Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r.

2 Program eTwinning Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

3 Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

4 Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii, a także Szwajcarii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów lat).

5 Przykładowe formy projektów Tematyka projektów i czas trwania zależ ą od nauczyciela - koordynatora projektu i jego uczniów; Projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania z matematyki, fizyki, geografii, historii, przyrody i biologii, języków obcych i języka polskiego itd., lub łączyć elementy z kilku przedmiotów; Czas trwania projektów: - Krótki miesięczny, - Projekt trzymiesięczny, - Projekt roczny (najczęściej stosowany), - Projekt wieloletni.

6 Zalety projektów eTwinning (1): powszechność – program obejmuje wszystkich nauczycieli i wszystkie szkoły; bezpłatny udział i możliwość korzystania z internetowych narzędzi eTwinning i baz danych; bezpieczny Internet; edukacyjne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej; zwiększanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii;

7 Zalety projektów eTwinning (2): entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

8 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning 1.Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; 2.Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomościlekcyjnych wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3.Temat projektu związany z podstawami programowymi.

9 Działania uczniów Zbieranie informacji na określony temat; Segregowanie informacji: samodzielnie, w grupach zadaniowych, podczas dyskusji z nauczycielem; Weryfikowanie informacji; Opracowanie informacji w formie prezentacji, galerii zdjęć, albumu, filmu, książki, blogu, wiki, komiksu; Wypracowanie wspólnego materiału podczas współpracy z europejską szkołą partnerską; Wstawianie materiałów na internetową platformę realizacji projektów TwinSpace (wspólna przestrzeń dla wszystkich partnerów projektu.

10 Rola nauczyciela Inna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; Kierowanie działaniami uczniów, podział na grupy; Doradzanie i sugerowanie pewnych rozwiązań, jeśli jest to konieczne; Moderowanie dyskusji uczniów; Stwarzanie możliwości do kreatywności i aktywności uczniów; Dbałość o możliwość korzystania z komputerów podczas lekcji przedmiotowych (historia, biologia, matematyka, język polski i języki obce, geografia, fizyka, nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne); Wspólnie z uczniami: precyzowanie tematyki projektu, stawianie zadań, wybór form aktywności, ocena realizacji projektu.

11 Pierwszy kontakt z Internetem przedszkola i szkoła podstawowa

12 Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Koordynator: Anna Krzyżanowska Projekt: Let`s give a breath to Earth Dzieci 5- i 6- letnie poznawały zagrożenia wynikające z zanieczyszczania ekosystemów wodnych, powietrza i ziemi. Poprzez doświadczenia, obserwacje, różnorodne metody aktywizujace i twórcze oraz wycieczki fakultatywne poznawały zakres zmian w środowisku naturalnym oraz poszukiwały rozwiązań dostrzeżonych problemów możliwych do zastosowania przez siebie i rodzinę.

13 Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy Koordynator: Dominika Giezek Projekty: Music without borders i The classroom full of the cars Zainteresowania muzyczne: dzieci poznały rodzaje instrumentów, rozpoznawały ich brzmienie, rozwiązywały zagadki związane z tematem, wykonywały proste instrumenty muzyczne i śpiewały piosenki (po polsku, słowacku i angielsku). Zainteresowania motoryzacyjne: tworzyli siatkę pojęć, stawiali hipotezy badawcze oraz wspólnie planowali różnorodne przedsięwzięcia. Szkicowali samochody przyszłości i tworzyli osobiste historie; prezentowali kolekcje, bawili się w gry i zabawy związane z tematem. Zainteresowali się bezpieczeństwem na drodze. Gromadzili dane, przeprowadzali wywiady, prowadzili badania terenowe, wszystko po to, by sprawdzić wstępne hipotezy. Podsumowanie to selekcja materiału, przeglądanie zdjęć i notatek, podsumowanie wiedzy, odpowiedzi na pytania, oraz ewaluacja i przedstawienie rodzicom wyników projektu.

14 Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Adventure of the drop. Jolanta Okuniewska Uczniowie omawiali zagadnienie wody na świecie- oceany, morza, następnie woda w Polsce i Rumunii – Wisła i Dunaj, potem woda w ich mieście i okolicy. Uczniowie wykonali proste doświadczenia, poznali właściwości wody, stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się, że woda jest ważna dla wszystkich istot żywych na Ziemi. Poznali zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku wodnym. Uczniowie dokonali pomiaru zużycia wody w gospodarstwie domowym przez jeden tydzień. Na zajęciach edukacji matematycznej rozwiązywali zadania tekstowe dotyczące tych pomiarów. Dzieci brały udział w wycieczkach, wykonali zdjęcia związane z wodą w życiu codziennym i podczas wypoczynku. Uczyli się rymowanek w j. angielskim, piosenek, wykonali plakaty, prace plastyczne, projekty i mini książeczki. Pisali opowiadania, przygotowali scenki dramowe. Zapoznali się z utworami muzyki klasycznej, których tematem jest woda. Oglądali filmy przyrodnicze.

15 Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie Koordynator: Gabriela ŁysekStatystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka Uczniowie przygotowali ankietę podzieloną na trzy kręgi tematyczne: Ja – autocharakterystyka, Rodzina, Szkoła. Uczniowie wykazali się pomysłowością, ale też potrafili wybrać najciekawsze pytania. Ankieta została przetłumaczona na język angielski. Był to trudny proces, polegający na pracy ze słownikami i utrwalaniem zagadnień gramatycznych w celu uniknięcia błędów językowych. Następnie przygotowali ankietę w formie elektronicznej czyli jako dokument programu Word w obu wersjach językowych i rozesłać ją do szkół partnerskich. Po zebraniu odpowiedzi od rówieśników uczniowie przystąpili do opracowania wyników w postaci tabel i wykresów. (To stanowi znakomity materiał bazowy do przygotowywania zadań matematycznych)

16

17 Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Projekt W świecie Małego Księcia Koordynator: Rafał Zelek Zbieranie informacji z astronomii o Koperniku i Galileuszu (współpraca ze szkołą włoską), systemie słonecznym, planetach; planeta Geografa - podróż ze szkoły polskiej do szkoły włoskiej; planeta Króla - związki pomiędzy dynastami w Polsce i we Włoszech; planeta Latarnika – światło i zjawiska związane ze światłem; planeta Biznesmena – zadania matematyczne ze świata Małego Księcia; Planeta Pijaka – uzależnienia: papierosy, alkohol, narkotyki.

18 Poziomy edukacji i wiek uczniów

19 eTwinning w liczbach Polska zarejestrowane szkoły zarejestrowani nauczyciele aktywne projekty zamknięte projekty Europa (33 kraje) zarejestrowane szkoły zarejestrowani nauczyciele aktywne projekty zamknięte projekty

20 Polska na tle krajów europejskich

21 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel: fax:

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google