Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor prezentacji Urszula Niemirska – Jędrasik, nauczyciel SP nr 1 w Opocznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor prezentacji Urszula Niemirska – Jędrasik, nauczyciel SP nr 1 w Opocznie."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor prezentacji Urszula Niemirska – Jędrasik, nauczyciel SP nr 1 w Opocznie

3 Słowniki – to źródła wiedzy w postaci zbioru wyrazów zgromadzonych i opracowanych według określonych zasad. Poszczególne rodzaje słowników różnią się przeznaczeniem, zawartością i układem artykułów hasłowych. Zwykle wyróżnia się dwa rodzaje słowników : - encyklopedyczne – wyjaśniające pojęcia pozajęzykowe ; - językowe – wyjaśniające wyrazy danego języka. Układ haseł : -alfabetyczny, -gniazdowy (dodatkowo umieszczone są wyrazy pokrewne ).

4 Zasadniczymi elementami artykułu hasłowego większości słowników są wyraz hasłowy i definicje znaczeń. Ponadto artykuły hasłowe słowników w zależności od ich rodzaju zawierają informacje dotyczące np. wymowy, pochodzenia wyrazów, form odmiany oraz podaja przykłady użycia danego słowa, związków frazeologicznych, przysłów.

5 Słownik języka polskiego – zbiór słów (haseł) wraz z opisem ich znaczenia lub znaczeń, zawiera typ odmiany słowa dla języków fleksyjnych, etymologię i przykłady użycia słowa dla każdego ze znaczeń (tzw. konkordancję), np. buda : «niewielki budynek z nietrwałych materiałów» «ruchome nakrycie pojazdu» pot. «duży, kryty samochód policyjny» «o brzydkim lub niedbale wykonanym budynku» środ. «szkoła»

6

7 Słownik ortograficzny -zbiór słów (haseł) bez opisu znaczeń, zawiera jedynie poprawną odmianę i pisownię wyrazu. Np. góra (wzniesienie; skrót: g.) górze, górę: góra Ararat, góry Hindukusz; ale: Góry Świętokrzyskie, Babia Góra, Góra Kościuszki, Góra Świętej Anny, Góra Oliwna

8

9 Słownik wyrazów bliskoznacznych (synonimów)– zbiór haseł o tym samym bądź podobnym znaczeniu. Np. pigułka: tabletka, drażetka, granulka, kapsułka, pastylka, proszek.

10

11 Słownik frazeologiczny – w słowniku tym można znaleźć informacje na temat występowania danego słowa w związkach frazeologicznych, znaczenie tych związków oraz możliwość ich zastosowania. Np. Mrugnięcie: bez mrugnięcia okiem – 1. z niezmąconym spokojem, dzielnie : Lord Hamilton, przekonany o swej niewinności, bez mrugnięcia okiem przyjął niekorzystny wyrok miejscowego sądu. 2. bez wahania: Piotr bez mrugnięcia okiem podał ekspedientce fałszywy banknot.

12

13 Słownik poprawnej polszczyzny (ortofoniczny)– słownik ten informuje, jak wymawiać, pisać i odmieniać wyrazy. Np. pastel ( ten pastel, nie : ta pastela).

14

15 Słownik wyrazów obcych - zbiór słów jakiegoś języka pochodzących (przyjętych) z innych języków. Np. pajdokracja - rządy ludzi bardzo młodych, niekompetentnych, pedag. przecenianie potrzeb dzieci wynikających z ich cech indywidualnych, z jednoczesnym pomniejszeniem stawianych im wymagań.

16

17 Słownik interpunkcyjny – słownik zawiera zasady przestankowania wraz z przykładami ich zastosowania. Drugą częścią słownika interpunkcyjnego jest alfabetyczny zbiór wyrazów istotnych dla interpunkcji, takich jak : spójnik, zaimek i inne wyrazy łączące zdania i elementy wypowiedzeń, wykrzykniki, wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz różne wyrażenia i zwroty.

18

19 Słownik skrótów i skrótowców – słownik zawiera stosowane w języku skróty i skrótowce. Artykuł hasłowy informuje o wymowie skrótu lub skrótowca, jego odmianie, podaje znaczenie oraz przykłady użycia.

20

21 Encyklopedia – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji. Encyklopedia może być powszechna, tj. starająca się ująć całą ludzką wiedzę (np. Wielka encyklopedia powszechna PWN ) lub specjalistyczna z danej dziedziny (np. Encyklopedia muzyczna PWM, Encyklopedia Krakowa PWN)

22 Gen [gr. génos ród, pochodzenie, gatunek], jednostka dziedziczenia decydująca o przekazywaniu potomstwu poszczególnych cech organizmu; odcinek łańcucha kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) lub u niektórych wirusów rybonukleinowego (RNA), w którym kolejność ułożenia nukleotydów stanowi informację genetyczną o zdolności organizmu do syntezy określonych białek; geny znajdują się w chromosomach i w cytoplazmie.

23

24


Pobierz ppt "Autor prezentacji Urszula Niemirska – Jędrasik, nauczyciel SP nr 1 w Opocznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google