Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Typy i klasyfikacja łożysk ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Typy i klasyfikacja łożysk ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu."— Zapis prezentacji:

1 1 Typy i klasyfikacja łożysk ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

2 2 Łożyska toczne Podstawowymi elementami łożyska tocznego są: Podstawowymi elementami łożyska tocznego są: części toczne, części toczne, koszyk koszyk pierścienie z bieżniami. pierścienie z bieżniami.

3 3 Bieżnie przenoszące obciążenie w głównym kierunku działania łożyska nazywane są bieżniami głównymi, prowadzące zaś element toczny lub przenoszące obciążenie w kierunku innym niż główny nazywane są bieżniami pomocniczymi. Pierścień zewnętrzny osadzony jest w oprawie, a wewnętrzny na wale maszyny. Bieżnie przenoszące obciążenie w głównym kierunku działania łożyska nazywane są bieżniami głównymi, prowadzące zaś element toczny lub przenoszące obciążenie w kierunku innym niż główny nazywane są bieżniami pomocniczymi. Pierścień zewnętrzny osadzony jest w oprawie, a wewnętrzny na wale maszyny. Między pierścieniami znajdują się ujęte koszykiem elementy toczne. Zadaniem koszyka jest oddzielenie elementów tocznych w celu uniknięcia ich wzajemnego tarcia, równomierne ich rozmieszczenie na obwodzie łożyska oraz ewentualne prowadzenie. Innym bardzo ważnym jego zadaniem jest utrzymanie łożyska jako zwartej całości, z wyjątkiem łożysk rozłącznych, jak np. stożkowe i walcowe. Jednak nawet w tych przypadkach koszyk utrzymuje części toczne i jeden pierścień jako nierozłączny zespół. Między pierścieniami znajdują się ujęte koszykiem elementy toczne. Zadaniem koszyka jest oddzielenie elementów tocznych w celu uniknięcia ich wzajemnego tarcia, równomierne ich rozmieszczenie na obwodzie łożyska oraz ewentualne prowadzenie. Innym bardzo ważnym jego zadaniem jest utrzymanie łożyska jako zwartej całości, z wyjątkiem łożysk rozłącznych, jak np. stożkowe i walcowe. Jednak nawet w tych przypadkach koszyk utrzymuje części toczne i jeden pierścień jako nierozłączny zespół.

4 4 Nazwy poszczególnych rodzajów łożysk tocznych wynikają z ich klasyfikacji według następujących kryteriów: Nazwy poszczególnych rodzajów łożysk tocznych wynikają z ich klasyfikacji według następujących kryteriów: nominalnego kąta działania (promieniowe i osiowe), nominalnego kąta działania (promieniowe i osiowe), kształtu części tocznych (kulkowe, walcowe, igiełkowe stożkowe, baryłkowe), kształtu części tocznych (kulkowe, walcowe, igiełkowe stożkowe, baryłkowe), możliwości wzajemnego wychylanie się pierścieni (zwykłe, wahliwe i samonastawne), możliwości wzajemnego wychylanie się pierścieni (zwykłe, wahliwe i samonastawne), uzupełniających cech konstrukcyjnych, jak np. liczby rzędów części tocznych, rozmieszczenia bieżni pomocniczych, uszczelek, blaszek ochronnych, kształtu powierzchni osadczych itp. uzupełniających cech konstrukcyjnych, jak np. liczby rzędów części tocznych, rozmieszczenia bieżni pomocniczych, uszczelek, blaszek ochronnych, kształtu powierzchni osadczych itp.

5 5 Nominalny kąt działania łożysk kulkowych jest zawarty między prostą łączącą punkty styku kulki z bieżniami w nieobciążonym łożysku a płaszczyzną prostopadłą do osi łożyska (rys. a). W łożyskach wałeczkowych mieści się on między prostą prostopadła do tworzącej bieżni zewnętrznej a płaszczyzną prostopadła do osi łożyska (rys. b i c).

6 6 Łożyska ze względu na wartość nominalnego kąta działania a można podzielić na: promieniowe (poprzeczne) o kącie działania 0° a < 45° promieniowe (poprzeczne) o kącie działania 0° a < 45° osiowe (wzdłużne) o kącie działania 45° a < 90° osiowe (wzdłużne) o kącie działania 45° a < 90° skośne, są to łożyska promieniowe, które do poprawnej pracy wymagają osiowego podparcia pierścieni. skośne, są to łożyska promieniowe, które do poprawnej pracy wymagają osiowego podparcia pierścieni.

7 7 Łożyska ze względu na kształt części tocznych można podzielić na: kulkowe, kulkowe, wałeczkowe: wałeczkowe: walcowe, walcowe, igiełkowe, igiełkowe, stożkowe, stożkowe, baryłkowe i inne baryłkowe i inne

8 8 Łożyska ze względu na możliwość wzajemnego wychylenia się pierścieni można podzielić na: zwykłe, zwykłe, wahliwe, wahliwe, samonastawne. samonastawne.

9 9 Łożyska ze względu na ilość rzędów części tocznych można podzielić na: jednorzędowe, jednorzędowe, dwurzędowe, dwurzędowe, wielorzędowe wielorzędowe

10 10 Łożysko kulkowe zwykłe wielorakie zastosowanie i korzystna cena wielorakie zastosowanie i korzystna cena przejmują siły promieniowe i osiowe, mogą być również użytkowanie przy dużych prędkościach obrotowych przejmują siły promieniowe i osiowe, mogą być również użytkowanie przy dużych prędkościach obrotowych uszczelnione nie wymagają dozoru i umożliwiają proste rozwiązania konstrukcyjne uszczelnione nie wymagają dozoru i umożliwiają proste rozwiązania konstrukcyjne zdolność do wychyleń kątowych nieznaczna zdolność do wychyleń kątowych nieznaczna jedna z najmniejszych wartości momentu tarcia jedna z najmniejszych wartości momentu tarcia

11 11 Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe obciążalne promieniowo i osiowo, jednak siły osiowe przenoszą tylko w jednym kierunku są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie obciążalne promieniowo i osiowo, jednak siły osiowe przenoszą tylko w jednym kierunku są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie pracują zazwyczaj parami pracują zazwyczaj parami Uzyskanie większej nośności dzięki znacznym wypełnieniu średnicy podziałowej częściami tocznymi Uzyskanie większej nośności dzięki znacznym wypełnieniu średnicy podziałowej częściami tocznymi

12 12 Sposoby zestawienia łożyska skośnego w parach

13 13 Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe odpowiada pod względem budowy parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układnie O odpowiada pod względem budowy parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układnie O duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymagane jest sztywne prowadzenie w kierunku osiowym szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymagane jest sztywne prowadzenie w kierunku osiowym

14 14 Łożysko kulkowe o styku czteropunktowym przejmują one duże obciążenia osiowe w obu kierunkach i nieznaczne siły promieniowe przejmują one duże obciążenia osiowe w obu kierunkach i nieznaczne siły promieniowe pierścień wewnętrzny łożyska jest dzielony z tego powodu daje się umieścić dużą liczbę kulek pierścień wewnętrzny łożyska jest dzielony z tego powodu daje się umieścić dużą liczbę kulek pierścień zewnętrzny z wieńcem kulek i połówki pierścieni mogą być oddzielnie zabudowane pierścień zewnętrzny z wieńcem kulek i połówki pierścieni mogą być oddzielnie zabudowane

15 15 Łożysko kulkowe wahliwe łożysko ma możliwość wychylenia kątowego i może wyrównywać odchyłki współosiowości, ugięcia wałów i odkształcenia oprawy łożysko ma możliwość wychylenia kątowego i może wyrównywać odchyłki współosiowości, ugięcia wałów i odkształcenia oprawy łożyska te są nierozłączne łożyska te są nierozłączne niższa nośność niższa nośność obciążenie równomiernie rozkłada się na oba rzędy kulek, zapewniając poprawną pracę łożyska obciążenie równomiernie rozkłada się na oba rzędy kulek, zapewniając poprawną pracę łożyska bardzo wrażliwe na obciążenie wzdłużne bardzo wrażliwe na obciążenie wzdłużne

16 16 Łożysko do wrzecion stanowią specjalne wykonanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych, od których różnią się kątem działania, tolerancjami i wykonaniem koszyka stanowią specjalne wykonanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych, od których różnią się kątem działania, tolerancjami i wykonaniem koszyka dla łożyskowań, od których wymaga się największej dokładności prowadzenia i zdolności do przenoszenia prędkości obrotowej dla łożyskowań, od których wymaga się największej dokładności prowadzenia i zdolności do przenoszenia prędkości obrotowej łożyskowania szybkoobrotowych wrzecion obrabiarek łożyskowania szybkoobrotowych wrzecion obrabiarek

17 17 Łożysko walcowe jednorzędowe mają charakter rozłączny mają charakter rozłączny umożliwia małe osiowe przesunięcia wału względem oprawy w czasie pracy, wynikające np. z odkształceń cieplnych umożliwia małe osiowe przesunięcia wału względem oprawy w czasie pracy, wynikające np. z odkształceń cieplnych przenoszą obciążenia promieniowe jednak mogą one również obciążone ciągłym obciążeniem osiowym nie przekraczającym części obciążenia promieniowego przenoszą obciążenia promieniowe jednak mogą one również obciążone ciągłym obciążeniem osiowym nie przekraczającym części obciążenia promieniowego wrażliwe na niewspółosiowość wału i oprawy wrażliwe na niewspółosiowość wału i oprawy mały moment tarcia oraz znacznie większą nośność od łożysk kulkowych mały moment tarcia oraz znacznie większą nośność od łożysk kulkowych

18 18 Łożysko walcowe dwurzędowe stosowane są one do łożyskowań wrzecion obrabiarek do metali oraz walców walcarek stosowane są one do łożyskowań wrzecion obrabiarek do metali oraz walców walcarek mała średnica zewnętrzna przy bardzo dużej nośności oraz wyjątkowej sztywności mała średnica zewnętrzna przy bardzo dużej nośności oraz wyjątkowej sztywności wykonane są również z otworem stożkowym, co umożliwia precyzyjne regulowanie luzu wykonane są również z otworem stożkowym, co umożliwia precyzyjne regulowanie luzu właściwości jak łożyska walcowe jednorzędowe właściwości jak łożyska walcowe jednorzędowe

19 19 Łożysko igiełkowe bardzo cienkimi pierścieniami i dużą liczbą stosunkowo długich wałeczków bardzo cienkimi pierścieniami i dużą liczbą stosunkowo długich wałeczków wykonywane są w bardzo licznych odmianach wymiarowych i konstrukcyjnych wykonywane są w bardzo licznych odmianach wymiarowych i konstrukcyjnych mały wymiar poprzeczny przy bardzo dużej nośności, szczególnie gdy powierzchnia wału spełnia rolę wewnętrznej bieżni mały wymiar poprzeczny przy bardzo dużej nośności, szczególnie gdy powierzchnia wału spełnia rolę wewnętrznej bieżni duża długość igiełek ogranicza dokładność ich wykonania, co powoduje wzdłuż nich nierównomierność rozkładu obciążenia duża długość igiełek ogranicza dokładność ich wykonania, co powoduje wzdłuż nich nierównomierność rozkładu obciążenia łożyska igiełkowe mają największy moment tarcia łożyska igiełkowe mają największy moment tarcia

20 20 Łożysko igiełkowe Podstawowe typy łożysk igiełkowych to: pełne łożysko z obu bieżniami, łożysko z jedną bieżnią oraz złożenie igiełkowe składające się z igiełek i koszyka. W ostatnim przypadku bieżnie muszą być wykonane zarówno na wale, jak i w oprawie. Podstawowe typy łożysk igiełkowych to: pełne łożysko z obu bieżniami, łożysko z jedną bieżnią oraz złożenie igiełkowe składające się z igiełek i koszyka. W ostatnim przypadku bieżnie muszą być wykonane zarówno na wale, jak i w oprawie. NA - pełne, RBNA - cienkościenne, RNA - bez pierścienia wewnętrznego, NA69 - dwurzędowe NA - pełne, RBNA - cienkościenne, RNA - bez pierścienia wewnętrznego, NA69 - dwurzędowe Kombinacje łożyska igiełkowego poprzecznego. a - z łożyskiem kulkowym skośnym, b - z łożyskiem kulkowym wzdłużnym, c - z łożyskiem walcowym wzdłużnym Kombinacje łożyska igiełkowego poprzecznego. a - z łożyskiem kulkowym skośnym, b - z łożyskiem kulkowym wzdłużnym, c - z łożyskiem walcowym wzdłużnym

21 21 Łożysko stożkowe są przeznaczone do dokładnego osiowego ustalania wału oraz przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych są przeznaczone do dokładnego osiowego ustalania wału oraz przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych dopuszczają bardzo małą niewspółosiowość wału i oprawy dopuszczają bardzo małą niewspółosiowość wału i oprawy na ogół rozłączne na ogół rozłączne

22 22 Łożysko baryłkowe jednorzędowe Łożyska baryłkowe są stosowane przy przenoszeniu największych obciążeń. Zbudowane są one tak, że baryłki toczą się po zewnętrznej bieżni kulistej, dzięki czemu łożyska te są wahliwe. Łożyska baryłkowe są stosowane przy przenoszeniu największych obciążeń. Zbudowane są one tak, że baryłki toczą się po zewnętrznej bieżni kulistej, dzięki czemu łożyska te są wahliwe. Podstawową wadą łożyska jednorzędowego jest mała zdolność do przenoszenia obciążenia wzdłużnego Podstawową wadą łożyska jednorzędowego jest mała zdolność do przenoszenia obciążenia wzdłużnego

23 23 Łożysko baryłkowe dwurzędowe których nośność jest o około 50% większa od nośności łożysk jednorzędowych których nośność jest o około 50% większa od nośności łożysk jednorzędowych wykonane są również ze stożkowym otworem wewnętrznym i wyposażone w tuleje osadcze wciskaną i wciąganą wykonane są również ze stożkowym otworem wewnętrznym i wyposażone w tuleje osadcze wciskaną i wciąganą

24 24 Łożysko toroidalne stosunkowo nowe rozwiązanie konstrukcyjne stosunkowo nowe rozwiązanie konstrukcyjne łączy w sobie właściwości trzech rodzajów łożysk: baryłkowego, walcowego oraz igiełkowego łączy w sobie właściwości trzech rodzajów łożysk: baryłkowego, walcowego oraz igiełkowego może przenosić obciążenia do 30% większe niż jakiekolwiek inne łożysko toczne może przenosić obciążenia do 30% większe niż jakiekolwiek inne łożysko toczne przesunięcie osiowe wału do 10% szerokości łożyska nie wpływa na skrócenie jego żywotności przesunięcie osiowe wału do 10% szerokości łożyska nie wpływa na skrócenie jego żywotności posiada 10 razy większą zdolność przenoszenia niewspółosiowości niż łożyska stożkowe, cylindryczne lub igiełkowe oraz 100 razy większe przesunięcie osiowe niż łożyska baryłkowe posiada 10 razy większą zdolność przenoszenia niewspółosiowości niż łożyska stożkowe, cylindryczne lub igiełkowe oraz 100 razy większe przesunięcie osiowe niż łożyska baryłkowe jest przeniesienie środka sfery wyznaczającej powierzchnię toczną, poza środek łożyska jest przeniesienie środka sfery wyznaczającej powierzchnię toczną, poza środek łożyska współczynnik tarcia w tym łożysku jest o 50% do 70% niższy niż w jednorzędowym łożysku baryłkowym współczynnik tarcia w tym łożysku jest o 50% do 70% niższy niż w jednorzędowym łożysku baryłkowym nie może być łożyskiem ustalającym, nie jest także zdolne do przenoszenia obciążeń osiowych nie może być łożyskiem ustalającym, nie jest także zdolne do przenoszenia obciążeń osiowych Istotą Istotą łożysko toroidalne jest niewrażliwe na deformację osadzenia w postaci stożkowatego otworu łożysko toroidalne jest niewrażliwe na deformację osadzenia w postaci stożkowatego otworu

25 25 Łożysko kulkowe wzdłużne Kulkowe osiowe łożysko jednokierunkowe Kulkowe osiowe łożysko jednokierunkowe nie może przenosić obciążenie promieniowego nie może przenosić obciążenie promieniowego prędkość obrotowa łożysk tego rodzaju jest mała prędkość obrotowa łożysk tego rodzaju jest mała łożysko dwukierunkowe łożysko dwukierunkowe nieumożliwia wahań w czasie ruchu nieumożliwia wahań w czasie ruchu ustala wał w obu kierunkach ustala wał w obu kierunkach

26 26 Łożysko kulkowe skośne wzdłużne duża dokładność obrotu oraz o 100% większa maksymalna prędkość obrotowa duża dokładność obrotu oraz o 100% większa maksymalna prędkość obrotowa zostały skonstruowane w głównej mierze z myślą o dokładnych obrabiarkach do metalu jako osiowe podparcie wrzecion zostały skonstruowane w głównej mierze z myślą o dokładnych obrabiarkach do metalu jako osiowe podparcie wrzecion

27 27 Łożysko walcowe wzdłużne duża sztywność, obciążalność i odporność na uderzenia duża sztywność, obciążalność i odporność na uderzenia nie są przystosowane do wychyleń kątowych nie są przystosowane do wychyleń kątowych zdolności samonastawiania zdolności samonastawiania w jednym kierunku bardzo duże obciążenia osiowe, nie przyjmują jednak obciążeń promieniowych w jednym kierunku bardzo duże obciążenia osiowe, nie przyjmują jednak obciążeń promieniowych

28 28 Łożysko baryłkowe wzdłużne łożysko wahliwe łożysko wahliwe może przenosić obciążenia promieniowe może przenosić obciążenia promieniowe przeznaczone do największych spotykanych obciążenie osiowych przeznaczone do największych spotykanych obciążenie osiowych może pracować tylko przy smarowaniu olejem może pracować tylko przy smarowaniu olejem mała graniczna prędkość obrotowa mała graniczna prędkość obrotowa

29 29 Łożyska hybrydowe (ceramiczne) Jeśli wymagane osiągi są bliskie granicom możliwości łożyska wykonanego ze stali lub jeśli potrzebna jest wyższa sztywność lub większa trwałość, alternatywnie można zastosować łożyska hybrydowe. Jeśli wymagane osiągi są bliskie granicom możliwości łożyska wykonanego ze stali lub jeśli potrzebna jest wyższa sztywność lub większa trwałość, alternatywnie można zastosować łożyska hybrydowe. Mimo, że łożyska toczne są nazywane łożyskami przeciwciernymi, to jednak podczas pracy mają one pewne opory tarcia. Małe tarcie we wszystkich poruszających się częściach jest kluczem do dobrej pracy wrzeciona. Hybrydowe łożysko kulkowe skośne ze stalowymi pierścieniami i ceramicznymi elementami tocznymi jest łożyskiem o wysokiej wydajności do wrzecion obrabiarek. Mimo, że łożyska toczne są nazywane łożyskami przeciwciernymi, to jednak podczas pracy mają one pewne opory tarcia. Małe tarcie we wszystkich poruszających się częściach jest kluczem do dobrej pracy wrzeciona. Hybrydowe łożysko kulkowe skośne ze stalowymi pierścieniami i ceramicznymi elementami tocznymi jest łożyskiem o wysokiej wydajności do wrzecion obrabiarek. Te łożyska polepszają osiągi pracy i dają następujące korzyści: Te łożyska polepszają osiągi pracy i dają następujące korzyści: ich trwałość jest cztery do sześciu razy większa niż standardowych precyzyjnych łożysk wrzecionowych, ich trwałość jest cztery do sześciu razy większa niż standardowych precyzyjnych łożysk wrzecionowych, wrzeciono może być przyspieszane i zwalniane w szerszym zakresie niż w przypadku łożysk ze stali, wrzeciono może być przyspieszane i zwalniane w szerszym zakresie niż w przypadku łożysk ze stali, pozwalają na uzyskanie bardzo wysokich prędkości i dokładności obrotu, pozwalają na uzyskanie bardzo wysokich prędkości i dokładności obrotu, wzrost temperatury w systemie jest niższy, wzrost temperatury w systemie jest niższy, mają większą sztywność, jest mniej problemów ze smarowanie i drganiami. mają większą sztywność, jest mniej problemów ze smarowanie i drganiami.

30 30 Łożyska liniowe (prowadnice) przeznaczone są do realizacji ruchu posuwisto-zwrotnego przeznaczone są do realizacji ruchu posuwisto-zwrotnego Ruch toczny zmniejsza współczynnik tarcia oraz eliminuje niekorzystne zjawisko wynikające z różnicy wartości statycznego i kinematycznego współczynnika tarcia przy ślizganiu, a objawiające się skokowymi przemieszczeniami przy powolnym wzajemnym przesuwie powierzchni Ruch toczny zmniejsza współczynnik tarcia oraz eliminuje niekorzystne zjawisko wynikające z różnicy wartości statycznego i kinematycznego współczynnika tarcia przy ślizganiu, a objawiające się skokowymi przemieszczeniami przy powolnym wzajemnym przesuwie powierzchni przeznaczone są do realizacji ruchu posuwisto-zwrotnego przeznaczone są do realizacji ruchu posuwisto-zwrotnego Ruch toczny zmniejsza współczynnik tarcia oraz eliminuje niekorzystne zjawisko wynikające z różnicy wartości statycznego i kinematycznego współczynnika tarcia przy ślizganiu, a objawiające się skokowymi przemieszczeniami przy powolnym wzajemnym przesuwie powierzchni Ruch toczny zmniejsza współczynnik tarcia oraz eliminuje niekorzystne zjawisko wynikające z różnicy wartości statycznego i kinematycznego współczynnika tarcia przy ślizganiu, a objawiające się skokowymi przemieszczeniami przy powolnym wzajemnym przesuwie powierzchni znajdują zastosowanie w prasach i dokładnych obrabiarkach do przesuwu stołów i suportów oraz we wszelkiego rodzaju automatach wymagających częstego ruchu linowego przy małych oporach ruchu znajdują zastosowanie w prasach i dokładnych obrabiarkach do przesuwu stołów i suportów oraz we wszelkiego rodzaju automatach wymagających częstego ruchu linowego przy małych oporach ruchu

31 31 Łożyska ślizgowe Łożyska ślizgowe na ogół stosuje się: - przy przenoszeniu bardzo dużych obciążeń (nawet do kilku MN- w przypadku łożysk o średnicy 1m), a także przy obciążeniach udarowych, gdy konieczne jest, aby łożyska tłumiły drgania wału, - przy dużych prędkościach obrotowych i możliwości uzyskania tarcia płynnego, - w razie konieczności stosowania łożysk (lub panwi) dzielonych, gdy wymagana jest cichobieżność łożyska, - gdy osiąganie bardzo dużej dokładności montażu (koniecznej przy łożyskach tocznych) jest utrudnione, - w drobnych konstrukcjach o bardzo małych obciążeniach (m. in. w urządzeniach mechaniki precyzyjnej). Łożyska ślizgowe na ogół stosuje się: - przy przenoszeniu bardzo dużych obciążeń (nawet do kilku MN- w przypadku łożysk o średnicy 1m), a także przy obciążeniach udarowych, gdy konieczne jest, aby łożyska tłumiły drgania wału, - przy dużych prędkościach obrotowych i możliwości uzyskania tarcia płynnego, - w razie konieczności stosowania łożysk (lub panwi) dzielonych, gdy wymagana jest cichobieżność łożyska, - gdy osiąganie bardzo dużej dokładności montażu (koniecznej przy łożyskach tocznych) jest utrudnione, - w drobnych konstrukcjach o bardzo małych obciążeniach (m. in. w urządzeniach mechaniki precyzyjnej).

32 32 W zależności od kierunku obciążeń, działających na łożysko Poprzeczne, przeznaczone do przejmowania obciążeń Poprzeczne, przeznaczone do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi obrotu wału (a). prostopadłych do osi obrotu wału (a). Wzdłużne, obciążone siłami działającymi zgodnie z kierunkiem osi obrotu wału (b). Wzdłużne, obciążone siłami działającymi zgodnie z kierunkiem osi obrotu wału (b). Poprzeczno-wzdłużne, przeznaczone do przejmowania obciążeń zarówno prostopadłych, jak i zgodnych z kierunkiem osi obrotu. Poprzeczno-wzdłużne, przeznaczone do przejmowania obciążeń zarówno prostopadłych, jak i zgodnych z kierunkiem osi obrotu.

33 33 W zależności od sposobu podawania smaru rozróżnia się łożyska: - samosmarujące, niewymagające w całym okresie swojego użytkowania wymiany i dostarczania smaru, wykonywane z materiałów porowatych nasyconych smarem, który jest wyciskany z porów w trakcie eksploatacji i wypełnia szczelinę smarną; - samosmarujące, niewymagające w całym okresie swojego użytkowania wymiany i dostarczania smaru, wykonywane z materiałów porowatych nasyconych smarem, który jest wyciskany z porów w trakcie eksploatacji i wypełnia szczelinę smarną; - hydrostatyczne (aerostatyczne), w których warstwa nośna smaru (gazu) jest podawana pod ciśnieniem; - hydrostatyczne (aerostatyczne), w których warstwa nośna smaru (gazu) jest podawana pod ciśnieniem; - hydrodynamiczne (aerodynamiczne), w których warstwa nośna smaru (gazu) powstaje na skutek ruchu obrotowego czopa względem panwi i wzajemnego poślizgu między ich powierzchniami ślizgowymi. - hydrodynamiczne (aerodynamiczne), w których warstwa nośna smaru (gazu) powstaje na skutek ruchu obrotowego czopa względem panwi i wzajemnego poślizgu między ich powierzchniami ślizgowymi.

34 34 Łożyska hydrodynamiczne Są to łożyska w których warstwa nośna smaru (gazu) powstaje na skutek ruchu obrotowego czopa względem panwi i wzajemnego poślizgu między ich powierzchniami ślizgowymi. Obecność warstwy smaru pomiędzy czopem i panewką oraz rozkład ciśnienia w tej warstwie jest efektem względnej prędkości powierzchni czopa i panwi, kształtu szczeliny smarnej oraz własności smaru. Stan, w jakim znajduje się smar w łożysku w istotny sposób zależy od temperatury.

35 35 Łożyska hydrostatyczne Brak możliwości stabilizacji układu w przypadku jednokomorowego łożyska hydrostatycznego (a) oraz stabilizacja ruchu w przypadku łożysk wielokomorowych (b, c).


Pobierz ppt "1 Typy i klasyfikacja łożysk ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google