Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a. obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a. obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu."— Zapis prezentacji:

1 Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a

2 obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste występujące na Ziemi: Stepy Sawanny Tundrę trawiastą Istnieje szereg kryteriów podziału łąk ze względu na ich : Genezę Warunki siedliskowe Sposób użytkowania Położenie Cechy roślinności.

3 Naturalne Zbiorowiska trawiaste wykształcające się i występujące tam, gdzie ze względu na warunki ekologiczne nie występują inne zbiorowiska (zwłaszcza lasy). Należą tu hale powyżej górnej granicy lasów, łąki nadrzeczne na terenach z długotrwałymi zalewami, zbiorowiska trawiaste na terenach i w miejscach, gdzie warunki klimatyczne uniemożliwiają rozwój lasów.

4 Pół naturalne Wykształcają się i utrzymują dzięki oddziaływaniu człowieka. Sztuczne Zbiorowiska trawiaste o prostej strukturze, świeżo założone, krótkotrwałe na użytkach przemiennych lub trwałe ale silnie przekształcone na skutek intensywnych zabiegów pratotechnicznych* * zabiegi pielęgnacyjne na łąkach

5 Łąki, z których bez względu na sposób użytkowania, dokonuje się zbioru traw w postaci siana czy zielonki. Użytki zielone zakładane na krótki okres. Użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe. Łąki przemienne Łąki Trwałe

6 Małowartościowe Intensywne Niskoproduktywne

7 Górskie Niżowe dolinowe Niżowe poza-dolinowe (0–300 m n.p.m.) (150–300 m n.p.m.) ( m n.p.m.)

8 Grądowe (grądy) położone w miejscach suchych, zależne od opadów, optymalnie użytkowane łąkowo-pastwiskowe Zalewne (łęgi) położone w dolinach rzek na terasach zalewowych, cechują się zmiennymi warunkami wodnym Bagienne i pobagienne (bielawy i murszowiska) położone w miejscach o wysokim poziomie wód, zwykle stagnujących

9 Łąki trzęślicowe – bogate florystycznie, budowane w znacznej mierze przez trzęślicę modrą, Powstają na glebach zmiennowilgotnych. Siano z tych łąk nie ma dużej wartości odżywczej i było niegdyś wykorzystywane na ściółkę dla zwierząt. Dziś wraz z zanikiem specyficznego użytkowania giną łąki i związane z nimi rzadkie gatunki(kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, ) *Fitosocjologia-. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze

10 Łąki ostrożeniowe – charakteryzują się udziałem ostrożenia łąkowego, knieci błotnej (kaczeńca), rdestu wężownika, dzięgla leśnego. Wilgotne i mokre, nawożone, tradycyjnie zagospodarowane jako łąki dwukośne. Ostrożeń łąkowy Knieć błotna Rdest wężownik

11 Łąki selernicowe Występują w dolinach dużych rzek, w warunkach zmiennej wilgotności. Charakteryzują się udziałem wielu rzadkich roślin – selernicy żyłkowanej, czosnku kątowego, tarczycy oszczepolistnej i innych.

12 Łąki wyczyńcowe Pospolite łąki zalewowe, intensywnie użytkowane łąki w dolinach dużych rzek z dominacją wyczyńca łąkowego. Łąki solniskowe Rzadko spotykane u nas łąki na terenach zalewanych przez wody morskie lub w miejscach wysięków wód zasolonych. Wyczyniec łąkowy

13 Łąki rajgrasowe – bogate florystycznie, kolorowe łąki w dominacją miękkolistnych traw, głównie rajgrasu wyniosłego, z udziałem m.in. takich gatunków jak dzwonek rozpierzchły, kozibród łąkowy, złocień właściwy. Rajgras wyniosły Dzwonek rozpierzchły Kozibród łąkowy

14 .

15 BOCIAN BIAŁY KRASKA

16 Świergotek łąkowy Podmokłe i wilgotne łąki nizinne typu grądów i bielaw, torfowiska (również wysokogórskie), mokradła, śródpolne obniżenia, turzycowiska,

17

18 Latolistek Cytrynowy

19 Zając Sarna Łasica

20

21 Pasikonik Zielony Modliszka

22 Częste są tu kopce kretów, które odżywiają się owadami.

23 Grzebiuszka Ziemna Rzekotka

24 Jaszczurka zwinka

25 Bibliografia: Grafika-google Encyklopedia Zwierząt


Pobierz ppt "Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a. obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google