Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZAJE WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH. WYDAWNICTWAINFORMACJIPOŚREDNIEJ Zawierają informacje o piśmiennictwie, informują o źródłach, w których można znaleźć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZAJE WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH. WYDAWNICTWAINFORMACJIPOŚREDNIEJ Zawierają informacje o piśmiennictwie, informują o źródłach, w których można znaleźć"— Zapis prezentacji:

1 RODZAJE WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH

2 WYDAWNICTWAINFORMACJIPOŚREDNIEJ Zawierają informacje o piśmiennictwie, informują o źródłach, w których można znaleźć potrzebną informację. Są pośrednikiem kierującym czytelnika od spisu bibliograficznego do źródła informacji. WYDAWNICTWA INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ Zawierają informacje faktograficzne z różnych dziedzin nauki i życia, wyjaśniają znaczenie pojęć, dostarczają bezpośrednio odpowiedzi na postawione pytanie.

3 DO WYDAWNICTW INFORMACJI POŚREDNIEJ NALEŻĄ: Bibliografie Drukowane katalogi bibliotek Katalogi księgarskie i wydawnicze Wykazy nabytków Przeglądy

4 DO WYDAWNICTW INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ NALEŻĄ: EncyklopedieSłownikiLeksykony Wydawnictwa albumowe Poradniki Książki adresowe, telefoniczne Tablice statystyczne Rozkłady jazdy

5 ENCYKLOPEDIA Dzieło zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dziedziny, opracowanych w postaci krótkich artykułów zawierających ogólne informacje na dany temat, uszeregowane najczęściej w porządku alfabetycznym.

6 RODZAJE ENCYKLOPEDII OGÓLNE /powszechne/ /powszechne/ obejmujące hasła ze wszystkich dziedzin wiedzy - wielkie - średnie - małe SPECJALNE – obejmujące hasła z jednej lub kilku dyscyplin naukowych, albo poświęcone jednemu wielkiemu tematowi (np. Encyklopedia II wojny światowej, Encyklopedia muzyki)

7 BUDOWA HASŁA W ENCYKLOPEDII 1.WYRAZ HASŁOWY (albo dwu i kilkuwyrazowe hasło) 2.ARTYKUŁ HASŁOWY – oprócz właściwej informacji może zawierać: - wymowę wyrazu - kwalifikatory (biol.,hist.) - pochodzenie wyrazu (gr.,łac.) - odsyłacze (zob.też) - bibliografię (wykaz literatury na ten temat) - rysunki, zdjęcia, wykresy, plany, mapy, tabele C

8 SŁOWNIK Zbiór wyrazów /nazwisk/ z objaśnieniami ułożonymi w porządku alfabetycznym.

9 RODZAJE SŁOWNIKÓW RZECZOWE ( np. Słownik geografii świata, Słownik chemiczny BIOGRAFICZNE JĘZYKOWE - ogólne ( zawierają cały zasób słownictwa danego języka np. Słownik języka polskiego) - specjalne (Słownik wyrazów obcych, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Słownik frazeologiczny, Słownik poprawnej polszczyzny) - przekładowe (Słownik angielsko-polski, polsko angielski )

10 BUDOWA HASŁA W SŁOWNIKU 1.WYRAZ HASŁOWY 2. ARTYKUŁ HASŁOWY - informacja o odmianie wyrazu - pochodzenie wyrazu (etymologia: gr., łac.) - wyliczenie znaczeń (1…, 2…) - kwalifikatory (posp.,biol.,daw.) - definicje kolejnych znaczeń - przykłady użycia wyrazu

11 JAK KORZYSTAĆ Z ENCYKLOPEDII I SŁOWNIKÓW 1. Zapoznać się z uwagami i objaśnieniami wstępnymi. 2. Zorientować się jaki jest układ treści: - hasłowy, alfabetyczny, rzeczowy - hasłowy, alfabetyczny, rzeczowy 3. Dobrze znać alfabet. 4. Dotrzeć do właściwego tomu / w wydawnictwie wielotomowym/ na podstawie oznaczeń na grzbiecie tomu. na podstawie oznaczeń na grzbiecie tomu. 5. Posługiwać się żywą paginą. 6. Przy rzeczowym układzie posługiwać się spisem treści lub indeksem. 7. Korzystać z wykazu skrótów, objaśnień znaków, odsyłaczy. 8. Szukając map i ilustracji korzystać ze spisu map i tablic.

12 Słowniki językowe ogólne Zawierają cały zasób słownictwa danego języka.

13 Słowniki etymologiczne Tłumaczą pochodzenie i pierwotne znaczenie wyrazów np. Słownik etymologiczny jęz. pol. A. Bruknera.

14 Słowniki wyrazów obcych Zawierają słownictwo zapożyczone z innych języków np. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego.

15 Słowniki ortograficzne Nie objaśniają znaczenia wyrazów, ale podają ich poprawną pisownię.

16 Słowniki poprawnej polszczyzny Ułatwiają poprawne posługiwanie się językiem polskim podając odmianę wyrazu z przykładami jego użycia.

17 Słowniki synonimów Pomagają napisać wypracowanie, gdyż dzięki nim unikniesz powtarzania słów. W tych słownikach znajdujemy słowa bliskoznaczne np. koń – rumak, szkapa, chabeta np. Słownik wyrazów bliskoznacznych Skorupki. np. Słownik wyrazów bliskoznacznych Skorupki.

18 Słowniki frazeologiczne Podają związki frazeologiczne, w których dany wyraz może występować. KONIEC


Pobierz ppt "RODZAJE WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH. WYDAWNICTWAINFORMACJIPOŚREDNIEJ Zawierają informacje o piśmiennictwie, informują o źródłach, w których można znaleźć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google