Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cieszyn, 22 listopad 2006 PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cieszyn, 22 listopad 2006 PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Cieszyn, 22 listopad 2006 PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ

2 CIESZYN

3 CIESZYN

4 CIESZYN

5 CIESZYN

6 HISTORYCZNA SIEDZIBA ENERGETYKI CIESZYŃSKIEJ – BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

7 WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ NA ZAKŁAD PO MODERNIZACJI W ROKU 2002

8 WIDOK Z KOMINA EC O WYSOKOŚCI 130 M: KOTŁOWNIA, HALA MASZYN

9 WIDOK Z KOMINA EC O WYSOKOŚCI 130 M: KOTŁOWNIA, HALA MASZYN, BUDYNEK TECHNICZNY, WARSZTATY

10 WIDOK Z KOMINA EC O WYSOKOŚCI 130 M: NAWĘGLANIE

11 WIDOK Z KOMINA EC O WYSOKOŚCI 130 M: STARA CZĘŚĆ ZAKŁADU

12 DYSTRYBUCJA CIEPŁA 1.Przesył energii cieplnej 2.Eksploatacja węzłów ciepłowniczych 3.Eksploatacja instalacji wewnętrznych Działalność firmy w zakresie dystrybucji jest realizowana poprzez: Liczba zatrudnionych - 27 osób

13 SIECI CIEPLNE Dostawa energii cieplnej realizowana jest za pośrednictwem trzech głównych magistral wodnych i dwóch parowych o łącznej długości ok. 60 km i następujących obciążeniach cieplnych: PÓŁNOC 21,29 MW 24% WSCHÓD 14,34 MW 16% POŁUDNIE 49,30 MW 57% PARA 2,4 MW 3%

14 WĘZŁY CIEPLNE Ciepło dostarczone jest do odbiorców za pomocą 350 węzłów ciepłowniczych, w tym 9 grupowych stacji wymienników. 58 (17%) sztuk węzłów włączonych jest w układ telemetrii i monitoringu systemu UNIGYR firmy Siemens Rozliczenia z odbiorcami dokonywane są na podstawie odczytów zainstalowanych liczników ciepła, których liczba wynosi 683 sztuki. Liczba podmiotów, z którymi zawarto umowę na dostawę ciepła wynosi 183.

15 MOC ZAMÓWIONA I SPRZEDAŻ ENERGII W LATACH 2000-2005 MW/TJ 112,75 MW105,69 MW 96,93 MW94,29 MW90,68 MW88,03 MW 663,64 TJ 686,92 TJ 623,14 TJ 646,13 TJ 603,82 TJ612,30 TJ

16 LICZBA EKSPLOATOWANYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH W LATACH 2000-2005

17 PRODUKCJA ENERGII 1. Energia cieplna – 770 000 GJ/rok 2. Energia elektryczna – 25 500 MWh/rok Energetyka Cieszyńska jest producentem ciepła i energii elektrycznej: Liczba zatrudnionych –70 osób

18 PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKCJI 1.Moc cieplna zainstalowana – 120 MWt 2.Moc elektryczna zainstalowana – 4,5 MW 3.Energia cieplna: - para przegrzana 400 o C i 20 bar - woda grzewcza 130/70 o C - woda technologiczna 130 o C 4.Energia elektryczna - napięcie 15 kV – Enion ZE Bielsko-Biała - napięcie 6 kV – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bielesz, potrzeby własne - napięcie 0,4 kV – potrzeby własne, najemcy pomieszczeń

19 PODSTAWOWE URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE W EC 3 kotły wodne WR-25 o mocy nominalnej 29 MW i sprawności 80% 1 kocioł parowy OR-35 o mocy nominalnej 29 MW i sprawności 87%

20 PODSTAWOWE URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE W EC turbozespół o mocy 4,5 MW wymienniki ciepła para-woda 2x14 MW

21 PODSTAWOWE URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE W EC stacja przygotowania wody kotłowej metodą odwróconej osmozy stacja odgazowania wody elektrofiltr

22 BLOK ENERGETYCZNY 4,5 MW Zakres inwestycji: kocioł turbozespół: - turbina typ G22WgATPx Alstom Brno, osiowa przeciwprężna z jednym upustem nieregulowanym - wysokoobrotowa przekładnia mechaniczna - generator synchroniczny o mocy 6 kV, 6 MVA, 1500 obr/min stacja przygotowania wody elektrofiltr kocioł olejowy ED 6,0 o mocy 4,53 MW układ wyprowadzenia mocy cieplnej Koszt inwestycji: 28,805 mln zł Czas realizacji: VI. 2000 – VI. 2002

23 USYTUOWANIE

24 PRZEKRÓJ POPRZECZNY

25 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PO MODERNIZACJI Układ hydrauliczny pozwala na pracę bloku w układzie szeregowym i równoległym

26 EFEKTY Z REALIZACJI INWESTYCJI SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE PRODUKCJA 25 500 MWh/a SPRZEDAŻ 20 000 MWh/a KOSZT PRODUKCJI 90 zł/MW KOSZT ZAKUPU 266 zł/MWh OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI POPRZEZ ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ PODSTAWOWYCH SPRAWNOŚĆ WR25 80% SPRAWNOŚĆ OR35 87% OBNIŻENIE KOSZTÓW STAŁYCH POPRZEZ LIKWIDACJĘ KOTŁÓW K-6,7,8 ORAZ RACJONALIZACJĘ ZATRUDNIENIA ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

27 W CZERWCU 2005 ROKU ENERGETYKA CIESZYŃSKA UZYSKAŁA POZWOLENIE ZINTEGROWANE, OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM WSZYSTKIE RODZAJE EMISJI DO ŚRODOWISKA spadek o 6% 14% 52% 71% EFEKT EKOLOGICZNY

28 LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA OSIEDLU MAŁY JAWOROWY Zakres inwestycji: 34 budynki (wybudowane w latach 1950 – 1960) 3 budynki (wybudowane w latach 1899 -1919) Liczba mieszkań objętych inwestycją – 648 w tym: 130 mieszkań posiadało centralne ogrzewanie z kotłami gazowymi 78 mieszkań posiadało elektryczne piece akumulacyjne 440 mieszkań posiadało łącznie 733 piece kaflowe, opalane węglem Czas realizacji: lata 2001 – 2003

29 LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA OSIEDLU MAŁY JAWOROWY Realizacja inwestycji: Gmina Cieszyn i Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. Nakłady: ~9,39 mln zł w tym: WFOŚiGW – dotacja w wys. 726 tys. zł WFOŚiGW – preferencyjna pożyczka w wys. 2.370 tys. zł NFOŚiGW – preferencyjna pożyczka w wys. 5.222 tys. zł Środki własne Gminy – 726 tys. zł Środki własne Energetyki Cieszyńskiej – 346 tys. zł

30 EFEKTY Z REALIZACJI INWESTYCJI OBNIŻENIE ZUŻYCIA ENERGII PODNIESIENIE KOMFORTU CIEPLNEGO I STANDARDU MIESZKAŃ ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

31 EFEKTY Z REALIZACJI INWESTYCJI


Pobierz ppt "Cieszyn, 22 listopad 2006 PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google