Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie Zespołu Anna Hejka Dyrektor Zarządzający

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie Zespołu Anna Hejka Dyrektor Zarządzający"— Zapis prezentacji:

1 Budowanie Zespołu Anna Hejka Dyrektor Zarządzający
Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Arystoteles Anna Hejka Dyrektor Zarządzający Heyka Capital Markets Group twórczej destrukcji

2 Heyka Capital Markets Group
Pierwszy bank inwestycyjny koncentrujący się na Europie Centralnej i Polsce Usługi: finansowanie przedsiębiorstw od pomysłu po liderów dominujących swoje sektory; fuzje, przejęcia i sprzedaż firm; prywatyzacje; zarządzanie funduszami PE; restrukturyzacje (cyzelowanie modelu biznesowego, zarządzanie tymczasowe, coaching); doradztwo strategiczne; wyceny. Silne strony:  Doświadczenie od 1991 roku w złożonych transakcjach międzynarodowych Udokumentowane budowanie wartości spółek Kreatywność w strukturyzowaniu transakcji Rygor w ich przeprowadzaniu bez względu na warunki Stawianie interesu klienta na pierwszym miejscu Zaangażowanie poprzez inwestycje własnego kapitału Niezależność Międzynarodowe kontakty na wszystkich kontynentach Przyjazna kultura korporacyjna

3 Wartość Dodana HCM Group
Due diligence (buyer/vendor), budżetowanie, projekcje, wyceny Wewn. audyt modelu biznesowego → optymalizacja, restrukturyzacja Planowanie strategiczne i rozwój Zarządzanie tymczasowe, nadzór na poziomie zarządów i RN Finansowanie: prywatne i publiczne (IPO/SPO): kapitał, mezzanine, pożyczki inwestycyjne i kapitał obrotowy, opcje call i put, warranty Wizja/zarządzanie/motywacja: systemy wynagradzania, plany opcyjne Corporate governance, najlepsze praktyki & standardy finansowe Marketing/komunikacja/PR/Investor Relations, Networking, Coaching Fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, sprzedaż firm Doradztwo, strategie wyjścia dla właścicieli

4 Portfel HCM Group

5 Anna Hejka - Biografia Global Leader for Tomorrow - World Economic Forum w Davos Business Angel of 2009 – European Business Angel Association Założyciel i Prezes Heyka Capital Markets Group, banku inwest., firmy maklerskiej w USA, 2 funduszy Private Equity i firm doradczych Członek Zarządu ABC Data (dystrybucja ICT w CE osób) odpowiedzialna za strategię, optymalizację, finansowanie, M&A, IPO i IR Członek Zarządu i Partner MCI – zakupiła i zarządzała 80% portfela Założyciel, Prezes i Przewodnicząca Rady Nadzorczej CEF, Inc. (300) Założyciel i Dyrektor Zarządzający Poland Growth Funds LLC zebrała >50 mln $ od inwestorów z USA, Japonii, Australii, Hong Kongu i Europy Wiceprezes Security Pacific odpowiedzialna za usługi maklerskie Doradca inwestycyjny i makler Salomon Brothers , wtedy najpotężniejszego banku inwestycyjnego na świecie - USA Oficer Bankowy JPMorgan Chase i analityk Cargill - Hiszpania

6 Zespół Zarządzający Firmą
Spis treści: 1. Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy 2. Zarządzanie Zespołem w Ujęciu Projektowym 3. Podstawy Budowy Zespołu 4. Kryteria Tworzenia Zespołu 5. Cechy Zespołu Odnoszącego Sukces

7 Szczypta Teorii Zespół Budowanie Zespołu Zarządzanie Zespołem Zadanie
Dwie lub więcej osób podejmujących wspólnie działania w celu realizacji wspólnych celów. Grupa ludzi nie oznacza Zespołu!!! Zespół rozwija produkty/usługi, które są efektem wspólnych prac Zespołu i synergii. (Synergia występuje w wyniku wspólnych prac poszczególnych członków zespołu). Budowanie Zespołu Proces zbierania właściwych osób gotowych do realizacji zadań, które przyniosą wspólne korzyści całemu projektowi. Zarządzanie Zespołem Kierunek działań skierowanych do grupy jednostek pracujących jako jedność. Efektywnie pracujący Zespół jest zorientowany na rezultaty i zaangażowany w realizację wspólnych celów strategicznych. Zadanie Zakres odpowiedzialności, który może być realizowany przez jedną lub kilka osób oraz Zespół.

8 Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy posiadają silną potrzebę osiągnięcia i kontrolowania swojego przeznaczenia, dlatego też zainteresowani są zarządzaniem własną firmą. Skłonność do ryzyka to cecha przedsiębiorców, jednak dyskusyjnym jest czy ryzyko to jest wysokie, umiarkowane czy skalkulowane. Cechy Zdecydowany i proaktywny Optymista gotowy do podjęcia inicjatyw Innowacyjny, pomysłowy, twórczy Zdolny do identyfikowania pomysłów Dynamiczny, aktywny Zdeterminowany, wytrwały, finalizujący rozpoczęte działania Podejmujący umiarkowane ryzyko, odporny na stres Tolerujący niejednoznaczność, rozpoznający zmiany jako szanse Zdolny do adaptacji, elastyczny Odpowiedzialny i pewny siebie

9 Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy
Dwie kategorie przedsiębiorstw, którym nie ufają inwestorzy: aniołowie biznesu czy fundusze. „One-man-show” Wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność lub technologia uzależniona jest od jednej osoby może okazać się niepowodzeniem na skutek jej choroby lub niedyspozycji, bądź też zbyt wysokiego ryzyka. Biznesy rodzinne Doświadczenie wskazuje, że fundusze VC oraz Aniołowie Biznesu unikają transakcji z firmami rodzinnymi, ze względu na ich złożone relacje wewnętrzne i wynikające z tego problemy.

10 Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy
Cechy osobiste nie są jedynym czynnikiem zapewniającym sukces przedsiębiorstwa. Źródłem sukcesu jest odpowiedni Zespół, który może, a nawet powinien różnić się w zależności od rodzaju działalności. Jednak w każdym rozwijającym się biznesie powinni znaleźć się tacy kluczowi członkowie Zespołu jak: Dyrektor finansowy (początkowo, może być zatrudniony czasowo): Utrzymuje ścisłą kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa, Efektywne zarządza kapitałem w celu ograniczenia wydatkowania gotówki i uniknięcia niepowodzenia, Zapewnia okresowy dostęp do informacji służącej zarządzającym celem monitorowania oraz kontrolowania inwestycji, Zapewnia komfort psychiczny inwestorom zewnętrznym. Dyrektor Marketingowy/Dyrektor Sprzedaży/ Handlowcy: Zapewnienie wzrostu poprzez rozpoznanie klientów oraz rozpoczęcie współpracy, Przeciętny pomysł i dobry dział sprzedaży przyniesie > zyski niż dobry pomysł i przeciętny dział sprzedaży. Niekompletny zespół Braki w wiedzy, umiejętności, doświadczenia, wiedzy eksperckiej Nieodpowiednie, nieefektywne i błędnie podejmowane decyzje

11 Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy
Niekompletny Zespół w młodych firmach stanowi duże zagrożenie dla funkcjonowania firmy. Ryzyka związane z niekompletnym Zespołem Nieskuteczne zarządzanie rolami i zadaniami Niezdolność kontrolowania informacji finansowych Niezdolność wdrażania strategii Brak zdolności osiągania celów Brak świadomości dotyczącej poprawnej strategii marketingowej Niedotrzymywanie terminów

12 If You lead, You don’t need to manage.
Ujęcie Projektowe Zarządzanie jest proste, należy tylko dobrać odpowiednich ludzi, postawić im ambitne zadania i nie przeszkadzać im w realizacji tych zadań. T. Roosevelt If You lead, You don’t need to manage. Jack Welch

13 Kluczowe Zasady Zarządzania
Zasada Interpretacja Bądź realistyczny Sporządź plan, który można zrealizować i przestrzegać. Nie da się zrobić niemożliwego. Planuj efektywnie Zastosuj strukturalne, zdyscyplinowane podejście do planowania, które promuje realizm, efektywną komunikację i dobre relacje poprzez właściwe kształtowanie oczekiwań. Zarządzaj relacjami Ludzie są najbardziej krytycznym elementem projektu i najtrudniej się nimi zarządza. Kształtuj oczekiwania Zarządzaj ryzykiem, problemami i zmianami, dąż do efektywnej komunikacji. Rozpoznaj i zaakceptuj niepewność Jedyne, co jest pewne, to brak pewności.

14 Kluczowe Zasady Zarządzania
Zasada Interpretacja Oczekuj zmian i przygotuj się do nich Uwzględnij dynamiczną naturę projektów w swoich planach. Weź pod uwagę inne wykonywane prace Wpływ projektu na jego środowisko i odwrotnie. Bądź obiektywny Opieraj się na faktach, aby uniknąć niepotrzebnych i bezproduktywnych konfliktów. Stosuj podejście sytuacyjne Adaptuj styl zarządzania do potrzeb projektu i ludzi. Źródło: George Pitagorsky, PMP

15 Kluczowe Zasady Zarządzania
Zasada ZAUFANIE Opieraj się/buduj na kompetencjach Awansuj ludzi kompetentnych, którzy udokumentowali swoją wartość dla firmy → to buduje wiarygodność firmy i zaufanie pracowników. Klient musi być celem. Otwórz się Bądź dostępny dla podwładnych. Spraw , żeby Twoje decyzje były zrozumiałe a zachowanie klarowne. Bądź konsekwentny Spotykaj się często i jasno komunikuj wartości, kulturę korporacyjną i strategię firmy a unikniesz plotek. Komunikuj ocenę wyników i mów prawdę Pracownicy muszę wiedzieć, za co będą rozliczani oraz znać ocenę swojej pracy. Bądź uczciwy w ocenie sytuacji wewn. i zewn. firmy, by wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń. Daj szanse na rozwój Doceniaj i dawaj większą odpowiedzialność, by udokumentować zaufanie i wiarę w kompetencje pracowników. Zachęcaj, wspieraj Chwal i doceniaj publicznie. Promuj decentralizację i współpracę a nie hierarchię i strukturę liniową. Bądź otwarty i konstruktywny, by promować wzrost.

16 Analogiczne zasady można przypisać przedsięwzięciom biznesowym
Ujęcie Projektowe Dobór kierownika Wymaga uwzględnienia realiów projektu, jego tematyki, założeń harmonogramowych, oczekiwanych rezultatów oraz trybu realizacji. Trudno wskazać jeden uniwersalny typ menedżera projektu, który zapewni sukces każdemu przedsięwzięciu. Analogiczne zasady można przypisać przedsięwzięciom biznesowym Klucz do sukcesu Odpowiedni dobór Zespołu oraz osoby zarządzającej. Wymaga dostosowania do danego przedsięwzięcia. Konieczna jest znajomość zalet i wad poszczególnych stylów zarządzania i umiejętnego ich doboru: Directing Coaching Supporting Delegating

17 Fazy Rozwoju Zespołu Każdy Zespół jest żywą i dynamicznie rozwijającą się jednostką, która niezależnie od natury Zespołu oraz zadań przed nim stojących przechodzi od fazy rozwoju do fazy dojrzałości. Formowanie: Faza inicjacji grupy. Zespół nie jest jeszcze świadomy, czym będzie się zajmował. Członkowie zespołu nie znają się dobrze i nie mają pewności, na jakiej zasadzie będą funkcjonować. Faza kończy się w chwili poczucia członkowstwa w grupie. Storming: Faza, w której wyjaśnia się miejsce każdego z członków w grupie. Członkowie Zespołu zaczynają czuć się swobodnie, uaktywniają się, stawiają wymagania i opiniują działania i wskazówki lidera Zespołu. Niektórzy mogą odczuwać brak satysfakcji i kwestionować zadania zespołu, sposób ich realizacji oraz role lidera i styl zarządzania grupą. Na tym etapie pojawiają się pierwsze konflikty wewnątrz grupy. Norming: Członkowie Zespołu zaczynają wykorzystywać swoje doświadczenie do rozwiązywania problemów Zespołu, co pobudza jego współdziałanie oraz wzmacnia jedność. Faza ta powinna zakończyć się wytworzeniem podejścia do rozwiązywania konfliktów oraz metod wspomagających realizację prowadzonych działań. Performing: Zespół osiąga harmonię, definiuje swoje zadania, wypracowuje relacje, co skutkuje konkretnymi rezultatami w działaniach. Liderami Zespołu zostają członkowie najlepiej przygotowani do pełnienia tej funkcji. Członkowie nauczyli się współpracować ze sobą, rozwiązywać konflikty oraz odpowiednio wykorzystywać zasoby grupy, aby realizować jej cele. Rozwiązanie lub reorganizacja.

18 Podstawy Budowania Zespołu
Zespół zarządzający powinien wiedzieć, czym się zajmuje oraz jak zamierza osiągać zyski. Wiedzą branżową Uzupełniającymi się umiejętnościami Przedsiębior-czością Etyką i uczciwością Kompetencjami operacyjnymi Doświadczeniem i osiągnięciami Pasją

19 Podstawy Budowania Zespołu
Ludzie inwestują w Ludzi. Posiadanie kompletnego i skutecznego Zespołu jest warunkiem zainteresowania Aniołów Biznesu Kadra menedżerska przedsiębiorstwa jest elementem, w który inwestują Aniołowie Głównym powodem odrzucenia inwestycji i niepowodzenia firmy jest przede wszystkim nieskuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem Dobór zwycięzców to inwestowanie w odpowiednich ludzi, czyli wybór przedsięwzięć opartych na zrównoważonej kadrze zarządzającej. Z punktu widzenia Aniołów Biznesu decyzja dotycząca inwestycji zawsze opiera się na zaufaniu do kadry zarządzającej Aniołowie biorą pod uwagę produkt, rynek i potencjał zysku na wyjściu, jednak to jakość kadry zarządzającej jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o inwestycji i negocjowaniu udanej transakcji

20 Podstawy Budowania Zespołu
Każdy członek zespołu powinien: Posiadać ściśle określoną rolę oraz zakres obowiązków, Dążyć do osiągnięcia wspólnych celów i założeń. Komunikacja jest wobec tego najważniejsza dla skutecznego i efektywnego zespołu. Role i komunikacja w Zespole Brak komunikacji może prowadzić do: Marnowania czasu i energii, Braku zaufania oraz nieporozumień, Niedotrzymywania terminów, Niezdolności osiągania założonych celów i wprowadzania zmian na lepsze, Niepowodzenia projektu/przedsięwzięcia. Skuteczna komunikacja: Zwiększa poczucie przynależności do zespołu, jego wartość i znaczenie, Prowadzi do wydajnej pracy zespołu, wymiany wiedzy, doświadczeń i wspólnych celów.

21 Zespół Odnoszący Sukces
Jak zbudować zespół i jak poprawić jego wyniki? 1 2 3 Zarządzający powinni myśleć w sposób jasny oraz wyraźnie określić zadania do wykonania oraz strukturę Zespołu. Ważnym jest, aby dla każdej roli w Zespole zostały przypisane niezbędne umiejętności oraz zadania do wykonania. Odpowiednie umiejętności decydują o szybkości działań – wejście na rynek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności. Jak pomagają Aniołowie Biznesu? Aniołowie Biznesu mogą wykorzystać własną sieć powiązań w celu znalezienia i przekonania doświadczonych menedżerów do włączenia się w przedsięwzięcie. Aniołowie Biznesu posiadają również doświadczenie w asystowaniu przy wyborze odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych członków Zespołu. Odpowiedzialność za budowanie Zespołu ponoszą wspólnie przedsiębiorca, pozostali menedżerowie oraz inwestorzy.

22 Kryteria Tworzenia Zespołu
Skuteczność kierowania zespołem zależy od kadry zarządzającej, która powinna składać się z ludzi myślących strategicznie i posiadających zróżnicowane doświadczenie. Skuteczny zespół posiada zdolności przywódcze dzięki połączeniu wizji, intuicji i zaangażowania. Tworzenie nowego, skutecznego zespołu zawiera: Jasno sprecyzowane cele i założenia, Wyraźnie określone role w zespole, zakres obowiązków oraz uprawnień, Skuteczne kanały komunikacji i sposoby rozwiązywania konfliktów, Współudział w kierowaniu i odpowiedzialności, Stworzenie podejścia nastawionego na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, Ocenę funkcji i procesów.

23 Podsumowanie Budowanie Zespołu
Skuteczny Zespół jest kluczowym elementem sukcesu firmy Komunikacja jest niezbędna dla sukcesu Zespołu Aniołowie inwestują w pomysł Zespołu Skuteczny Zespół to synergia osobowości , umiejętności, doświadczenia i wiedzy jego członków.

24 Dziękuję za uwagę

25


Pobierz ppt "Budowanie Zespołu Anna Hejka Dyrektor Zarządzający"

Podobne prezentacje


Reklamy Google