Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA Partnerska współpraca – nowe perspektywy 20.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA Partnerska współpraca – nowe perspektywy 20."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA Partnerska współpraca – nowe perspektywy 20 listopad 2013r.

2 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10.00 – 10.30Rejestracja uczestników konferencji 10.30 – 10.45Otwarcie konferencji i powitanie przybyłych gości 10.45 – 11.05Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim – Dyrektor PUP w Sokółce 11.05 – 11.35Efekty realizacji przez PUP w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku - Przedstawiciel PUP w Sokółce 11.35 – 11.55Promocja projektu pn. Wspólne działanie – jeden projekt realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach PO KL Priorytet VI. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – przedstawiciel PUP w Sokółce 11.55 – 12.10Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców nt. klimatu prowadzenia biznesu w powiecie sokólskim - przedstawiciel PUP w Sokółce 12.10 – 12.30Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników – przedstawienie założeń konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL – przedstawiciel WUP w Białymstoku 12.30 – 12.50Popytowe podejście do finansowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w okresie programowania 2014 – 2020 – przedstawiciel WUP w Białymstoku 12.50 – 13.10Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 13.10Poczęstunek PROGRAM KONFERENCJI:

3 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MISJA Pełne i skuteczne rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów.

4 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE - zasięg działania Obszar2054 km 2 Liczba mieszkańców70.062 osób Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia % 2012r.2013r.2012r.2013r. POLSKA1964,72083,112,413,0 WOJ. PODLASKIE65,060,0813,914,6 POW. SOKÓŁKA4,74,916,517,3 Liczba osób bezrobotnych (w tys.) oraz stopa bezrobocia (w %) stan na 30.09.2013r.

5 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPA BEZROBOCIA w woj. podlaskim stan na 30.09.2013r. Stopa bezrobocia: RP - 13,0% woj. podlaskie - 14,6% powiat sokólski - 17,3%

6 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW stan na 30.09.2013r.

7 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SOKÓLSKI RYNEK PRACY stan na 31.12.2012r. Na terenie powiatu sokólskiego działalność gospodarczą prowadziły: 3 760 podmioty gospodarcze, z tego: 3576 (95,1%) sektor małych przedsiębiorstw, zatrudniający do 9 osób, 149 (4% ) sektor średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 10 - 49 osób 35 (0,9%) sektor dużych przedsiębiorstw zatrudniający > 50 osób Nastąpił: przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 325 w latach 2005 – 2012 wzrost o 107 w 2012r. (w stosunku do roku 2011)

8 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA PODMIOTÓW działających na terenie powiatu sokólskiego według sekcji – struktura w % Stan na 31.XII.2012

9 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LICZBA BEZROBOTNYCH ogółem w latach 2005 - 2013

10 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAPŁYW I ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH

11 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg miejsca zamieszkania i płci Stan na 31.X.2013

12 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i płci Stan na 31.X.2013

13 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wykształcenia (1241) (1178) (1283) (680) (423) Stan na 31.X.2013

14 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (65,9%) (50,3%) (37,9%) (2,5%) (26,5%) (24,7%) (22%) (6,6%) (4,6%) Stan na 31.X.2013

15 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg uprawnień do zasiłku Stan na 31.X.2013

16 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LICZBA OFERT PRACY będących w dyspozycji PUP w latach 2005 - 2013

17 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA OFERT PRACY wg zawodów Stan na 31.X.2013 2013r. – 1545 oferty

18 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg zawodów Stan na 31.X.2013

19 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTY PRACY w ramach pośrednictwa EURES w 2013 roku 2013r. – 417ofert (3302 stanowiska)

20 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 2007 - 2013

21 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 2007 - 2013 Liczba zarejestrowanych oświadczeń 2007200820092010201120122013 Razem:7774549223184132120 Białoruś765051430814912598 Ukraina-12334243716 Rosja-11---- Mołdowa----3-- Gruzja----29-6

22 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZROBOCIE SOKÓLSKIE na tle województwa podlaskiego Lp. Wyszczególnienie Powiat sokólski % Województwo podlaskie % 1. Osoby do 25 roku życia 24,720,5 2. osoby powyżej 50 roku życia 2224,1 3. osoby długotrwale bezrobotne 65,957 4. mieszkańcy wsi 50,734,6 5. kobiety 43,746,8 6. osoby z wykształceniem wyższym 8,89,6 7. osoby bez kwalifikacji zawodowych 26,531,8 8. osoby bez doświadczenia zawodowego 37,930,4 9. osoby niepełnosprawne 4,65,8 10. liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 3233 Stan na 31.X.2013

23 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2013 Wyszczególnienie 2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób 2013 rok tys. zł osób Szkolenia 407357752,4417925503283,2142367,8187449,0231 Prace interwencyjne 511,4240491,5210695,8240557,4176520,8163572,9177 Roboty publiczne 625,1997921011156,6148372,556657,375632,374 Staże 1993,95303159,2814526711462589, 5 5263391,16794602,1852 Przygotowanie zawodowe 1363,6379601,1131-------- Wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy 555,541573,132958,851416,422840,042550,627 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 922711111,2631502,180607,3331261,263964,248

24 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszczególnienie2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób 2013 rok tys. zł osób Zwrot kosztów przejazdu 85,3 (231) 97,1 (223) 134,4 (332) 24,5 (68) 7,71846,2(109) Refundacja opieki nad dzieckiem 0,6 (1) 0,2 (1) ----00-- Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 13,78-2,435,4200-- Prace społecznie użyteczne 49,16265,87061,95742,43741,64560,752 Badania lekarskie39,1 (629) 30,1 (443) 37,8 (489) 3,8 (50) 15,0(159)*14,8(195) Finansowanie kosztów studiów podyplomowych/ promocja ----3,110,11005,71 Stypendium na kontynuowanie nauki --10,2839,861,910027,13 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników ----4,163,352,243,34 RAZEM:6566,31787 (861) 7683,918476 (667) 107892241 (821) 4907,71001 (118) 7 104,7001 258 (177) 7928,91467 (304) INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2013 c.d.

25 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ILOŚĆ OSÓB ZAKTYWIZOWANYCH I LIMIT ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w latach 2008 - 2013

26 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Mirosław Biernacki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce 20.11.2013r. Sokółka

27 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA Partnerska współpraca – nowe perspektywy 20."

Podobne prezentacje


Reklamy Google