Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Odsetki podatkowe - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Odsetki podatkowe - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Odsetki podatkowe - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 46

2 Zaległości podatkowe Jednym z wielu obowiązków podatkowych, z jakich muszą wywiązywać się podatnicy, to terminowe płacenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( dotyczy podatników, będących płatnikami takiego podatku). Czasem, z różnych nie zawinionych przez podatnika przyczyn, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie zostaje zapłacona w terminie, wówczas powstaje zaległość. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Odsetki od zaległości podatkowych Co robić jeśli doprowadzimy do powstania zaległości podatkowej? 1.wysokość odsetek ustawowych podaje Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu, można je również znaleźć na renomowanych stronach internetowych. 2.można skorzystać ze złagodzonej formy naliczania odsetek - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Złagodzona forma naliczania odsetek Aby skorzystać ze złagodzonej formy naliczania odsetek, należy: 1.złożyć skorygowaną deklarację podatkową, gdzie zastosowane zostaną odsetki w wysokości 75%, 2.wystąpić z wnioskiem o odroczenie w płaceniu zobowiązania podatkowego lub zaległości za zwłokę, wówczas zamiast odsetek za zwłokę naliczana będzie opłata prolongacyjna, a jej wysokość to połowa odsetek podatkowych za zwłokę, przysługujących za okres odroczenia.opłata prolongacyjna - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Kiedy można skorzystać ze złagodzonej formy naliczania odsetek Obniżenie odsetek zostanie zastosowane, pod warunkiem podatnik wpłaci zaległości podatkowe wynikające ze złożonej korekty. Jednak musi dokonać wpłaty nie później niż w ciągu 7 dni. Jednak, gdy korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu do podatnika informacji o rozpoczęciu kontroli podatkowej lub gdy deklaracja wpłynie w trakcie czynności sprawdzających podatnika., podatnik nie będzie mógł już skorzystać ze złagodzonej formy naliczania odsetek. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Kiedy rozpocząć naliczanie odsetek? Naliczanie odsetek za nieterminową płatność rozpoczyna od dnia następującego po ostatecznym dniu zapłaty podatku. Następnego dnia po tej dacie, rozpoczynamy naliczanie odsetek. W przypadku złożenia wniosku o umorzenie odsetek, odsetki naliczamy do chwili wniesienia podania (włącznie z tym konkretnym dniem). Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Kiedy zakończyć naliczanie odsetek? Zakończenie naliczania odsetek przypada na dzień, w którym podatnik uiścił podatek. W przypadku wygaśnięcia zaległości (np. przedawnienie), odsetki również wygasają. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Odsetki w przypadku odrzucenia podania o umorzenie zaległości podatkowych przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku; natomiast po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem. Od zaległości, dla których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Negatywne rozpatrzenie podania o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku; po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Opłata prolongacyjna Opłata prolongacyjna zostanie naliczona: w przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku; w przypadku wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Opłata prolongacyjna – c.d. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna będzie naliczana oddzielnie od każdej raty przypadającej do zapłaty i jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Odsetki podatkowe - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google