Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew PROJEKT UNIJNY ZSCKP W SOCHACZEWIE Obecnie w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Numer i nazwa działania:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Numer i nazwa działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

4 rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy zawód – ślusarz,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew CELE PROJEKTU podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zmodyfikowanie oferty edukacyjnej, wzbogacenie kierunków kształcenia o nowy uatrakcyjniony zawód oraz ciekawe i poszukiwane na rynku pracy specjalizacje, rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowy zawód – ślusarz, modyfikacja programu nauczania w zawodzie technik mechanik polegająca na wprowadzeniu nowej specjalizacji,

5 rozszerzenie współpracy z lokalnymi pracodawcami,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew CELE PROJEKTU – CD. rozszerzenie współpracy z lokalnymi pracodawcami, wprowadzenie dodatkowych zajęć z komputerowego wspomagania rysowania, zajęć z języka obcego zawodowego, doposażenie szkoły w fachowe podręczniki i nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy.

6 ZREALIZOWANYCH I TRWAJĄCYCH
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew WYKAZ DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH I TRWAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”

7 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew REKRUTACJA I PROMOCJA Spotkania o tematyce prozawodowej, badające wiedzę na temat szkolnictwa zawodowego, promujące i zachęcające do uczestnictwa w projekcie. Podczas spotkań zostało przeprowadzone badanie ankietowe, badające wiedzę na temat szkolnictwa zawodowego, planów edukacyjnych, preorientacji zawodowej oraz samego projektu.

8 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew REKRUTACJA I PROMOCJA Spotkania w odbyły się w listopadzie 2009 oraz marcu 2010 roku. Zostały zorganizowane w następujących lokalnych gimnazjach: Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 3 w Sochaczewie, Gimnazjum w Kątach, Gimnazjum w Kozłowie Biskupim.

9 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew REKRUTACJA I PROMOCJA Łącznie w każdej szkole miały miejsce dwa(2) spotkania, jedno w turze jesiennej, jedno w turze wiosennej.

10 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew

11 Wzięło w nich udział 732 uczniów klas III gimnazjum.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew REKRUTACJA I PROMOCJA Wzięło w nich udział 732 uczniów klas III gimnazjum.

12 Ulotka i plakat reklamująca szkołę i projekt
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Ulotka i plakat reklamująca szkołę i projekt Opracowano ulotkę i plakat, reklamujące zawody technik mechanik i ślusarz, oraz założenia projektu. Materiały dystrybuowano na spotkaniach w gimnazjach, w czasie dni otwartych, na zebraniach z rodzicami w gimnazjach, na targach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych w Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie i Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie. Badanie wykazało, iż materiały promocyjne były, prócz spotkań i rozmowy z przedstawicielem szkoły i wiedzy pochodzącej z innych źródeł (media, rodzina, znajomi), głównym źródłem informacji o szkole i projekcie.

13 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew

14 PLAKAT REKLAMOWY PROJEKTU

15 Reklama w prasie lokalnej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Reklama w prasie lokalnej Opracowano i opublikowano reklamy dla lokalnej prasy, jako narzędzie służące promocji projektu oraz samej placówki. Publikacja miała na celu wzrost świadomości prozawodowej gimnazjalistów i ich rodziców.

16 Reklama w prasie lokalnej

17 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Film o szkole W ramach wyżej wymienionych spotkań w gimnazjach, użyto 30-minutowego filmu o szkole jako narzędzia promocji projektu i placówki. Film ten powstał w ramach projektu. Ma na celu zrozumienie przez odbiorców potrzeby istnienia zawodowego, prezentację oferty edukacyjnej proponowanej w ramach projektu oraz wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym wśród gimnazjalistów wybranych pięciu gimnazjów powiatu sochaczewskiego.

18 W prezentacji filmu wzięło udział 354 uczniów III klas gimnazjum:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew W prezentacji filmu wzięło udział 354 uczniów III klas gimnazjum: - Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie – 100 uczniów, - Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie – 86 uczniów, - Gimnazjum Nr 3 w Sochaczewie – 76 uczniów, - Gimnazjum w Kątach – 42 uczniów, - Gimnazjum w Kozłowie Biskupim – 50 uczniów. Odbiorcy oceniają film jako bardzo dobry lub dobry, dostosowany do ich potrzeb.

19 Film promocyjny

20 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Strona WWW W ramach promocji projektu powstała strona internetowa przestawiająca główne założenia projektu: Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3

21 Strona internetowa

22 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Ankiety W ramach projektu zostały opracowane, przeprowadzone i opracowane ankiety diagnozujące i ewaluacyjne badające świadomość zawodową uczniów, diagnozujące zainteresowanie programem nauczania, oraz ewaluacyjne przed i po projekcji filmu. Łącznie badaniem ankietowym zostało objętych 732 uczniów klas III gimnazjum z pięciu szkół powiatu sochaczewskiego, znajdujących się w kręgu potencjalnych uczniów naszej szkoły oraz potencjalnych odbiorców i uczestników projektu.

23

24

25

26 Wyniki naboru do projektu są następujące: technik mechanik – 31
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew REKRUTACJA Wyniki naboru do projektu są następujące: technik mechanik – 31 ślusarz - 32

27 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W zajęciach uczestniczy 20 uczniów, wyłonionych z klas technikum zawodowego. Zajęcia rozszerzają znajomość języka obcego o specjalistyczne słownictwo, charakterystyczne dla danego zawodu. Na zajęcia przeznaczona jest pracownia językowa, oznaczona zgodnie z zasadami realizacji projektu.

28 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO

29 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO

30 PROGRAM SPECJALIZACJI DLA TECHNIKUM
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew PROGRAM SPECJALIZACJI DLA TECHNIKUM W ramach realizacji projektu, powstał autorski program specjalizacji dla technikum - „Dźwignice i przenośniki”, która lepiej przygotuje do podjęcia pracy, ułatwi zdobycie pracy na lokalnym rynku oraz pozwoli nabyć specjalność w ramach zawodu głównego (technik mechanik).

31 PROGRAM SPECJALIZACJI DLA TECHNIKUM

32 KLASOPRACOWNIA DLA ŚLUSARZY WRAZ Z MATERIAŁAMI DO ĆWICZEŃ
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew KLASOPRACOWNIA DLA ŚLUSARZY WRAZ Z MATERIAŁAMI DO ĆWICZEŃ Utworzono pracownię dla ślusarzy ze stanowiskami wyposażonymi w podstawowe pomoce dydaktyczne. Stworzono 15 stanowisk ślusarskich, wyposażonych w stoły ślusarskie, komplety narzędzi pomocniczych i komplety narzędzi do obróbki ręcznej Stworzono biblioteczkę ślusarza.

33 KLASOPRACOWNIA DLA ŚLUSARZY

34 KLASOPRACOWNIA DLA ŚLUSARZY

35 KLASOPRACOWNIA DLA ŚLUSARZY

36 BIBLIOTECZKA ŚLUSARZA

37 INFORMACJE O PROJEKCIE NA FORUM SZKOŁY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew INFORMACJE O PROJEKCIE NA FORUM SZKOŁY Do publicznej wiadomości, informacje o założeniach, realizacji i efektach projektu, są podawane w gablocie wyłącznie do tego celu przeznaczonej, położonej w widocznym, często odwiedzanym miejscu (przy pokoju nauczycielskim).

38 INFORMACJE O PROJEKCIE

39 WNIOSKI KOŃCOWE Już zrealizowane i rozpoczęte działania sprawią, iż uczestnicy projektu staną się dobrze wykształconymi fachowcami, poszukiwanymi przez rynek pracy, posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną pozaprogramową, znającego język obcy, obsługującego komputer i mobilnego komunikacyjnie (prawo jazdy). Dodatkowe zajęcia mają wzbogacić kwalifikacje naszych absolwentów, podnieść jakość kształcenia zawodowego i stworzyć potrzebną do tego bazę dydaktyczną. Uczestnik projektu jest atrakcyjny na rynku pracy.

40 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew Instytucje realizujące, współpracujące, wspierające oraz finansujące projekt

41 OPRACOWAŁ Paweł Dymek © 2010
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PREZENTACJI REALIZACJI PROJEKTU OPRACOWAŁ Paweł Dymek © 2010


Pobierz ppt "Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google