia lokalu, piwnica, wejście z ganku piwnicznego

10 Instalacje: inst.elektr, wod-kan, c.o., inst. gazowa w budynku
ul. Nadolnik 14 A – lokal o pow m2 lokalizacja – piwnica, wejście z ganku piwnicznego Instalacje: inst.elektr, wod-kan, c.o., inst. gazowa w budynku Remont: stan developerski

11 Grochowska 49 – lokal o pow. 106
Grochowska 49 – lokal o pow m2 lokalizacja – piwnica – na cele magazynowe SZKIC LOKALU

12 Grochowska 49 – lokal opow. 106.70 m2 zdjęcia lokalu

13 Grochowska 49 – lokal o pow. 106.70 m2
Instalacje: instalacja elektryczna Remont: min. c.a ,00 zł Uwagi: na cele magazynowe

14 Kilińskiego 4 –15.00m2 (podwórze) lokalizacja – wolnostojący w podwórzu
SZKIC LOKALU

15 Kilińskiego 4 –15.00 m2(podwórze) zdjęcia lokalu

16 Kilińskiego 4 –15.00m2 (podwórze)
Instalacje: instalacja elektryczna, wod.-kan., gazowa, WC wspólne Remont: min. c.a ,00 zł + remont elewacji

17 Graniczna 15 – lokal o pow. 40. 20 m2 + 3
Graniczna 15 – lokal o pow m m2 (piwnica) lokalizacja - przyziemie SZKIC LOKALU

18 Graniczna 15 – lokal o pow. 40. 20 m2 + 3
Graniczna 15 – lokal o pow m m2 (piwnica) zdjęcia lokalu

19 Graniczna 15 – lokal o pow. 40.20 m2 + 3.50 (piwnica)
Instalacje: instalacja elektryczna, wod.-kan., gazowa, ogrzewanie – piece kaflowe Remont: min. c.a ,00 zł Uwagi: dawny lokal mieszkalny – wymagana Zgoda WUiA UMP na zmianę przeznaczenia lokalu na użytkowy

20 Sielska 26 – lokal o pow m2 lokalizacja – budynek piętrowy, podpiwniczany + przybudówki na parterze SZKIC LOKALU

21 Sielska 26 – lokal o pow. 720.20 m2 lokalizacja – budynek piętrowy, podpiwniczany+przybudówki
SZKIC LOKALU

22 Sielska 26 – lokal o pow. 720.20 m2 zdjęcia lokalu

23 Instalacje: instalacja elektryczna , wod.-kan., c.o.
Sielska 26 – lokal o pow m2 Instalacje: instalacja elektryczna , wod.-kan., c.o. Remont: min. c.a ,00 zł

24 Szamarzewskiego 31 – lokal o pow m m2 (II lokal) m2 (III lokal) lokalizacja – oficyna w podwórzu, wolnostojący i III p. SZKIC LOKALU I lokal

25 Szamarzewskiego 31 – lokal o pow m m2 (II lokal) m2 (III lokal) lokalizacja – oficyna w podwórzu, wolnostojący i III p. SZKIC LOKALU II lokal

26 Szamarzewskiego 31 – lokal o pow m m2 (II lokal) m2 (III lokal) lokalizacja – oficyna w podwórzu, wolnostojący i III p. SZKIC LOKALU III lokal

27 Szamarzewskiego 31 – lokal o pow m m2 (II lokal) m2 (III lokal) zdjęcia lokalu

28 Instalacje: instalacja elektryczna, wod.-kan., brak ogrzewania
Szamarzewskiego 31 – lokal o pow m m2 (II lokal) m2 (III lokal) Instalacje: instalacja elektryczna, wod.-kan., brak ogrzewania Remont: m.in. c.a ,00 zł + remont stropu na parterze + remont elewacji + rozbiórka lokalu nr II. Uwagi: wymagana zgoda WUiA UMP na zmianę przeznaczenia lokalu na III p. na użytkowy

29 Małeckiego 10 – lokal o pow. 52.33 m2 zdjęcia lokalu

30 Małeckiego 10 – lokal o pow. 52.33 m2
Instalacje: instalacja elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie-piec Remonty: min. c.a ,00 zł + remont elewacji


Pobierz ppt "LOKALE UŻYTKOWE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google