Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy błędów w tekstach uczniowskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy błędów w tekstach uczniowskich"— Zapis prezentacji:

1 Typy błędów w tekstach uczniowskich

2 Błędy merytoryczne 1. błędy rzeczowe – dotyczą głównie treści pracy
brak zrozumienia istoty faktów, wydarzeń, zjawisk oraz związków i zależności między nimi; niewłaściwe użycie pojęć, terminów, nazwisk, nazw (także ich błędny zapis); zniekształcanie cytatów;

3 Błędy fleksyjne nieodmienianie wyrazów, np. Znam wiele sławnych obrazów Jana Matejko. niepoprawna odmiana wyrazów, np. umią zamiast umieją

4 Błędy składniowe niepoprawny szyk wyrazów, np. Penelopa tkała całun dla swojego teścia, którego w nocy pruła. powtarzanie tych samych struktur zdaniowych, np. Sądzę i chciałbym, żeby mi się to udało, żeby uczyć się systematycznie niewłaściwe użycie przyimków, np. W porównaniu do innych krajów…

5 Błędy składniowe niewłaściwe użycie spójników i zaimków względnych, np. Nie aresztowali go, a tropili i obserwowali. Jest to dramat o bohaterstwie i poświęceniu, czego Mickiewicz oczekiwał po każdym Polaku. niewłaściwe użycie imiesłowowego równoważnika zdania, np. Idąc do boju, zginęła mu wola walki. naruszanie związku wyrazów w zdaniu, np. Opisywane urządzenie użyto po raz pierwsze w tej hucie.

6 Błędy składniowe brak powiązań pomiędzy poszczególnymi częściami zdania lub nieumiejętność wyznaczania granic zdania (wielka litera, kropka ), np. Znać języki to było dostępne tylko dla ludzi bogatych, którym wolno było się uczyć, mieli oni dostęp na wyższe uczelnie, on był biedny, mógł tylko chodzić po górach, uczyć się pieśni swego kraju od ojca.

7 Błędy leksykalne niezrozumienie znaczenia wyrazów, np. Cześnik miał niezwykle żywą osobistość. zbędne zapożyczenia, np. nowa generacja proszków do prania, open całą dobę dobór niewłaściwych wyrazów bliskoznacznych, np. Zjedliśmy wieczerzę przy ognisku. W XVI wieku znacznie wzrosła tężyzna naszej ojczyzny.

8 Błędy leksykalne nadużywanie modnych słów, np. Osobiście uważam… Bohater twierdził, że miłość jest rzeczą najważniejszą. używanie pleonazmów (wyrażeń składających się z wyrazów to samo lub prawie to samo znaczących), np. Pisarz nie wiedział, jak potoczyły się dalej losy Polski. Strugi mokrego deszczu zalewały oczy przechodniom.

9 Błędy frazeologiczne łączenie elementów pochodzących z dwóch różnych związków frazeologicznych, np. Polscy rycerze odnieśli klęskę. swobodne przekształcanie związków frazeologicznych, np. Książka ta jest oparta o źródła historyczne. przesadne wzmocnienia, np. W miesiącu maju …

10 Błędy frazeologiczne niedokładne rozumienie znaczenia związku frazeologicznego, np. Film był znakomity i wszystkim, którzy maczali w nim palce, można pogratulować. tautologia (wypowiedź, w której wyraz określający nie wzbogaca treści wyrazu określanego, powtarzając ją tylko), np. cofnąć się do tyłu, złe wady

11 Błędy słowotwórcze zastosowanie niewłaściwego formantu, np. projekciarz, pierwszoklasiarz używanie formacji zbudowanej niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi, np bizne-splan

12 Błędy stylistyczne wielosłowie (używanie wyrazów zbędnych, niewnoszących żadnych informacji do tekstu), np. W obu fragmentach zostały przedstawione szczere uczucia, wypływające z głębi serca. wieloznaczność, np. Teraz pary krzyżują się na scenie. skróty myślowe, np. Santiago mieszkał w starej chacie na skraju ubóstwa. mieszanie stylów, np. Senat nie będzie grzebał w ustawie.

13 Błędy stylistyczne ubóstwo słownictwa ujawniające się w nadużywaniu zaimków, np. Ta sukienka mogłaby być nawet taka, jak o tamta. nadużywanie wyrazów obcych zakłócających komunikatywność, np. Problem ten ma bardzo specyficzny ciężar gatunkowy w aspekcie społeczno gospodarczym.

14 Błędy w pisowni ortograficzne (łamanie zasad pisowni), np. głuwka
interpunkcyjne (łamanie zasad stawiania znaków przestankowych), np. Głównym bohaterem opowiadania jest wojskowy który wyemigrował z Polski Odwiedził przyjaciela mimo, że był chory.

15 Inne błędy logiczne – błędy w myśleniu (np. skróty i przeskoki myślowe, pomieszanie przyczyn i skutków), np. Przyjaźń w literaturze każdej z epok była tematem bardzo często poruszanym.


Pobierz ppt "Typy błędów w tekstach uczniowskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google