Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Po co nam samorząd ? Czyli jak zorganizować pracę samorządu , żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów i powołać rzecznika praw ucznia”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Po co nam samorząd ? Czyli jak zorganizować pracę samorządu , żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów i powołać rzecznika praw ucznia”."— Zapis prezentacji:

1 „Po co nam samorząd ? Czyli jak zorganizować pracę samorządu , żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów i powołać rzecznika praw ucznia”. Krzysztof Suliga Martyna Samek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

2 Data: 19. III. 2012r. Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ,sala konferencyjna – sala nr29 Tytuł debaty : „ Po co nam samorząd? Czyli jak zorganizować pracę samorządu, żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów i powołać rzecznika praw ucznia ” Zaproszeni goście: 1.Pani Dyrektor ZSP w Koniecpolu Pani Małgorzata Migalska 2.Radny Rady Miasta i Gminy Koniecpol Pan Mirosław Gałwiaczek 3. Po 3. przedstawicieli z każdej klasy ZSP w Koniecpolu 4.Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego ZSP w Koniecpolu Pani Anna Suliga 5.Przedstawiciel Rady Rodziców 6.Opiekun Samorządu Szkolnego Pani Agnieszka Wójcik 7.Prezydium Samorządu Szkolnego 8.Przewodniczący do zmian statutu w ZSP w Koniecpolu Pani Małgorzata Antoń 9.Obserwator z Zespołu Szkół nr.1 w Koniecpolu oraz z Zespołu Szkół nr.2 w Koniecpolu 10.Fotograf

3 Plan przebiegu debaty! 1. Przywitanie zaproszonych gości
2. Objaśnienie celu naszego spotkania i przedstawienie głównego tematu debaty oraz poszczególnych zagadnień 3. Zabranie głosu przez zaproszonych gości : - Dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu Pani Małgorzata Migalska - Radny Rady Miasta i Gminy Koniecpol Pan Mirosław Gałwiaczek - Przewodniczący Zespołu Wychowawczego Pani Anna Suliga - Przewodnicząca do spraw zmian Statutu Szkoły Pani Małgorzata Antoń - Opiekun Samorządu Szkolnego Pani Agnieszka Wójcik Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Iwona Samek Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pani Edyta Młyńska Nauczyciele Pani Beata Słupczyńska i Pani Wanda Kotela

4 5. Przejście do głównych zagadnień debaty
4. Projekcja filmu „Prawa Człowieka i Prawa Dziecka” wydawnictwo Operon 5. Przejście do głównych zagadnień debaty 6. Burzliwa dyskusja na podane zagadnienia 7. Przerwa na kawę i herbatę 8. Powrót do zagadnień debatowych 9. Pytania do zaproszonych gości 10. Podsumowanie debaty oraz przedstawienie wstępnych wniosków wynikających z burzliwej i jednakże owocnej dyskusji 11.Podziękowanie zaproszonym gościom za czynny udział w debacie oraz zaproszenie na kolejną . 12. Podziękowania płynące od zaproszonych gości, za perfekcyjne przygotowanie debaty oraz gratulacje od Dyrekcji Szkoły za pomysły i plany ,które będzie można wdrążyć w życie szkoły. Udoskonalą one życie szkoły

5 Główne zagadnienia debaty:
Zarząd czy parlament (np. wielu uczniów którzy chcą zabrać głos podczas zebrania samorządu uczniowskiego w naszej szkole są wyproszeni z Sali. Dlaczego tak się dzieje? Mało efektywne działania samorządu! Co zrobić, żeby się to zmieniło? Po co przedstawiciele klas udają się na radę samorządu? Żeby zabrać głos czy wolą siedzieć biernie? Dlaczego ? Czy samorząd powinien wprowadzać zmiany i nowe postanowienia w życie szkoły i uczniów Czy warto powołać rzecznika praw ucznia Uczniowie nie są uświadomieni o swoich prawach co wolno, a co jest zabronione zgodnie ze statutem naszej szkoły

6 Czy nauczyciel zawsze zrozumie ucznia, czyli kwestia bytu rzecznika praw ucznia
Kto powinien być rzecznikiem praw ucznia? Nauczyciel czy uczeń? Kwestia ilości kartkówek i sprawdzianów? Czyli spór nauczyciel – uczeń. Kto ma racje, czyli zapis statutu szkoły! Plany samorządu na przyszłość i działania wykonane do tej pory Gazetka szkolna „Teraz My!” w jakim celu jest wydawana? Piszą co chcą powiedzieć, czy to co chcemy usłyszeć? Na jakiej zasadzie wybierane jest prezydium samorządu szkolnego? Popularność czy plany na działania? Szkoła przyszłości! Czy chcemy stworzyć funpage naszej szkoły na Facebook’u?

7 KONKRETNE WNIOSKI , KTÓRE UDAŁO SIĘ WYSUNĄĆ DZIĘKI DEBACIE.
-ustalenie harmonogramu spotkań samorządu szkolnego -zmiany w statucie szkoły - wprowadzenie Rzecznika Praw Ucznia; -ustalenie daty wyborów na Rzecznika Praw Ucznia; -zmiany tematów artykułów w gazecie szkolnej "Teraz My!"; -wykorzystywanie szkolnego radiowęzła do wygłaszania komunikatów związanych z życiem szkoły( tzn. w szczególności mamy tutaj na myśli ogłaszanie informacji o konkursach , gdyż w taki sposób bardziej uda się ich zmotywować uczniów do wzięcia udziału w nim , gdyż obok ogłoszeń ,które wiszą na tablicach przechodzimy obojętnie , wpływa na to wiele czynników , jednym z nich może być brak czasu). - Utworzenie sekcji sztuki samoobrony w naszej szkole, która zaczyna działalność r. -ustalenie daty kolejnej debaty – dotyczącej utworzenia kół zainteresowań (areobik, sekcja artystyczna itp.);

8 -modyfikacja w sposobie wyboru i plebiscytu na nowych członków samorządu szkolnego (Osoby kandydujące nie będą wybierane za zasadzie popularności jak to się odbywało do tej pory , lecz muszą wykazać się kreatywnością i silną osobowością .Każdy z kandydatów musi przedstawić konkretne plany działania na swoją kadencję , co chce zmienić w szkole i co nowego wprowadzić . Następnie musi go tak zaprezentować ,by skupić wokół niego jak największą liczbę zwolenników. Plany wyborcze będą wygłaszane na debacie , tak by każdy mógł wyrazić zdanie na ich temat). -założenie specjalnej zakładki "Samorząd Szkolny" na stronie internetowej Szkoły ( dostaliśmy pozwolenie na założenie specjalnej zakładki „Samorząd szkolny” na stronie ). -zamontowanie anonimowej skrzynki wniosków i skarg ( na razie skrzynka ta nie rzuca się w oczy ,gdyż jest taką zwykłą skrzynką i dlatego ogłosiliśmy konkurs na zaprojektowanie „NASZEJ SZKRZYNKI SKARG I WNIOSKÓW”, najciekawsze projekt zostanie zrealizowany). - Trwa organizacja zajęć fitness

9 Projektor multimedialny; Laptop;
Materiały pomocnicze. - Artykuły papiernicze; - Ankiety; - Film wideo; Kawa, herbata, woda i mały poczęstunek kawowy dla uczestników i zaproszonych gości; Projektor multimedialny; Laptop;

10 Plakaty promujące debatę;
Radiowęzeł; Statut szkoły; Gazeta szkolna „Teraz My!”; Szkolna tablica ogłoszeń; Scenariusz debaty; Winietki;

11 Wyniki przeprowadzonej ankiety
1. Jak oceniasz działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole? □jestem bardzo zadowolony/-na – 30 % odpowiedzi □jestem zadowolony/-na – 40 % odpowiedzi □jestem niezadowolony/-na – 20 % odpowiedzi □jestem bardzo niezadowolony/-na – brak odpowiedzi □nie mam zdania – 10 % odpowiedzi

12 2. Które projekty/inicjatywy zrealizowane w tym roku przez Samorząd Uczniowski podobały Ci się?
□konkurs „Nasza Szkoła Bez Tajemnic” – 8% □akcja „Walentynki” (umieszczanie anonimowych życzeń w gazetce szkolnej „Teraz My!”) – 15% □uroczyste akademie – 15% □gazetki w szkolnych gablotach – 12% □akcja „Góra grosza” – 5 % □akcje wolontariatu – 8% □„Szczęśliwe numerki” (umieszczanie numerków z dziennika w gazecie szkolnej jako dzień bez pytania) – 27%

13 3.Wskaż kto jest przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. – 60% ankietowanych udzieliło poprawnej odpowiedzi

14 8. Jakie ewentualne działania Samorząd Uczniowski mógłby zrealizować w kolejnym roku: □ zorganizować rajd integracyjny dla pierwszoklasistów – 22% □ zorganizować spotkanie ze znaną osobistością – 23% □ zorganizować koncert np.: rockowy – 12% □ zorganizować tematyczne zajęcia mające na celu pomoc w nauce koleżankom i kolegom – 8% □ zorganizować zajęcia aerobiku, wokalne, teatralne itp. - 30% □ przeprowadzić w klasach rozmowy z uczniami o planach na przyszłe wydarzenia w szkole – 2% □ zapraszać przedstawicieli władz lokalnych i administracji państwowej na spotkania z uczniami – 3%

15 5. Jak oceniasz działalność Samorządu Uczniowskiego pod względem reprezentowania wizerunku szkoły ? □ bardzo dobrze – 34% □ dobrze – 30% □ przeciętnie – 26% □ źle – 5% □ bardzo źle – 5%

16 6. Czy Twoim zdaniem Samorząd Uczniowski ma realny wpływ na życie naszej szkoły? □ tak – 15% □ częściowo – 36% □ nie wiem – 45% □ nie – 4%

17 7. Co sądzisz o wyborach prezydium Samorządu Szkolnego w naszej szkole?
□ Nie mam żadnych zastrzeżeń - 15% □ Chciałbym/ chciałabym lepiej poznać kandydatów i ich programy – 17% □ Wybory są nudne, za bardzo mnie nie interesują – 68%

18 8. Jak myślisz, jaką rolę w naszej szkole pełni Samorząd uczniowski, czy w ogóle jest potrzebny? Uzasadnij swoją wypowiedź. 30% ankietowanych odpowiedziało, że samorząd jest potrzebny w naszej szkole. 50% ankietowanych uważa, że samorząd nie wnosi nic nowego w życie szkoły 20% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

19 9. Czy chciałbyś/ chciałabyś zmienić sposób powoływania kandydatów oraz tok wyborczy do Prezydium Samorządu szkolnego? □ Tak – 74% □ Nie – 26%

20 11. Czy chciałbyś/chciałabyś powołać w naszej
11. Czy chciałbyś/chciałabyś powołać w naszej szkole Rzecznika Praw Ucznia? □ Tak – 89% □ Nie – 11%

21 Dziękujemy serdecznie za obejrzenie prezentacji podsumowującej naszą debatę . A także zapraszamy na obejrzenie zdjęć : 6MTq_AE#photos/ /albums/


Pobierz ppt "„Po co nam samorząd ? Czyli jak zorganizować pracę samorządu , żeby włączyć w jego działania jak największą liczbę uczniów i powołać rzecznika praw ucznia”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google