Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning"— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning
Kraków, 8 czerwca 2011 r.

2 Program eTwinning Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

3 Struktura programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

4 Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii, a także Szwajcarii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

5 Przykładowe formy projektów
Tematyka projektów i czas trwania zależą od nauczyciela - koordynatora projektu i jego uczniów; Projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania z matematyki, fizyki, geografii, historii, przyrody i biologii, języków obcych i języka polskiego itd., lub łączyć elementy z kilku przedmiotów; Czas trwania projektów: - Krótki miesięczny, - Projekt trzymiesięczny, - Projekt roczny (najczęściej stosowany), - Projekt wieloletni. 5

6 Zalety projektów eTwinning (1):
powszechność – program obejmuje wszystkich nauczycieli i wszystkie szkoły; bezpłatny udział i możliwość korzystania z internetowych narzędzi eTwinning i baz danych; bezpieczny Internet; edukacyjne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej; zwiększanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii;

7 Zalety projektów eTwinning (2):
entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

8 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning
Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; Temat projektu związany z podstawami programowymi.

9 Działania uczniów Zbieranie informacji na określony temat;
Segregowanie informacji: samodzielnie, w grupach zadaniowych, podczas dyskusji z nauczycielem; Weryfikowanie informacji; Opracowanie informacji w formie prezentacji, galerii zdjęć, albumu, filmu, książki, blogu, wiki, komiksu; Wypracowanie wspólnego materiału podczas współpracy z europejską szkołą partnerską; Wstawianie materiałów na internetową platformę realizacji projektów TwinSpace (wspólna przestrzeń dla wszystkich partnerów projektu.

10 Rola nauczyciela Inna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Kierowanie działaniami uczniów, podział na grupy; Doradzanie i sugerowanie pewnych rozwiązań, jeśli jest to konieczne; Moderowanie dyskusji uczniów; Stwarzanie możliwości do kreatywności i aktywności uczniów; Dbałość o możliwość korzystania z komputerów podczas lekcji przedmiotowych (historia, biologia, matematyka, język polski i języki obce, geografia, fizyka, nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne); Wspólnie z uczniami: precyzowanie tematyki projektu, stawianie zadań, wybór form aktywności, ocena realizacji projektu.

11 Pierwszy kontakt z Internetem przedszkola i szkoła podstawowa

12 Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Koordynator: Anna Krzyżanowska Projekt: „Let`s give a breath to Earth” Dzieci 5- i 6- letnie poznawały zagrożenia wynikające z zanieczyszczania ekosystemów wodnych, powietrza i ziemi. Poprzez doświadczenia, obserwacje, różnorodne metody aktywizujace i twórcze oraz wycieczki fakultatywne poznawały zakres zmian w środowisku naturalnym oraz poszukiwały rozwiązań dostrzeżonych problemów możliwych do zastosowania przez siebie i rodzinę.

13 Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy Koordynator: Dominika Giezek Projekty: „Music without borders” i „The classroom full of the cars” Zainteresowania muzyczne: dzieci poznały rodzaje instrumentów, rozpoznawały ich brzmienie, rozwiązywały zagadki związane z tematem, wykonywały proste instrumenty muzyczne i śpiewały piosenki (po polsku, słowacku i angielsku). Zainteresowania motoryzacyjne: tworzyli siatkę pojęć, stawiali hipotezy badawcze oraz wspólnie planowali różnorodne przedsięwzięcia. Szkicowali samochody przyszłości i tworzyli osobiste historie; prezentowali kolekcje, bawili się w gry i zabawy związane z tematem. Zainteresowali się bezpieczeństwem na drodze. Gromadzili dane, przeprowadzali wywiady, prowadzili badania terenowe, wszystko po to, by sprawdzić wstępne hipotezy. Podsumowanie to selekcja materiału, przeglądanie zdjęć i notatek, podsumowanie wiedzy, odpowiedzi na pytania, oraz ewaluacja i przedstawienie rodzicom wyników projektu.

14 Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Adventure of the drop
Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Adventure of the drop. Jolanta Okuniewska Uczniowie omawiali zagadnienie wody na świecie- oceany, morza, następnie woda w Polsce i Rumunii – Wisła i Dunaj, potem woda w ich mieście i okolicy. Uczniowie wykonali proste doświadczenia, poznali właściwości wody, stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się, że woda jest ważna dla wszystkich istot żywych na Ziemi. Poznali zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku wodnym. Uczniowie dokonali pomiaru zużycia wody w gospodarstwie domowym przez jeden tydzień. Na zajęciach edukacji matematycznej rozwiązywali zadania tekstowe dotyczące tych pomiarów. Dzieci brały udział w wycieczkach, wykonali zdjęcia związane z wodą w życiu codziennym i podczas wypoczynku. Uczyli się rymowanek w j. angielskim, piosenek, wykonali plakaty, prace plastyczne, projekty i mini książeczki. Pisali opowiadania, przygotowali scenki dramowe. Zapoznali się z utworami muzyki klasycznej, których tematem jest woda. Oglądali filmy przyrodnicze.

15 Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie Koordynator: Gabriela Łysek „Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka” Uczniowie przygotowali ankietę podzieloną na trzy kręgi tematyczne: Ja – autocharakterystyka, Rodzina, Szkoła. Uczniowie wykazali się pomysłowością, ale też potrafili wybrać najciekawsze pytania. Ankieta została przetłumaczona na język angielski. Był to trudny proces, polegający na pracy ze słownikami i utrwalaniem zagadnień gramatycznych w celu uniknięcia błędów językowych. Następnie przygotowali ankietę w formie elektronicznej czyli jako dokument programu Word w obu wersjach językowych i rozesłać ją do szkół partnerskich. Po zebraniu odpowiedzi od rówieśników uczniowie przystąpili do opracowania wyników w postaci tabel i wykresów. (To stanowi znakomity materiał bazowy do przygotowywania zadań matematycznych)

16

17 Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp
Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Projekt „W świecie Małego Księcia” Koordynator: Rafał Zelek Zbieranie informacji z astronomii o Koperniku i Galileuszu (współpraca ze szkołą włoską), systemie słonecznym, planetach; planeta Geografa - podróż ze szkoły polskiej do szkoły włoskiej; planeta Króla - związki pomiędzy dynastami w Polsce i we Włoszech; planeta Latarnika – światło i zjawiska związane ze światłem; planeta Biznesmena – zadania matematyczne ze świata Małego Księcia; Planeta Pijaka – uzależnienia: papierosy, alkohol, narkotyki.

18 Poziomy edukacji i wiek uczniów

19 eTwinning w liczbach Polska 9 502 zarejestrowane szkoły
zarejestrowani nauczyciele 2 041 aktywne projekty 4 938 zamknięte projekty Europa (33 kraje) zarejestrowane szkoły zarejestrowani nauczyciele 5 299 aktywne projekty zamknięte projekty

20 Polska na tle krajów europejskich

21 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa tel: fax:

22 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning"

Podobne prezentacje


Reklamy Google